Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 25

ఇంతవరకూ కాగితం పూలనే చూసిన రవికి, ఆమె స్వచ్చమైన అధరాల రుచి అంతుచిక్కడం లేదు. తనను తానే ముద్దు పెట్టుకుంటున్నట్టు, తన మనసును తానే తాకుతున్నట్టు ఉంది. ఈ వింత ఏమిటో అర్ధం కావడం లేదు. ఇంతకాలం నాలుగు పెదవులు కలిస్తేనే ముద్దు అనుకున్నాడు. కానీ దానికి తేనెలాంటి రుచినిచ్చేది మరేదో ఉందని ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. అంతలోనే ఆ ముద్దు మత్తులో తెలియకుండానూ పోతుంది. ఆ తెలిసీ తెలియనితనం తట్టుకోలేక అతని కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఇక ఉషకైతే, అచ్చంగా అది తొలి ముద్దే. పెదవుల దగ్గర మొదలైన ముద్దు మొదటగా మెదడును చేరి, తరువాత శరీరమంతా పాకుతున్నట్టు ఉంది.

అంత చిన్న ముద్దు శరీరాన్ని ఎందుకు వణికిస్తుందో ఆమెకి అర్ధం కావడం లేదు. కారణం తెలీక, ఉక్రోషం వస్తుంది ఆమెకి. ఆ ఉక్రోషంలో పళ్ళని గట్టిగా బిగించేసరికి, మధ్యలో ఇరుక్కున్న అతని పెదవి చిట్లి, “స్..” అన్నాడు. ఆమె చప్పున తేరుకొని అతని వైపు చూసింది. అతని పెదవిపై చిందిన రక్తపు బొట్టు, శృంగార తిలకంలా మెరుస్తుంది. దాన్ని చూసి “అయ్యయ్యో!” అంటో వేలితో తాకబోతుంటే, అతను ఆమె చేతిని మధ్యలోనే అందుకొని, ఆమె వేలిపై ముద్దు పెట్టాడు. ఆమె మనోహరంగా నవ్వింది.

ఇంతకాలం శృంగారం అంటే, చేయడం అనుకున్నాడతను. చూడడంలో కూడా శృంగారం ఉందని ఆమె నవ్వుని చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది. ఆ అందమైన నవ్వుని సొంతం చేసుకోవలంటే, ఆమెని సొంతం చేసుకోవాలంతే. పెళ్ళి చేసుకుంటే ఉన్న స్వాతంత్ర్యం పోతుందన్న తానే ఇలా ఆలోచించడం అతనికే ఆశ్చర్యాన్ని కలగ జేస్తుంది. ఇది తనలో వచ్చిన మార్పా! లేక ఆమె గొప్పతనమా!

ఇంతలో సూత్రధారిణి వచ్చి, ముంతలో పాల లాంటి ద్రవాన్ని వాళ్ళిద్దరికీ ఇచ్చింది. తాగగానే అప్పటివరకూ ఉన్న అలసట పోయినట్టు అనిపించింది. ఆమె రవితో “నీ సందేహాలకి సమాధానమే ఈ ఉష. రవి, ఉష ప్రకృతి పరంగా కూడా విడదీయలేని జంట. పోయిరండి.” అన్నది. ఇద్దరూ ఆమెకి నమస్కరించి తమ టెంట్ వైపుకు సాగిపోయారు.

టెంట్ దగ్గరకి వచ్చేసరికి నును చీకట్లు అలముకున్నాయి. అతను ఎండుపుల్లలు తెచ్చి, నెగడుని వెలిగించాడు. ఆమె కూర్చొని, మోకాళ్ళ మధ్య, గెడ్డాన్ని ఉంచి, అతని వైపే చూస్తుంది ముచ్చటగా. పని అయిన తరువాత, అతనూ కూర్చుంటూ, తననే తదేకంగా చూస్తున్న ఆమెని చూసి “ఏమిటలా చూస్తున్నావ్?” అన్నాడు. ఆమె ఏం లేదన్నట్టు తల ఆడించింది నవ్వుతూ. ఇంతలో అకస్మాత్తుగా గుర్తొచ్చినట్టు, తన జేబులోనుండి చీటీని తీసి ఆమెకి ఇచ్చాడు. ఆమె తెరిచి చూస్తే అందులో ఏమీ లేదు. ఆమె అతని వైపు చూసింది. “కథను చెప్పి, నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకు నువ్వే ఇచ్చిన జవాబు.

దాని అర్ధం ఏమిటీ? నేను చెప్పింది కరెక్టా, కాదా?” అన్నాడు. ఆమె చిన్నగా నవ్వి “ఆ ప్రశ్నకి జవాబు మన మనసు మీదే ఆధార పడి ఉంటుంది.” అని, అదే కాగితంపైన ఏదో రాసి, మళ్ళీ అతని జేబులో ఉంచి, “ఈసారి, మళ్ళీ ఆలోచించి జవాబు చెప్పు. నేను రాసిన సమాధానం, నువ్వు రాసిన సమాధానం ఒకటే అయితే..” అని చిన్నగా నవ్వింది. అతను ఉత్సుకతతో “మ్..ఒకటే అయితే!?” అన్నాడు. ఆమె నవ్వుతూనే టెంట్ వైపు చూసింది.

అతనికి అర్ధమై పోయింది. ఉత్సాహం వచ్చింది. దానితో పాటే కాస్త భయం కూడా. ఇద్దరి సమాధానం ఒక్కటి కాకపోతే ఎలా? సతమతమవుతూ ఆలోచించసాగాడు. తరచి తరచి ఆలోచిస్తే అతనికి ఒకటే సమాధానం తట్టింది. అదే ఆమె సమాధానం కూడానా? ఎక్కడో చిన్న అనుమానం. కానీ చెప్పి తీరాలి. ఇక ఆగలేక చెప్పేసాడు. ఆమె మొహంలో ఏ భావం లేకుండా అతన్నే చూస్తుంది. అతను అనుమానంగా, ఆమె తన జేబులో పెట్టిన చీటీని తెరిచాడు. (ఇంకా ఉంది) srungaram-tantram-arabian-nights-new-2016-latest-telugu-sex stories-part-25

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *