Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 15

(అంతరాయం తరువాత..)

సేల్స్ గర్ల్ రాజు వైపు ఓరగా చూస్తూ “అయితే అదృష్టం అంతా సార్ దే అన్నమాట.” అంటూ, బ్రాస్ తీసి చూపించింది. వాళ్ళ సంభాషణ వింటున్న రాజుకి వళ్ళంతా వేడెక్కి పోతున్నట్టుగా ఉంది. హేమంత రెండు బ్రాలు సెలెక్ట్ చేసుకుంది. “ఇంకేం కావాలి మేడం?” అంది సేల్స్ గర్ల్. “పేంటీస్..” అంది హేమంత. “ఏ టైప్ మేడమ్?” అంది సేల్స్ గర్ల్. “జస్ట్ థాంగ్స్..” అంది హేమంత. సేల్స్ గర్ల్ రాజు వైపు ఓరగా చూసి, హేమంతతో “ఇంట్లో అయితే జి-స్ట్రింగ్స్ వాడండి మేడమ్. సార్ కి పండగే పండగ.” అంది. ఆ మాటలు వింటున్న రాజు ఇక తట్టుకోలేక బయటకు వచ్చేసాడు.

(మళ్ళీ అంతరాయం..)

మళ్ళీ రాజు కంగారుగా “ఆగు ఆగు..” అనగానే, ఉష “అమ్మో, నీ డౌట్ నాకు తెలుసు. ఆ డౌట్ నేను ఇప్పుడు తీర్చలేను. ఆ టైమ్ వస్తే తప్పకుండా చెబుతా..” అంది. అతను నవ్వేసి “సరే, కానీయ్..” అన్నాడు.

(అంతరాయం తరువాత..)

పది నిమిషాల తరువాత హేమంత పేకెట్స్ తీసుకొని బయటకి వచ్చింది. అతను ఆమె వైపు సూటిగా చూడడానికి కాస్త ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. ఆమె మాత్రం కేజువల్ గా ఉంది. చనువుగా అతని చేతిని మెలేసి పట్టుకుంటూ నడుస్తుంది అమె. ఆమె స్థనాలు అతని చేతికి మెత్తగా తాకుతుంటే, కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. ఆ ఇబ్బందిని దాచుకోడానికి, ఫేంట్ లోకి టక్ చేసిన షర్ట్ ను బయటకు లాగేసాడు. అది చూసిన హేమంత “అదేంటి బావగారూ!” అంది ఆశ్చర్యంగా. “ఏమీ లేదు, పద.” అన్నాడు. దొరికిన ఆటో ఎక్కి ఇంటికి చేరుకున్నారు.

ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే “బావగారూ, స్నానం చేసి భోంచేస్తారా…భోంచేసి స్నానం చేస్తారా?” అని అడిగింది హేమంత. “అర్జెంట్ గా స్నానం చేయాలి.” అంటూ బెడ్ రూమ్ లోపలకి పోయాడు. హేమంత వంటగది లోకి పోయింది. రాజు అటాచ్ బాత్ రూమ్ లో అరగంట సేపు స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బయటకి వచ్చాడు. అప్పటికే వంట పూర్తి చేసేసింది హేమంత.

అతన్ని చూడగానే “ఓ వచ్చేసారా! ఒక్క పది నిమిషాలు ఆగండి. నేనుకూడా స్నానం చేసి వచ్చేస్తా.” అని బెడ్ రూమ్ లోకి పోయి తలుపు వేసేసింది. అప్పటికి గానీ గుర్తురాలేదు రాజుకి తను టవల్ తోనే ఉన్నానని. అలాగే సోఫాలో కూర్చొని టీ.వీ అన్ చేసి చూడసాగాడు. అరగంట తరువాత వచ్చి “నేను రెడీ, తింటారా?” అంది ఎదురుగా నిలబడి. యదాలాపంగా ఆమెని చూసిన రాజుకి అర్జెంటుగా పొలమారింది. మోకాళ్ళకి కాస్త కింద వరకూ ఉన్న మెరూన్ కలర్ స్లీవ్ లెస్ నైటీ వేసుకుందామె. డీప్ లోనెక్, దానికి తోడు పుష్ అప్ బ్రా…ఆమె ఎద అందాలని ఎత్తి చూపిస్తున్నాయి. ట్యూబ్ లైట్ వెలుతురులో ఆమె శిఖరాల మధ్య లోయ లోతుగా కనిపిస్తూ కనువిందు చేస్తుంది. అసలే బంగారు వర్ణంలో ఉందేమో, మెరూన్ కలర్ నైటీ దాచలేని ఆమె బాహుమూలాలు మరింత మెరిసిపోతున్నాయి. స్త్రీత్వం ఉట్టిపడుతున్న ఆమె చేతులు కలువ కాడల్లా సున్నితంగా ఉన్నాయి. ఇక పిక్కల సొంపు అయితే చెప్పనక్కర్లేదు.

అతను తనని అలాగే చూస్తూ ఉండిపోవడం గమనించి, “ఏంటి బావగారూ! అలా చూస్తున్నారూ? ఈ డ్రెస్ బాగోలేదా!?” అంది. అతను అతికష్టం మీద గొంతు పెగుల్చుకొని “బా..బాగానే ఉంది.” అన్నాడు. “థేంక్స్…రండి, భోంచేద్దాం.” అంది ఆమె. వంటి మీద కేవలం టవల్ మాత్రమే ఉన్న అతను లేచే పరిస్థితుల్లో లేడు. తలెత్తి చూడబోతున్న మగతనాన్ని బలవంతంగా తొడల మధ్య దాచుకుంటూ “నువ్వు అన్నీ సర్ధు. నేను వస్తాను.” అన్నాడు. ఆమె “సరే.” అని డైనింగ్ హాల్ దగ్గరకి నడవసాగింది.

జీ స్ట్రింగ్ పేంటీ స్ట్రిప్ ఆమె పిరుదుల చీలిక మధ్యలో సెటిల్ అవ్వడంతో, ఆమె నడుస్తున్నప్పుడు, నగ్నంగా ఉన్న ఆమె పిరుదులు స్వేచ్చగా ఊగుతున్నాయి. ఆ ఊగుడుని, ఆమె వేసుకున్న సేటిన్ నైటీ మరింత పచ్చిగా చూపిస్తుంది. ఇక అతని మగసిరి అతని మాట వినడం మానేసింది. ఒక పది అడుగులు నడిచి, వెనక్కి చూస్తూ “రండి బావగారూ.” అంది హేమంత. అతను బలహీనంగా నవ్వి, “నువ్వు తినేసి పడుకో. నేను కాసేపు ఆగి తింటాను.” అన్నాడు. “అయితే మీరు తిన్నప్పుడే నేనూ తింటా.” అని గబగబా వచ్చి, అతని పక్కన కూర్చోబోతుండగా, సోఫా కాలు తగిలి, ఒక్కసారిగా అతని వళ్ళో కూలబడింది. (ఇంకా ఉంది) srungaram-tantram-arabian-nights-new-2016-telugu-sex stories-part-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *