Srungara Tantram Telugu Sex Kathalu Part 11

రవి ఆమెకి ఆమె బేగ్ అందించి, తను కిట్ బేగ్ తీసుకొని గుట్ట ఎక్కాడు. ఇద్దరూ ముందుకి నడవడం మొదలు పెట్టారు. మొదట పలచగా ఉన్న అడవి, రానురానూ దట్టంగా మారుతుంది. సుమారు ఒకగంట ప్రయాణించాకా, అతను “హుష్..” అని ఒక బండ మీద కూర్చుండిపోయాడు. ఆమె అదిచూసి నవ్వుతూ, “ఏంటీ, అబ్బాయి గారి పని అయిపోయిందా!” అంది. “హుమ్..ఇంత దూరం ఎప్పుడూ నడవ లేదు తెలుసా..” అన్నాడతను. “మ్…నాకు కాళ్ళు పీకితే నువ్వు ఎత్తుకు తీసుకువెళతావూ అనుకున్నాను.

ఇప్పుడు నిన్ను నేను ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళాలేమో.” అంది కొంటెగా. అతను ఏదో ఆలోచిస్తూ రెండు క్షణాలు ఉండిపోయి, సడన్ గా అన్నాడు “అవునూ, నా కంటే బలహీనంగా కనిపిస్తున్నావు, నువ్వు అలసిపోలేదు. నేను అలసి పోయానేంటీ?” అని. ఆమె నవ్వుతూ “రాత్రి మందు కొట్టలేదుగా, అందుకే అయి ఉంటుంది.” అంది. రాత్రి మందు కొట్టక పోవడం కాదు, ఇన్నాళ్ళూ కొట్టిన మందు ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది, అన్న విషయం అతనికి అర్ధమయింది. “ఒక ఆడపిల్ల ముందు ఓడిపోవడమా! ఇక లైఫ్ లో మందు కొట్టకూడదు.” అని బలంగా తీర్మానించుకొని, పైకి లేచాడు.

మరో అరగంట నడిచేసరికి ఒక ఏరు అడ్డం వచ్చింది. కాస్త లోతు తక్కువగానే కనిపిస్తుంది గానీ, వడివడిగా ప్రవహిస్తుంది. ఆమె ఆ ప్రవాహం వైపే బిక్కమొహం వేసి చూస్తూ ఉంది. ఆమె మొహం చూసి నవ్వుతూ “ఏమిటీ, అలా చూస్తున్నావ్? ఈత రాదా!?” అన్నాడు. ఆమె రాదూ అన్నట్టు తల అడ్డంగా ఊపింది. “మరి ఇక్కడే ఆగిపోదామా?” అన్నాడతను. ఆమె చురుకుగా అతని వైపు చూసి “ఏం? నీకు కూడా రాదా?” అంది. “వచ్చు మేడమ్.” అన్నాడతను. “మ్…అయితే నువ్వే నన్ను అటువైపుకి తీసుకెళ్ళు.” అంది. అతను తగిలించుకున్న కిట్ ని పక్కన పెట్టి, నీటిలోకి దిగాడు. అతని చేయి పట్టుకొని ఆమె కూడా నీటిలోకి దిగి, చల్లని నీళ్లు కితకితలు పెట్టడంతో “ఏఏయ్.య్..” అంటూ, కిలకిలా నవ్వుతూ, “అబ్బా, ఈ నీటిలో స్నానం చేస్తే భలే ఉంటుంది కదా.” అంది. అతను కూడా నవ్వుతూ “అయితే చెయ్.” అన్నాడు. “అమ్మో! పడిపోతాను, ఇంకా బట్టలు కూడా తడిసిపోతాయి.” అంది. “బావున్నాయ్ నీ తెలివితేటలు.

ఇప్పుడు నీటిలో దిగి అటు వెళ్తే నీ బట్టలు తడవవా?” అన్నాడతను. ఆమె నాలుక కరచుకొని “అవును కదా! మరి ఇప్పుడెలా?” అంది. అతను కొంటెగా నవ్వుతూ “అది నువ్వే ఆలోచించుకోవాలి.” అన్నాడు. ఆమె గాలిలోకి చూస్తూ కొన్ని క్షణాలు ఆలోచించి, “నువ్వు వెనక్కి తిరుగు.” అంది. “ఎందుకూ?” అన్నాడతను. “ప్చ్..తిరగమని చెప్పాకదా.” అని అతన్ని వెనక్కి తిప్పి, “నేను చెప్పేవరకూ అలాగే ఉండాలి. ఓకేనా.” అంది. “ఓకే..” అన్నాడతను. “ప్రామిస్?” అంది ఆమె. అతను నవ్వుతూ “రసికులు..” అని ఏదో చెప్పబోతుంటే, ఆమె మధ్యలో అందుకొని “ఆడపిల్లలకి ఇచ్చిన మాట తప్పరు, అంతే కదా. థేంక్స్.” అని, ఐదు నిమిషాల తరువాత, అతను భుజంపై చేయి వేసి, “అలాగే వెనక్కి తిరగకుండా, ముందుకు వెళ్ళు. నిన్ను ఇలాగే పట్టుకొని నేను వస్తా.” అంది.

ఆమె ఏమి చేస్తుందో అతనికి అర్ధం కాలేదు. అయినా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం వెనక్కి చూడకుండా ముందుకి నడిచాడు. మధ్యలో దాదాపు ఛాతీ లోతు ఉంది ఆ వాగు. పది నిమిషాల్లో అవతలి వడ్డుకి చేరుకున్నారు. “ఇప్పుడు తిరగ వచ్చా?” అని అతను అనగానే, ఆమె కంగారుగా “నో..” అని అరిచింది. అతను “ఓకే,ఓకే.” అన్నాడు. ఒక ఐదు నిమిషాల తరువాత ఆమె “ఓకే, వెనక్కి తిరగొచ్చు.” అంది. అతను వెనక్కి తిరిగి ఆమెని చూసాడు. బట్టలు పొడిగా ఉన్నాయి. “అరే ఎలా?” అని ఒక్కక్షణం అనుకొనేసరికి అతనికి అర్ధమై పోయింది. అంటే ఇంతసేపూ ఆమె తన వెనుక నగ్నంగా తనని పట్టుకొని నడిచిందన్నమాట. అతను అలా అనుకోగానే అతని నరాలు జివ్వు మన్నాయి. “ఓరి నాయనోయ్, అంతమంది అమ్మాయిలను నగ్నంగా చూసినప్పుడు రాని ఫీలింగ్, ఈ అమ్మాయిని నగ్నంగా ఊహించుకుంటే వస్తుందేమిటీ? నాకేదో అయిపోయింది.” అనుకున్నాడు రవి. అతని అవస్థ చూసి ముసిముసిగా నవ్వుకుంది ఉష.

అతను తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళి, కిట్ తెచ్చేసాడు. ఇంతలో దూరంగా ఏదో జంతువు అరుపు వినిపించింది. అతను చప్పున ఆమె వైపు చూసాడు. ఆమె కేజువల్ గా ఉంది. “ఏదో అరిచింది, నీకు వినిపించలేదా?” అన్నాడతను. “వినిపించిందీ..” అంది ఆమె. “మ్…మరి భయం వేయలేదా!?” అన్నాడతను. “ఈ అడవిలో భయపెట్టేంత జంతువులు లేవని నాకు తెలుసు మాష్టారూ.” అంది ఆమె. “అరెరే..” అన్నాడతను. “ఏమయిందీ?” అంది ఆమె. “నువ్వు భయపడతావేమో..” అని అతను చెప్పబోతుంటే, మధ్యలో ఆపి ”మ్..భయపడితే కౌగిలించుకొని ధైర్యం చెబుదామనుకున్నావా? ప్చ్…చాన్స్ మిస్ అయిపోయావ్.” అని కొంటెగా నవ్వుతూ ముందుకు కదిలింది. ఆమె నవ్వుకి మరో సారి నరాలు జివ్వుమని, దాహం వేసింది అతనికి. గబగబా బాటిల్ ఓపెన్ చేసి నీళ్ళు తాగాడు. అది చూసి ఫక్కున నవ్వింది ఆమె.

మరి కొంతసేపు నడిచేసరికి బాగా ఆకలి వేసింది ఇద్దరికీ. మంచి నీడ చూసుకొని ఆగారు ఇద్దరూ. అతను కిట్ ఓపెన్ చేసి బ్రెడ్ పేకెట్ తీసాడు. అది చూసి “ఇంత అందమైన ప్రకృతిలో కూడా, ఈ బ్రెడ్ లూ, జామ్ లూ తినాలా?” అంది ఆమె. అతను విచిత్రంగా చూసి “మరి ఈ అడవిలో ఏం దొరుకుతాయ్?” అన్నాడు అతను. “అడవి మాష్టారూ ఇదీ….ట్రై చేస్తే ఏదైనా దొరకొచ్చు కదా.” అంది అమె తల ఎగరేస్తూ. అతను నిట్టూర్చి ముందుకు పోయి పొదల్లోకి మాయమైపోయాడు. ఒక అరగంట తరువాత ఒక అడవి కోడితో వచ్చాడు. దాన్ని చూసి ఎగ్జటింగ్ గా “ఇదీ అడవి ఫుడ్ అంటే.” అంది. అతను దాన్ని అమె చేతికిచ్చి “మ్…ఏం చేస్తావో చెయ్ దీనిని.” అన్నాడు. అమె తన బేగ్ నుండి ఒక లైటర్ ని తీసింది. అతను షాక్ అయ్యాడు. “అంత షాక్ అవ్వకు. అన్నీ తెచ్చినా, చాలా మంది ఇలాంటివే మరచిపోతారు.” అంటూ, చుట్టూ వెదికి, ఎండుకొమ్మాలూ, ఆకులూ వెదికి పట్టుకొచ్చి, మంట చేసి కోడిని నీట్ గా కాల్చింది. దానిని టేస్ట్ చేసి “వావ్…మొత్తానికి ఆడపిల్లవి అనిపించావ్…సూపర్.” అన్నాడు రవి. అందంగా నవ్వింది ఉష. (ఇంకా ఉంది) srungaram-tantram-arabian-nights-new-2016-telugu-sex stories-part-11

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *