మొరటు కాటమరాజు Part 5 – Telugu Sex Stories

నా మొడ్డ మళ్ళా నిగడతన్ని నుంచోనుంది. సుందరి సళ్ళుకూడా బాగా ఉబ్చి, చనుమొనలు బాగా ఊరి మ్లుందుకు పొడ్డుచుకోసున్నాయి. నైట్టి మీదనుంచే సళ్చు కొట్లోచ్చినట్టు కనపడుతున్నాయి.

సుందరి నా మొడ్డని పట్టుకొని మృదువుగా నివురటం మొదలుపెట్టింది. పాంట్ జిప్ లోంచి రావటం మూలాన నా మొడ్డ పూర్తిగా కనపడటం లేదు. తనే నా పాంట్ బెల్స్ తీసేసి పాంట్ కిందకి లాగేసి మొకాళ్ళమీదనుంచి కిందకి లాగేసింది. చాలా లాఘవంగా మొదట నా పాంట్, తర్వాత నా అండర్ వేర్ ఊడతీసేసింది. నన్ను పూర్తిగా నగ్నంగా చేశేసింది.

నేను లేచి నుంచోని సుందరి చెయి పట్టుకోని తనని కూడా నుంచో పెట్టాను. ఏమిటన్నట్టు ప్రశ్నార్ధకంగా చూస్తు నుంచుంది. సుందరిని నా మంచం ముందు నుంచో పెట్టాను. నేను కొద్దిగా ఓంగోని తన మొకాళ్ళ వద్ద నైటిని అటు ఇటు రెండు చేతుల్లో పట్టుకోని పైకేత్తాను. తన సళ్ళమీద నుంచి, మెడ దాకా ఎత్తేసరికి, సుందరి నా కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తు, నవ్వుతూ రెండు చేతులూ పైకెత్తింది.తను బ్రా కూడా వేసుకోలేదు. లోపల లంగా కూడా లేదు. కేవలం నైటి మాత్రమే వేసుకుంది.ఎత్తిన చేతులు, తలమిదనుంచి తన నైటి లాగేశాను. ఇప్పడు సుందరి పూర్తి నగ్నంగా ఉంది. తన రెండుచేతులు పైకెత్తి తలవెనుకకి తీసుకెళ్ళి తన జడని విప్పతీశేసింది. చేతులు పైకెత్తినప్పడు రెండు సళ్ళూ పైకి లేచి నా వంకే చూస్తు ఉన్నయి, సళ్ళచివర్న వెడల్పాటి ముచ్చికలు విచ్చుకున్న కళ్ళలాగా నా వంకే చుస్తున్నాయి. పాయలు పాయులుగా ఉన్న తన జట్టు బాగా లూజుగా చేశి ముడి వేసింది సుందరి.అలా జడ ఊడతిసి ముడి వేస్తున్నప్పడు సుందరి సళ్ళు తమాషాగా కదులుతున్నాయి.కొట్టోచ్చినట్టు 3 డీ లో కనపడుతున్నాయి.

సుందరి సళ్ళు పెద్ద సళ్ళు. పచ్చని బంగారు రంగులోఉన్నయి. బాగా కండపట్టిన కలెక్టరు మామిడిపళ్ళలాగా పొడుగుగా శరీరం నుంచి ముందుకు చొచ్చుకోనివచ్చాయి. సళ్ళ కొసన లేత కాఫీ రంగులో గుండ్రంగా పెద్ద ముచ్చికలు. వాటి మధ్యనుంచి సీసాకి బిగించిన పాలపీకల్లాగా పొడుచుకొచ్చిన చనుమోనలు, సళ్ళు రెండూ భారంగా కుడి ఎడమలు చూసూ వేలాడుతున్నాయి. వాటికింద క్రమంగా ఎత్తు పెరుగుతూ, బొడ్డు దాటినతర్వాత ద’ అక్షరం కింద భాగంలా షేపు తిరిగి ఎత్తుగా నిగనిగా మెరుస్తున్న చిరుబోజ్జ. అక్కణ్ణుచి హటాత్తుగా దిగిపోయి మొలలోయలోకి దారి. మొలంతా నల్లని పచ్చిక పరచిన మైదానం లాగా ఉంది. బహుశా రెగ్యులర్ గా పేవ్ చేస్తుంది కాబోలు తళా మెరుస్తున్నాయి కురచగా ఉన్నఆతులు. రెండు కొండల మధ్య ఇరుక్కు పోయిన పచ్చిక బయలు లాగా ఆ మైదానం తొడల మధ్యకి దూసుకు పోయింది.

అక్కణ్ణుచి హటాత్తుగా దిగిపోయి మొలలోయలోకి దారి. మొలంతా నల్లని పచ్చిక పరచిన మైదానం లాగా ఉంది. బహుశా రెగ్యులర్ గా షేవ్ చేస్తుంది కాబోలు తళా మెరుస్తున్నాయి కురచగా ఉన్నఆతులు. రెండు కొండల మధ్య ఇరుక్కు పోయిన పచ్చిక బయలు లాగా ఆ మైదానం తొడల మధ్యకి దూసుకు పోయింది. ఆతుల మధ్య నుంచి లీలగా కనిపిస్తున్న సుందరి పూకు చీలిక. ఏదో తళుక్కున మెరిసినట్టని పిస్తే పరీక్షగా చూశాను. సుందరి పూకు లొంచి చిక్కటి ద్రవం బొట్టులా వేలాడుతూ తొడల మీదకి జారిపోతొంది. అప్రయత్నంగా నా చెయ్యి అప్పటికే నిగడ తన్ని నుంచున్న నా మొడ్డని పట్టుకుంది. వేడిగా కాలి పోతొంది. ముందుకు జరిగి రెండు సళ్ళూ పట్టుకుని సుతారంగా ఒత్తాను. సుందరి నా మొడ్డని గుప్పిట్లో పట్టుకోని ముందుకీ వెనక్కీ ఆడించటం మొదలు పెట్టింది. నాకు గులెక్కిపొయింది. రెండు చేతుల్నీ సుందరి నడుం మీదనుంచి దూర్చి పిర్రల్ని పిసుకుతు గట్టిగా వాటేసుకుని నిగడతన్ని ఉన్న నా మొడ్డతో సుందరి పూకు పీఠభూమి మీద బలంగా గుద్దాను,తిరిగి సుందరి తనపూకుతో నామొడ్డని గుద్దింది. చటుక్కున నా రెండు అరచెతుల్లో సుందరి సళ్ళని పక్కనుంచి దగ్గరగా ఒత్తి రెండు చనుమోనల్నీ ఓకేసారి నోట్లో పెట్టుకొని కుడవటం మోదలు పెట్టా. ‘స్.స్.స్’ అంటూ హాయిగా రెండు కళ్ళూ మూసుకుంది. నా మునిపళ్ళతో సుతారంగా చనుమొనల్ని కొరికా, “ఆబ్బా.ఆ..ఆ..ఆ..ఆ…….. కోరికెయ్ రా!. హుమ్.మ్ మ్…’ఆంటూ మూలిగింది సుందరి. (ఇంకా ఉంది) 2016 Moratu Katamaraju latest telugu-sex-stories-part-5

Visit moredesi.com daily for updates and Follow our Twitter page and Subscribe to our Email Updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *