మొరటు కాటమరాజు Part 2 – Telugu Sex Stories

బెంగుళూరు నుంచి హైద్రాబాద్ కి ట్రెయిన్ లో వచ్చాను. త్రోవలో కర్ణాటకా లో రైల్రోకొ కార్యక్రమం వల్ల సికిందరాబాద్ కి దాదాపు నాలుగు గంటలు ఆలస్యంగా వచ్చింది ట్రెయిన్. ఆటోలో ఇంటికి చెరుకునే సరికి మధ్యాన్నం దాదాపు 12.00 అయింది. గరాజ్ లో టోయోటా లేదు. అంటె అన్నయ్య, వదిన ఆఫీస్ కి వెళ్ళారన్నమాట. ఫ్రంట్ డోర్ కీస్ నాదగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి ఓపెన్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాను.ఇల్లంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది. వంటరాముదు బహుశా కారేజ్ తీసుకోని ఆఫీస్ కి వెళ్ళుంటాడు.

కారేజ్ ఇచ్చేసి తన క్వార్టర్ కి వెళ్ళిపోతాడు. సాయంత్రం ఏ ఆరింటికో మళ్ళా వంటమొదలు పెడాతాడు. మిగతా వాళ్ళు పనులు ముగించుకొని క్వార్టర్ కి వెళ్ళిపొతారు. డోర్ లాక్ తీసి, లోపలికి వచ్చి, సూట్ కేస్ దించి షూస్ విప్పి పెడూంటె స్టాండ్ లో కొత్త చెప్పలు కనిపించాయి. లేడీస్ చెప్పలు. బహుశా వదినేమన్నా కొత్త చెప్పలు కోనుక్కుందెమో అనుకున్నాను. షూస్ లోపల పెట్టి సూట్ కేస్ తీసుకోని ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో నా రూంకి వెళ్ళడానికి మెట్లవయిపు నడిచాను.

మెట్టెక్కుతూ డైనింగ్ హాల్లోకి చూశా. డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఓ ప్లేట్ బోర్లించి ఉంది.చుట్టూ కేసరోల్స్ సర్ధి ఉన్నయి. భోజనం రెడీ గా పెట్టారు. నేను ఇవాళ్ళ వస్తున్నట్టుగా ఏమీ మెసేజ్ ఇవ్వలేదే! నాకోసం భోజనం ఎలా ఏర్పాటుచేశారు? (తర్వాత తెల్సింది అది నాకోసం కాదని) ఏమోలే అని ఆ ఆలోచన మానుకోని మెట్లెక్కి నా రూం వైపు నడిచా. అప్రయత్నంగా ఆగిపోయాను. నా రూం తలుపు ఓరగా తీసుంది. నేను ఊరెళూ కిటికీలన్నీ వేసెళ్ళాను. అందువల్న లోపల చీకటిగా ఉంది.ఆ చీకట్లో మధ్య మధ్య లో బైట్ లైట్, రంగులవెల్లురూ వచ్చిపోతున్నాయి.

టెలివిజన్ ఆన్ జేసున్నదన్నమాట! ఏవరై ఉంటారు? కింద హాల్లో టీ.వీ. ఉంది. ప్రతీ బెడ్ రూం లో టీ.వీ.ఉంది. నా రూంలో నేను లేనప్పడు టీ.వి పెట్టుకోవాల్సి న అవసరం ఎవరికుంది? – ఠక్కున వెలిగింది!. ఊరెళ్ళె ముందు ఓ కొత్త బ్లూ ఫిల్మ్ సీ.డీ వేసుకోని చూశాను. దాదాపు రెండు రొజుల పాటు ఇరవై ముఫై సార్లన్నా చూసుంటాను. అద్భుతంగా ఉంది ఆ సీ.డీ. సౌత్-ఇండియన్ బ్లూ ఫిల్మ్, 30/35 ఏళ్ళ ప్రొఢ ఓ పాతికేళ్ళ కుర్రాడితో ముందు వెనకా వేయించుకున్న వైనం.

ఆ కుర్రాణ్ణి ఆ జాణ రెచ్చకొట్టిన పద్దతి చూస్తే నాకు వెర్రెత్తి పొయింది. సీ.డీ మొత్తం మీద మూడు సార్లు లాగిస్తాడు. వాడు దాని మీదెక్కి ఊపుతూంటె ప్రతీసారీ వాడితో పాటే నెను పంపు కొట్టుకొవటం మొదలు పెట్టి, మూడుసార్లూ వాడితో పాటే కార్చేశాను.ఆ సీ.డి గుర్తుకురాగానే నా మొడ్డ ఉబ్బి గట్టిపడి పాంట్ లోంచి బయట పడాలని
చూస్తోంది. ఆ సీ.డీ ఇంకా ప్లేయర్ లోనే ఉంది. ఏవరనా) ఆ సీ.డీ వేస్తున్నారా? కొంప తీసి అన్నయ్య కాదుకదా! మొత్తం వ్యవహారం బట్టబయలయిపోతుంది. వాళ్ళ బెడ్ రూం వ్యూ కూడా తెల్సి పోలేదు కదా !

మెల్లిగా నిశ్శబ్దంగా ముందుకు నడిచి నా రూంలోకి తొంగి చూశాను. నా అనుమానం కొంత వరకు నిజమయింది. టీ.వీలో బ్లూఫిలిం సీ.డీ., నడుస్తోంది. నేలమీద కూర్చోని మంచం ముందు చెక్కకి ఆనుకోని టీ.వీ ఎదురుగా కూర్చోని చూస్తున్నది మాత్రం అన్నయ్య కాదు. చీకటిగా ఉండటం వల్ల సరిగ్గా కనపడట్లేదు, ఎవరో ఆడమనిషి లాగా అనిపిస్తోంది. వెనక వైపునుంచి భుజాలు, తల మాత్రమే కనిపిస్తు న్నాయి. రబ్బరు బాండ్ తో పోనీ టేల్ వేసుకోనుంది. మధ్య మధ్య లో తల వెనక్కి వంచి పైకి చూసూ ఏదొ శబ్దం చేస్తోంది.

శబ్దం చెయ్యకుండా మరి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి చూశాను. కొంచెం బొద్దుగా ఉన్న ఆడమనిషి, నైటి వేసుకోని, మంచానికి ఆనుకోని, రెండు మోకాళ్ళూ పైకి పెట్టుకుని – నైటి మోకాళ్ళ పైకి లాగేసి, పంగ ఎడం చేసి కుడి చెయ్యి పంగ మధ్యలో పెట్టి పైకీ కిందకీ ఆడిస్తు, ఎడం చెయ్యిని ఊతంగా నేలమీద ఆనించి “ఉస్. ఉస్.” ఆనుకుంటూ టీ.వి చూస్తోంది. పక్కనే ఒపెన్ చేశిన పెప్సీ టిన్ ఉంది. టీ వీ వెలురు డైరెక్టు గా పడి పంగ మధ్యస్థలం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అరచేతి వేళ్ళు పూకు మీదున్నాయి, పొడవాటి మధ్య వేలు పూకులోకి దూరిపోయి పైకి కిందకి ఆడుతొంది. (ఇంకా ఉంది) 2016 Moratu Katamaraju latest telugu-sex-stories-part-2

Visit moredesi.com daily for updates and Follow our Twitter page and Subscribe to our Email Updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *