లేడీస్ డే ఔట్ Part 4 – Telugu Sex Stories

కవిత కి ఇవన్నీ అంత కొత్త కాకపోయినా, అంత ధైర్యంగా చేసిన పని చెప్పుకుంటున్న స్మిత ఒక hero లా కనిపించింది. ” ఈ అమ్మాయిలో అందమంతా తన ఆత్మస్థైర్యంలో ఉంది.” కవితకి స్మిత ఒక అందమైన sports star లా కనిపించింది. ఇంత అందంగా, నవ్వుతూ, తుళ్ళుతూ ఉన్న అమ్మాయిని వదిలి ఒక్క రాత్రైనా ఎలా ఉండగలడు ప్రవీణ్ అనుకుంది. కవిత. అప్రయత్నంగా, ఈ సమయంలో, ఈ మంచం మీద, తనుకాకుండా ప్రవీణ్ ఉంటే ఏమి జరుగుతూ ఉండేతో ఊచించుకుంది. ఇందాక తను చూసిన స్మిత నగ్న శరీరాన్ని, ప్రవీణ్ ని, కొంత ఊహాత్మక శక్తి ని జోడించి, తన మనశ్చక్షువులో నగ్నంగా, ఒకరిమీద ఒకరు పడు దొర్లుతూ ఉన్న స్మిత ప్రవీణ్ లని చూసింది. తన ఊహలో, ఉద్వేగంతో గట్టిపడిన స్మిత చనుమొనని నోటితో అందుకోవాలని ప్రవీణ్ ప్రయత్నిస్తుంటే, స్మిత తోసేస్తోంది. ఇద్దరూ పెద్దగా నవ్వుతున్నారు. “అబ్బ అతను ఎంత ఆనందం అనుభవిస్తున్నాడు” అనుకుంది కవిత. మళ్ళీ అంతలోనే, “ఛీ, ఇదేంటి ఇలా ఆలోచిస్తున్నాను. నేను ఇంకొక అమ్మాయికి ఆకర్షితమవ్వటమేమిటీ” అనుకుని, మనసులోనీ ఆలోచనలని తుడిచివేసి స్మిత చెప్పే విషయం పై మనసు లగ్నం చెయ్యటానికి ప్రయత్నం చేసింది.

కవితకి ఇలా మరొక అమ్మాయి నచ్చటం ఇది మొదటిసారి కాదు. చిన్నప్పటినుంచీ, తనకంటే మెరుగైన ఆడపిల్లలని, చదువులో కానీ, ఆటలో కానీ, చలాకీ తనంలోకానీ మెరుగైన ఆడపిల్లలని, కవిత ఆరాధించేది. వాళ్ళి తన కళ్ళకి అందంగా, ఆహ్లాదంగా, గొప్పగా కనిపించేవాళ్ళు. నిజానికి చాలా sexy గా కనిపించేవాళ్ళు కవితకి. కానీ కవితకి మరొక అమ్మాయి తనకి sexy గా కనిపించగలదు అని తెలియదు. “అబ్బాయిలకి ఈ అమ్మాయి ఎంత sexy గా కనిపిస్తుందో కదా” అనుకునేది.

కవిత నిశ్శబ్దంగా ఉండటం చూసి స్మిత, “ఏయ్, నిద్ర పోతున్నావా” అని చెయ్యి పట్టుకుని లాగింది. చెక్కిలి కింద ఉన్న చెయ్యి కదిలిపోవటంతో, ఆధారం లేని కవిత, ముందుకి తూలి పడింది. తల వెళ్ళి స్మిత ఎడమ వక్షం మీద పడింది. కవితకి క్షణం తర్వాత అర్ధమైంది. తన కుడి చక్కిలి కింద మెత్తగా తగులుతోంది స్మిత వక్షమని. “ఇలా పడుకుంటే హాయిగా ఉంది” అనుకుంది. కానీ లేవాలని తెలుసు. చేయి మంచం మీద ఆనించి, లేవబోయింది కవిత. కానీ అంతలోనే స్మిత చేయి తన తలమీద సుతారంగా ఆనటం గ్రహించింది. లేచే ప్రయత్నంం విరమించుకుని అలాగే పడుకుంది. స్మిత తన చేతివేళ్ళ చివరలు కవిత జుట్టులోకి పోనించి, తలని నున్నితంగా నొక్కుటూ, వేళ్ళని వలయాకారంగా తిప్పుతోంది. ఆ స్పర్శలో ఎంతో ప్రేమ ఉంది, లాలన ఉంది. కవిత అలాగే కదలకుండా పడుకుంది. స్మిత గుండె చప్పుడు వినిపిస్తోంది. స్మిత పొట్టకి సమాంతరంగా కాళ్ళ వైపు చూస్తూ ఉంటే, స్మిత ఉచ్శాస నిశ్వాసాలకి పొట్ట నెమ్మదిగా కదలటం కనిపిస్తోంది. చెక్కిలి కింద స్మిత వక్షం మెత్తగా, వెచ్చగా ఉంది. “ఎంత హాయిగా ఉంది ఇలా పడుకుంటే” అనుకుంది కవిత మళ్ళీ. స్మిత ఒక చేతితో తల నిమురుతూ, ఇంకో చేయి కవిత భుజం చుట్టూ పొదవి పట్టుకుంటున్నట్టు వేసి, “నిద్ర వస్తోందా? పడుకుంటావా?” అని చిన్నగా మంద్రంగా అడిగింది. ఆ మాటలోని ప్రేమకి, వాత్సల్యానికి, ఆత్మీయతకీ కవితకి కళ్ళలో నీళ్ళు తిర్గిగాయి. స్మితని అలాగే గట్టిగా కౌగలించుకుని పడుకోవాలి అనిపించింది. కానీ మళ్ళీ తనకే అనిపించింది, “ఛా లేవాలి” అని.

నెమ్మదిగా లేచి, పక్కకి జరిగి ఇందాకటిలా పక్కకి తిరిగి పడుకుండి కవిత. “లేదు, అంత నిద్రరావటం లేదు.” అంది. స్మిత కవిత కళ్ళల్లోకి లోతుగా చూస్తూ, ” Are you sure?” అని అడిగింది.
” నిజంగానే. ఇంతకీ నీ కథ చెప్పు. అతను ఏమన్నాడు నువ్వు అలా అంటే”
స్మిత కొద్దిసేపు మాట్లాడలేదు. ఒక మనస్థితి నుంచి మొరక మనస్థితి కి వెళ్ళటానికి శక్తి కూడదీసుకుంటున్నట్టు నిస్శబ్దంగా ఉంది. తనని తను సంబాళించుకుంటున్నట్టు, తల విదిల్చి నవ్వింది.

” ఏముంది, కసేపు ఏదో గొణిగాడు. తర్వాత రాత్రికి గదికి రమ్మన్నాడు.”
” వెళ్ళావా?” కవిత ఆశ్చర్య పోయింది.
” ఓ, వెళ్ళాను. రాత్రి అందరూ నిద్ర పోయాక రహస్యంగా వెనక తలుపు తీసుకుని వెళ్ళాని. అప్పుడు యవ్వనంలో తెలియలేదు కానీ, ఇప్పుడు తలుచుకుంటే భయమేస్తుంది. నాన్న చూసి ఉంటే బెల్టుతో కొట్టేవాళ్ళు! ఎలాగైతేనేం, అతని గదికి వెళ్ళాను. ఏవో చాల చెప్పాడు. నేను ప్రపంచంలోకల్లా అందమైన అమ్మాయినని, నన్ను చూసి అతను డంగైపోయాడని, నన్ను చూస్తూ ఉంటే అతనికి తిండి నిద్ర అక్కరలేదని. తర్వాత ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. బుగ్గమీద, మెడమీద, నుదురు మీద, చివరికి పెదాల మీద. పెదాల మిద చలా సేపు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. కొంచం కొరికాడు కూడా. నా నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి కౌగలించుకుని, చాలా సేపు ముద్దు పెట్టాడు. నా ముద్దులో స్వర్గం ఉండి అన్నాడు. 15 ఏళ్ళ పిల్ల ఏమి వినాలనుకుంటుందో అన్నీ చెప్పాడు. ఒక అరగంట ఉండి వచ్చేసాను”. (ఇంకా ఉంది) ladies aunties day out telugu-sex-stories-part-4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *