లేడీస్ డే ఔట్ Part 3 – Telugu Sex Stories

ఇద్దరూ swim suit లు వేసుకొని ఓకరిని ఒకరు పరీక్షగా చూసుకున్నారు. “నేను అలాటిది వేసుకోలేను కానీ, నువ్వు వేసుకుంటే చాలా బావుంది” అంది కవిత. “నువ్వు వేసుకున్నది కూడా చాలా బావుంది. ఏమీ కనపడకపోయినా నువ్వు sexy గా ఉన్నావు. ఇది వేసుకొని సురేష్ కి కనిపించu, వెంటనే program మొదలుపెట్టక పోతే చూడు” అంది. కవిత ఏమి అనలేదు. “మాటకి ముందు సిగ్గు నీకు” అంది స్ిత, కవితని swim suit అతుక్కుని, వొంపు తేలి అందంగా ఉన్న పిర్ర మీద టఫ్ మని ఒకట్ వేస్తూ.

స్మిత swim suit విప్పటం మొదలు పెట్టి, “బాత్ రూం లోకి వెళ్ళి night dress వేసుకో, పడుకుందాం” అంది వెక్కిరిస్తూ. కవిత నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది.

కవిత పడుకునేటప్పుడు మాములుగా ్నైటీ కానీ తేలిక cotton చుడిదార్ కానీ వేసుకుంటుంది. సాధారనంగా రాత్రిపూట బ్రా వేసుకోదు. బట్టలు మార్చుకునేందుకు బాత్ రూం లోకి వేళ్ళిన కవిత, swim suit విప్పి పక్కన పెట్టి, ఒక్క క్షణం ఆలోచించింది. పరాయి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు బ్రా లేకుండా పడుకోవటం ఎందుకని, రాత్రివేసుకునేందుకు అనువుగా ఉండే బ్రా పట్టుకొచ్చింది. కానీ, నిజానికి రాత్రి బ్రా అసౌకర్యంగానే ఉంటుంది. బ్రా వేసుకోబోతూ, ఆగి అలోచించింది. “స్మిత నా ముందు, ఏమీ లేకుండానే తిరుగుతూ ఉంటే, నాకు కనీసం డ్రస్సు కింద బ్రా లేకుండా తిరిగేందుకు సిగ్గు ఏమిటి!?” బ్రా వద్దని నిర్ణయంచుకుని, panty మీద చుడీదార్ వేసుకుని బయటకు వెళ్ళింది.

స్మిత అప్పటికే పక్క మీద ఉన్న బ్యాగ్ అవీ తీసేసి, పక్క తయారు చేసి ఉంచింది. స్మిత వాళ్ళది queen size మంచం. ఇద్దరు మనుషులు పడుకునేందుకు సరిగ్గా సరిపోతుంది. కొంచం విశాలంగా పడుకోవటానికి ఉండదు. పెద్ద పడక గది స్మిత వాళ్ళది. చాలా మెత్తటి పరుపు చాలా డబ్బు వెచ్చించి కొన్నారు. కవిత దానిమీద కూర్చుని, “పట్టు పరుపులా ఉంది” అనుకుంది. “ఇవాళ్టికి ప్రవీణ్ చోటు నీది” అంది స్మిత, మంచానికి కుడి వైపు చూపిస్తూ.

ఇద్దరూ పడుకుని దీపాలు ఆర్పేసినా, చాలా సేపు కబుర్లు చెప్పుకున్నారు. స్మిత కాలేజీ గురించి, కవిత చెల్లెలి చదువు, పెళ్ళి గురించి, ఏమిటేమిటో మాట్లాడుకున్నారు. చివరికి మాటలు ఆగిపోయినాయి. కవిత సగం నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతుంటే, స్మిత హటాత్తుగా అడిగింది, “నువ్వు పెళ్ళికి ముందు ఎవరినైనా ముద్దుపెట్టుకున్నావా?” అనుకోకుండా అడిగిన ప్రశ్నకి ఆశ్చర్య పోయింది కవిత. ” ఏమిటీ!” అంది, కొంచం ఆశ్చర్యంగా, కొంచం నవ్వుగా. మళ్ళి అడిగింది స్మిత, “పెళ్ళికి ముందు.. ఎవరినైనా ముద్దుపెట్టుకున్నావా?”

కవిత నిశ్శబ్దంగా ఉంది కొంచం సేపు. “ఏమి చెప్పాలీ” అని ఆలోచించింది. నిజం చెబితే స్మితకి తను మరీ అంత “పప్పు సుద్ద” కాదు అని నిరూపించుకోవచ్చు. కానీ, పొరపాటున అసలు విషయం బటకి వస్తే! స్మితని నమ్మ వచ్చు, కానీ స్మిత ప్రవీణ్ కి చెప్పి, ప్రవీణ్్ పొరపాటున సురేష్ తో అంటే?
“అంత ఆలోచిస్తున్నావు అంటే ఏదో ఉందన్నమాటే! ఏమిటో చెప్పు” అంది స్మిత.
” చీ, చీ, అలాంటిది ఏమీలేదు”, బొంకింది కవిత.
” అనుకున్నాలే”, స్మిత నవ్వింది
” మరి నువ్వు”
” ఎవరికీ చెప్పవుగా?
” ఛ, ఛ, చెప్పను”
” ఒకతన్ని ముద్దుపెట్టుకున్నాను”
” నిజంగా!?” ఆశ్చర్యంతో కళ్ళు పెద్దవి చేసి అడిగింది కవిత. ఆశ్చర్యం పట్టలేక సగం లేచి, పక్కకు తిరిగి, కుడి మోచేయిమీద బరువు ఉంచి, స్మిత మొహం లోకి చూసింది
” నిజంగానే” అంది స్మిత ముసిముసిగా నవ్వుతూ.
” ఎలా? ఎవరు? ఎప్పుడు?” గుక్క తిప్పుకోకుండా అడిగింది కవిత.
” నేను పదవ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు. మా ఇంటి ముందు గది ఒక డిగ్రీ స్టూడెంట్ కి అద్దెకు ఇచ్చాము. అమ్మ నాన్నతో గొడవపెట్టుకుంది కూడా, ఇంట్లో ఎదిగిన ఆడపిల్లలుంటె ఎవరో మగవెధవకి గది అద్దెకిచ్చారేమిటీ అని. నాన్న, ఛ, అదేంటి, అందరూ చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారా ఏమిటి అంటు అద్దెకు ఇచ్చారు. అతను నాకేసి అదోరకంగా చూసేవాడు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత, నా పక్కన్నుంచి వెళ్ళినప్పుడల్లా చెయ్యి తగిలించెవాడు. నాకు మహా సరదాగా ఉండేది, నన్ను ఒక అబ్బాఇ ఇష్టపడుతున్నాడంటే. మళ్ళీ ఎప్పుడూ చెయ్యి తగిలిస్తాడా అని ఎదురుచూసేదాన్ని. ఒకరోజు, నేను అతనికి మేడమీద ఒంటరిగా దొరికాను. దగ్గర్కు వచ్చి, నువ్వు చాలా బావుంటావన్నాడు. నేను, కొంచం కోపంగా చూసే సరికి భయంతొ వణికిపోయాడులే.”
” అదేంటి, అతనంటే ఇష్టమే అన్నావుగా?”
” అదే మరి. అంత తేలికగా లొంగిపోతే ఎలా. అందుకని కొంచం కోపం నటించి, తర్వాత, మీరు కూడా బానే ఉంటారు అని చెప్పాను”. అని చిన్నపిల్లలా నవ్వింది స్మిత. (ఇంకా ఉంది) ladies aunties day out telugu-sex-stories-part-3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *