లేడీస్ డే ఔట్ Climax – Telugu Sex Stories

కవిత నవ్వుతూ వింటోంది. ఇప్పటిదాకా గమనించలేదు కానీ, కవిత ఇప్పుడు స్మిత కి ఇందాకటి కంటే దగ్గరగా పడుకుంది. ఎప్పుడో తనకి తెలియకుండానే ఒక చేయి స్మిత నడుము చుట్టూ వేసి వింటోంది. స్మిత పక్కభాగం దాదాపు కవిత వంటికి తగులుతోంది.

” అంతేనా జరిగింది?”
” ఇంకా ఉంది. మళ్ళీ రెండు రోజులకి వెళ్ళాను. ఈసారి, వెళ్ళ్గానే ముద్దు మొదలు పెట్టేసాడు. చేతులు నడుము చుట్టూ వేసి గట్టిగా కౌగలించుకున్నాడు, బుగ్గ కొరికాడు, పెదవులు కొరికాడు, నడుము మీద గిల్లాడు, అరచేతులు నా వెనక పెట్టి, butt squeeze చేసాడు. 15 ఏళ్ళ అమ్మాయిని కదా, నాకు ఎదో ఐపోయింది. ఎదో చేసేయాలనిపించింది. నేనుకూడా తిరిగి అతన్ని ఇష్టమొచ్చినట్టు ముద్దు పెట్టుకున్నాను. నేను అప్పట్లో లంగా జాకెట్టు వేసుకునేదానిని. ఎప్పుడూ విప్పాడో నా జాకెట్టు హుక్స్ అన్నీ విప్పేసాడు. ఒక్క అడుగు వెనక్కి వేసి, నా జాకెట్టు లాగి పారేసాడు. నా boobs కేసి చూసి అబ్బ అంత బావున్నాయో అన్నాడు. ఏమి బావున్నాయో మరి, అప్పటిలో నావి ఇంత ఉండేవి” అంది స్మిత పెద్దగా నవ్వుతూ. బొటనవేలు, చూపుడువేలు దగ్గరగా పెట్టి “చిన్నవి” అన్నట్టు చూపిస్తూ. కవిత కూడా పెద్దగా నవ్వేసింది.

స్మిత నవ్వుతూనే కొనసగించింది, ” నాకు చచ్చే భయం వేసింది. కాని, బావుంది కూడా. ఒక పెద్ద అబ్బాయి నేనంటే అంత ఇష్టపడుతుంటే చాలా గర్వంగా కూడా అనిపించింది. అతను నా ఒళ్ళంతా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఎక్కువ సేపు almost-non-existant boobs దగ్గరే ఉన్నాడనుకో. తర్వాత నన్ను నెమ్మదిగా నడిపించుకుంటూ మంచం మీద పడుకో పెట్టాడు. అతని బనీను లుంగి విప్పేసాడు. మొదటిసారి నేను అంత hard-on చూడటం. మనసులో ఒక పక్కన లేచి పారిపోవాలని ఉంది, మరో పక్కన ఇంకా ఏమి చేస్తాడో చుడలని ఉంది. వచ్చి నామీద పడుకుని ఇంకా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.”

ఒక సారి ఆయాసంగా ఆగి గాలి పీల్చుకుంది. సాలొచనగా, తన నడుము చ్హుట్టూ ఉన్న కవిత చేతిని రెండు చేతుల్లోకీ తీసుకుని, కవిత గోళ్ళకేసి చూస్తూ, మళ్ళి చెప్పింది. ” నీకు తెలుసుకదా, మన రోజుల్లా ఒక అబ్బాయి ‘నేను నిన్ను ఇష్టపడ్డాన్ను’ అని చెప్తే, ‘నేను నిన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటాను’ అని చెప్పినట్టే. అతని ఉద్దేశ్యం నన్ను పెళ్ళి చేసుకుందామనె అని అనుకున్నాను. అసలు అప్పటిదాకా అతను పెళ్ళి విషయం ఎత్తకపోతే, దీనిలో మాట్లాడేందుకు ఏముంది, అతను నన్ను పెళ్ళి చేసుకుందామనే అనుకుంటున్నాడు అనుకున్నాను. కానీ అతను నా లంగా పైకి లాగుతున్నప్పుడు ఎందుకైనా మంచిది అని అడిగాను, ‘మనం పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుందాం?’ అప్పటికి లంగా పూర్తిగా పైకి లాగేసి, intercourse రెడీ అయి పోతున్నాడు. నా ప్రశ్నకి హటత్తుగా ఆగిపోయి, నాకేసి ఆశ్చర్యంగా చూసాడు. ‘పెళ్ళేమిటి?” అన్నాడు. ‘అదేమిటి, నన్ను పెళ్ళి చేసుకోవా?’ అని అడిగాను కోపంగా. అప్పటికి అతను నా మీద పడుకుని ఉన్నాడు. I could feel him between my legs. ‘ఒక్క 10 నిముచాలు ఆగి మాట్లాడుకుందాం’ అన్నాడు ఆత్రంగా. అతన్ని నా మీద నుంచి తోసేసి, లేచాను. తర్వాత చాలా చెప్పాడు. తన చెల్లెళ్ళుట, పేదరికంట, తన పెళ్ళికి చాలా కాలం ఉందిట. ఇవి చెప్తూ, నన్ను మంచం మీద పడుకోపెట్టాలని బలవంతంగా తోస్తున్నాడు. నాకు చచ్చే కోపం వచ్చింది. లేచి జాకెట్టు వేసుకుని బయటకు వచ్చేస్తుంటే, నా భుజాలు పట్టుకుని, ‘please, please ఒక్క సారి’ అన్నాడు. నాకు కోపం ఆగలేదు. అతను ఇంకా లుంగీ లేకుండానే ఉన్నాడు. hard-on ఇంకా సగం ఉంది. అక్కడ చర్మం పట్టుకుని గట్టిగా గిచ్చ్హి పారిపోయాను”

ఒక్కసారి పెద్దగా నవ్వేసింది కవిత. నవ్వు ఆపుకోలేక మంచంమీద వెనక్కి పడిపోయి, ఆగకుండా ఒక నిమిషం నవ్వింది. నవ్వు ఆపుకుంటూ, పొట్టమీద చేయి పెట్టుకుని, అడిగింది, “అతను ఏమి చేసాడు?”
“ఏమి చేయలేదు. అరవలేడు గట్టిగా. అయినా నేను పారిపోయి వచ్చేసాను. మళ్ళీ నా దగ్గరకి కూడా రాలేదు.”

ఇద్దరూ అలా చాలా సేపు నవ్వుతూనే ఉన్నారు. చివరికి కవిత అంది, “నువ్వు కథానాయకురాలివే! ఇంతేనా ఇంకేవైనా adventures ఉన్నాయా గతంలో?”
“చాలా ఉన్నాయి. అన్నీ చెప్తాలే తర్వాత. ఇంక పడుకుందాం”

ఇద్దరూ good night చెప్పుకుని, పడుకున్నారు. స్మిత వెంటనే నిద్రపోయింది. కవితకి వెంటనే నిద్ర పట్టలేదు. చాలా సేపు అలాగే ఆలోచిస్తూ పడుకుంది. “సురేష్ వాళ్ళు training కి వెళ్ళటం మంచిది అయింది ఒక రకంగా. స్మిత మంచి friend అయ్యింది. స్మిత రోజురోజుకీ ఇంకా ఇంకా నచ్చేస్తోంది. భలే సరదాగా ఉంటుంది.” అలా ఆలోచిస్తూ సగం నిద్రలోకి జారిపోయింది కవిత.

మనం సగం నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మన ఆలోచనలకు వాటి స్వంత రూపుదాల్చి, మన అదుపు తప్పి, ఊహాలోకంలో విహరిస్తాయి అనుకుంటాను. జాగ్రుదావస్తకి, సుషుప్తి కి మధ్య ఉన్న ప్రపంచం ఒక భయం, కాలం, కట్టుబాట్లు లేని ప్రపంచం. అలాంటి అవస్థలో ఉన్న కవితకి, తను ఇందాక చూసిన స్మిత అందమైన శరీరం గుర్తువచ్చింది. తనకి తెలియకుండానే పెదవులమీద చిరునవ్వుతో స్మిత గురించి ఆలోచించసాగింది. అలా panty తప్ప ఏమీ లేకుండా కూర్చుని ఉంటే ఎంత బావుంది స్మిత! నున్నగా లావుగా ఉన్న తొడలు, కొంచం లావుగా, కొవ్వుతో నున్నగా ఉన్న నడుము, చిన్నవైనా గట్టిగా, గుండ్రంగా, తీర్చి దిద్దినట్టు ఉన్న వక్షాలు. పిరుదులు కనపడలేదు కానీ, నడుమునిబట్టి చూస్తే పెద్దగానే ఉండచ్చు. రెండు వక్షాల మధ్య లోయలో కూలిన శిఖరంలా పుట్టుమచ్చ. పెద్ద teddy bear లా ఉంది. గట్టిగా కౌగలించుకుంటే ఎలాఉంటుందో! రెండు చేతులూ నడుముచుట్టూ వేసి, ఆ సన్నటి పెదాలమీద ముద్దు పెట్టుకుంటే ఎంత బావుంటుందో! ప్రవీణ్ ఆ పుట్టుమచ్చని ఎన్నిసార్లు ముద్దు పెట్టుకున్నాడో! ఈర్శగా అనిపించింది ప్రవీణ్ అంటే.

సగం నిద్రలో పూర్తిగా అదుపు తప్పిన కవిత మనసు, వెర్రిగా పరుగులు పెడుతోంది. మనసులో పూర్తిగా ఏర్పడని ఆలోచనలు దొర్లిపోతున్నాయి. తన నాలుక చివరతో తడిలేపనం రాయించుకుంటూన్న స్మిత పెదవులు, తన పళ్ళ మధ్య పాములా కదులుతున్న స్మిత నాలుక, నగ్నంగా ఒరుసుకుంటున్న వక్షాలు, కవిత పెద్ద స్తనాల మధ్య ఇరుక్కుని నలిగిపోతున్న స్మిత స్తనం, పట్టలేని సుఖంతో మెలికలు తిరుగుతున్న స్మిత నడుము చుట్టూ వడ్డాణంలా తన చేతులు, చెమటకి తడిసిన తన వీపుమీద గుచ్చుకుంటున్న స్మిత గోళ్ళు. ఎవరివి ఎవరివో తెలియకుండా పెనవేసుకున్న నాలుగు కాళ్ళు. కవితకి తెలియకుండా నిద్ర పట్టేసింది. (అయిపోయింది) ladies aunties day out telugu-sex-stories-part-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *