Kiratakudu Telugu Sex Stories part-19

రంకు నేర్చిన అమ్మ బొంకు నెర్వద అన్నట్లు అన్నటు ఉందే అక్క నువ్వు చెప్పే కధలు అంది అర్చన వెటకారంగా , నేను కూడా నీ అమ్మయకపు మూతి చూసి , నీ మాటలు చూసి నమ్మేసే దానినే , ఇది చూడకుంటే అని తన సెల్ ఫోన్ లో శీను , మాధవిల కామ క్రీడల వీడియో చుప్పిచింది. శీను గాదు ఎక్కడ పెట్టాడో , ఎప్పుడు పెట్టాడో తన సెల్ ఫోన్ లో కెమెరా ఆన్ చేసి పెట్టేసినట్టు వున్నాడు తనకు తెలియకుండా, ఇంకేంటి మొత్తం రికార్డు అయింది. అర్చన సీనుగాడి మాటలు నమ్మకుండా కొట్టి పడేయడంతో శీను తను రికార్డు చేసిన వీడియో అర్చానకి చూపెట్టడం , అర్చన ఆ వీడియో ని శీను ని మాటలో పెట్టి తన సెల్ ఫోన్ కి పంపించుకోడం మొత్తం మాధవికి పూస గుచ్చిన్నటుగా చెప్పేసింది అర్చన. ఆ వీడియో చూడంగానే మాధవికి కళ్ళు తిరుగుతున్నాయ్, ప్లీజ్ ఎవరికీ చూపించకు , ముందు ఆ వీడియో డిలీట్ చేసే , నా బ్రతుకు రోడ్ మీద పడుతుంది ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని అర్చన ను వేడుకుంది మాధవి .
ఇందాక నన్ను ఎన్ని మాటలు అన్నవే , గుర్తుందా? ఆమెను చూసి హీనంగా చూసి నవ్వింది అర్చన. ప్లీజ్ మనసులో ఏమి పెట్టుకోకు , ప్లీజ్ నా పరువు మంటగలిసిపోతుంది ప్లీజ్ అని అర్చన కాళ్ళ మీద పడింది మాధవి. బయపడకు మేము కూడా మనుషులమే , అది గుర్తించుకోండి చాలు.నెను ఈ వీడియో శీను దగ్గర నుండి ఎక్కించుకొని వాడి ఫోన్ లో వీడియోను డిలీట్ చేసేసాను, బయపడకు. వాడి దగ్గర నీ వీడియో లేదు . ఇకనుండైన వాడితో జాగ్రతగా ఉండు అంటూ మాధవిని తన కాళ్ళ మీద నుండి లేపుతూ అంది అర్చన .
అర్చన అలా మాధవి భుజాల పై చేతులు వేసి లేపుతుంటే ఆమె పైట జారిపోయి ఆమె కలసాలు మధ్య లోయ అర్చనకు సృష్టంగా కనిపిస్తోంది, ఆమెను అలా చూస్తుంటే అర్చనకే ఒక లాంటి మైకం కమ్ముకున్తోంది. ఆమె చెప్పిన మాటలు విని కృతజ్ఞత నిండిన కళ్ళతో ఆమెను చూస్తూ పైకి లేచింది మాధవి. ఆమె అలా పైట లేకుండా నిలబడే సరికి అర్చన తనని తను మరిచిపోయి ఆమెను వాటేసుకుంది.
మాధవి మెల్లగా ఆమెనుంది విడిపించుకొని, చాలా థాంక్స్ అర్చన నా పరువు కాపాడావు, నీ దగ్గర ఉన్న వీడియో కూడా డిలీట్ చేసే ప్లీజ్. ఇక నుండి శీనుకి దూరంగా వుంటాను ప్లీజ్ అంటూ ఆమెను ప్రదేయపడింది. డిలీట్ చేస్తాను లే,చేయకుండా ఎక్కడికి పోతాను అంటూ నవ్వుతు ఆమె సల్ల వైపు కసిగా చూస్తూ అంది అర్చన. ప్లీజ్ ఇప్పుడే చేసేసే ప్లీజ్ అంటూ ప్రదేయపడింది మాధవి. డిలీట్ చేస్తే నాకేంటి అంటూ మాధవి ఎదురుగా సోఫా లో కూర్చొని అడిగింది అర్చన. నువ్వు ఏమి చెప్పిన చేస్తాను. నీకు కావలిసినప్పుడు నీకు డబ్బులు ఇస్తాను , బట్టలు , భోజనం నువ్వేం కావాలంటే అది ఇస్తాను, నువ్వు ఏమి చెప్పిన చేస్తాను , ప్లీజ్ వీడియో మాత్రం డిలీట్ చేసే అంటూ పిచ్చిదానిలాగా ఎలాగైనా అర్చన చేత వీడియో డిలీట్ చేయించడానికి నానా విధాలగా ట్రై చేస్తోంది మాధవి.
ఏమి చెప్పిన చేస్తావా అర్చన అడిగితే , నువ్వు ఏమి చెప్పిన చేస్తాను ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని అర్చన పక్కనకొచ్చి కూర్చుంది ఆత్రుతగా. అయితే ప్రతి శుక్రవారం బీర్ తాగుతాను ఇక్కడ , ఈ సారి బీర్ మిస్ అయింది , నాన్ వెజ్ మిస్సింగ్. అసలే బయట ఎండలు మండిపోతునాయ్ వెళ్లి లోక చల్లటి బీర్ తీసుకొని రా మాధవి. మాధవి షాక్ తో ఏంటి నువ్వు అనేది , అయినా నేను ఎలా తీసుకొని వస్తాను , పైగా ఇక్కడ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంది . నువ్వేగా అన్నావ్ నేను ఏమి చెప్పిన చేస్తాను అని, ఈ మాత్రం కూడా చేయవా ? బీర్ ఇక్కడే ఆ ముసిలోది అంగిడి లో దొరుకుతుంది వెళ్లి తీసుకొచ్చే వెళ్ళు అంటూ ఆర్డర్ పాస్ చేసింది అర్చన .
ఏమి చెప్పిన చేస్తావా అర్చన అడిగితే , నువ్వు ఏమి చెప్పిన చేస్తాను ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని అర్చన పక్కనకొచ్చి కూర్చుంది ఆత్రుతగా. అయితే ప్రతి శుక్రవారం బీర్ తాగుతాను ఇక్కడ , ఈ సారి బీర్ మిస్ అయింది , నాన్ వెజ్ మిస్సింగ్. అసలే బయట ఎండలు మండిపోతునాయ్ వెళ్లి లోక చల్లటి బీర్ తీసుకొని రా మాధవి. మాధవి షాక్ తో ఏంటి నువ్వు అనేది , అయినా నేను ఎలా తీసుకొని వస్తాను , పైగా ఇక్కడ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంది . నువ్వేగా అన్నావ్ నేను ఏమి చెప్పిన చేస్తాను అని, ఈ మాత్రం కూడా చేయవా ? బీర్ ఇక్కడే ఆ ముసిలోది అంగిడి లో దొరుకుతుంది వెళ్లి తీసుకొచ్చే వెళ్ళు అంటూ ఆర్డర్ పాస్ చేసింది అర్చన . ప్లీజ్ అంటూ ఒక సారి అర్చన వైపు చూసింది మాధవి. వెళ్ళు మాధవి , ఆల్రెడీ నీ మానం కాపాడాను శీను నుండి , చెప్పింది చేస్తే ఈ కాపీ కూడా డిలీట్ చేసేస్తాను, జల్ది నేను చెప్పింది చేసే, అంటూ రిమోట్ తో టి.వీ ఆన్ చేసి మాధవి వైపు చూడకుండా చెప్పింది అర్చన.
సరే లే ఇంకా తప్పదు అనట్టు బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి పర్స్ తీసుకొని ఒక బాగ్ తీసుకొని వెళ్ళింది మాధవి. మాధవి వెళ్తువుంటే అర్చన తనని పిలిచి కింగ్ ఫిషర్ స్ట్రాంగ్ బీర్ , దానితో పాటు కింగ్స్ సిగరెట్ ప్యాకెట్ ఒకటి తీసుకొని రా, ఏదైనా మరిచిపోతే అర్చానకి అని చెప్పు వాడే ఇస్తాడు …. అని ఒక అరుపు అరిచేసి ఇంట్లోకి వెళ్లి పొయింది అర్చన.
చుటు ఒక సారి తిరిగి చూసుకుంది మాధవి ” హమ్మయ ఎవరు చూడలేదు అనుకోని , గబా గబా షాప్ కి వెళ్ళింది మాధవి , వెళ్తూ వెళ్తూ శీను ఉన్నదేమో చూసింది , ఉంటే చొప్పు విరగోడదామని , వాడి అదృష్టం బాగుంది పని మీద టౌన్ లోకి వెళ్ళాడు . సర్లే వీడు కూడా లేదు , ముందు అర్చన దగ్గర వీడియో డిలీట్ చేయించుకోవాలి అని షాప్ లోకి వెళ్ళింది , షాప్ ముసిలోడు మాధవిని గుర్తు పట్టి రామా మాధవి , ఏమి కావాలి అంటూ పలకరించాడు. ఆమె చుట్టూ ఒక సారి చూసి అతని చేతికి బాగ్ ఇచ్చి ” తాత అదేదో కింగ్ ఫిషర్ బీర్ అంట అది ఒక్కటి ఇవ్వు అంటూ బయం బయం గా చూస్తూ అంది , ముసిలోడు ఏమి అనుకుంటాడో ఏమో అని. మాధవి బీర్ అడిగిన వెంటనే ముసిలోడికి మైండ్ బ్లాక్ అయింది. ఎవరికమ్మ బీర్ అంటూ కూలర్ నుండి బీర్ తీసి బాగ్ లో పెట్టాడు, ఆమె ఏమి సమాధానం ఇవ్వకుండా చూస్తూ ఉంది, ఇంకేమన్నా కావాలా అంటే అదేదో సిగరెట్ ఒక ప్యాకెట్ అంది , ముసిలోడు ఏ బ్రాండ్ అంటే పేరు మర్చిపోయిన మాధవి ఇంకా తప్పదు అన్నట్టు అర్చానకి కావలసిన బ్రాండ్ అంటూ చెప్పింది తలదించుకొని , ముసిలోడి కి అనుమానం తో దానితో నీకేంటమ్మ , పైగా నువ్వు వచ్చి కొంటున్నావ్ అంటూ చూసాడు ఆశ్చర్యంగా. ఊరికే ఊరికే అంటూ భుకాయించి ముసిలోడి చేతిలో బాగ్ తీసుకొని , పర్స్ లోనుండి 500 రూపాయల నోట్ ఒక్కటి అతనికి ఇచ్చి , చిల్లర కూడా తీసుకోకుండా హడావిడిగా నడుచుకుంటూ ఇంటికి చేరుకుంది మాధవి. (ఇంకా ఉంది) Kiratakudu Telugu Sex Stories Part 19

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *