Kiratakudu Telugu Sex Stories part-18

లోపల చివ్వుకుమ్మన్న ఇంకా తప్పదు అన్నటుగా మీ పేరేంటి అంది మాధవి , వెంటనే తను మాధవి వైపు వస్తు ” అర్చన ” అంది వైయారంగా. సరే ఇందాక శీను అని ఏదో చెప్పావ్ ఏంటి ? ఎం చెప్పాడు శీను ? అంటూ మాధవి ఆత్రంగా అడిగింది , ఈ వెధవ ఎం చెప్పి చచ్చాడో అర్థం కాకుండా టెన్షన్ లో .

ఎం చెప్తే నీకేంటి ? బయటకి పో అని మర్యాద లేకుండా మాట్లాడావ్ గా ఇందాక అంటూ మాధవి ముందుకొచ్చి నిల్చుంది అర్చన, సారీ ఏమి అనుకోకు ఇందాక ఏందో ఆలోచిస్తూ అనేశాను. భోజనం చేసావా ? అంది మాధవి ఎలాగైనా తనని మచ్చిక చేసుకోవాలని , ఇంకా లేదు మాములుగా అయితే ఈ పాటి ఒక బీర్ ఒక చికెన్ బిరియాని లాగించే దాని , నీ పుణ్యమాని ఇవాళ మూడు మిస్ అయింది. సరేలే భోజనం పెడతాను కూర్చో అంటూ వరండ లోని చైర్ లో కూర్చోమని చెప్పి , లోపాలకి వెళ్ళింది మాధవి ప్లేట్ లో భోజనం తేవడానికి. శీను ని మనసులోనే తిట్టు కుంటూ వెధవ ఏమి చెప్పి చచ్చాడో దీనితో , టైం కి ఇంట్లో ఎవరు లేరు , ఉమ కాని ఉండి ఉంటె తన పరస్థితి ఏంటో తలుచుకుంటేనే మాధవికి కాలు వణుకుతున్నాయి. ప్లేట్ లో భోజనం పెట్టుకొని బయటకు వచ్చింది , చూస్తే హాల్ లో సోఫా మీద కూర్చొని , టీపాయ్ మీద కాలు చాపి ఫోన్ లో ఏదో చూస్తూ వుంది అర్చన.

అలా ఒక కొజ్జ తన ఇంట్లో తన ముందే ఇలా పద్ధతి లేకుండా కూర్చోడం చుసిన మాధవికి వెంటనే కోపం వచ్చిన , శీను దీనికి ఏమి చెప్పాడో తెలుసుకోడానికి ,మూతికి ఒక నవ్వు అంటించుకొని ,అర్చానకి ప్లేట్ ఇచ్చింది మాధవి . ప్లేట్ తీసుకొని ఏంటి సాంబార్ , ముళ్ళకాడ , నాన్ వెజ్ ఏమి లేదా అంది వెట్టకారంగా . మేము ఆదివారం మాత్రమె నాన్ వెజ్ తింటాము , అది సరే శీను ఎలా తెలుసు నీకు ? నా గురించి ఏమి చెప్పాడు నీకు అంటూ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది మాధవి .

అదా మాములుగా అయితే ప్రతి శుక్రవారం నేను ఇక్కడికి వస్తాను, మధ్యాహ్నం ఈ టైం కి , అందరికి దిష్టి తీసి డబ్బులు తీసుకొని , శీను బావ రూమ్కి వెళ్తాను , నాకోసం ఒక బీర్ , బిరియాని రెడీ గా పెట్టేవాడు, ఆ బీర్ తాగి , బిరియాని లాగించేసి , సాయంత్రం దాక నన్ను కుల్ల బోడుస్తాడు. సాయంత్రానికి ఒక రెండు వందలు ఇచ్చి పంపేస్తాడు . ప్రతి వారం లాగే ఈ వరం వచ్చాను , బీర్ లేదు , బిరియాని లేదు , నా ఒంటికి సుఖం లేదు అంటూ మాధవిని చూస్తూ ముళ్ళకాడ ను మోడ్డలా చీకుతూ అంది అర్చన. ఛి ఛి నీతో ఎలాగా చేస్తారు ఎవరైనా ? ఛి ఛి అంటూ మూతి తిప్పుకుంది మాధవి. ఆ మాటకి పురుషం వచ్చి అర్చన ఏంటి నాకేం తక్కువ ? అంటూ ఎదురు సమాదానం ఇచ్చింది. అందుకు మాధవి అబ్బే ఏమి లేదు , సరే నా గురించి ఏమి చెప్పాడు వాడు అంటే ” ఏంటి బావ అంటూ వాడి దగ్గరికి వెళ్తే , ఇంకా రాకు నేను చెప్పేదాక అంటూ మొక్కం తిప్పుకున్నాడు . ఎందుకు ఏంటి అని గుచ్చి గుచ్చి అడిగితే నీ బండారం గురించి చెప్పాడు.

నిన్న రాత్రి వర్షం లో మీ సరసాల గురించి , పొద్దున్న పొద్దున్న నీ పప్పను వాయ గొట్టడం మొత్తం చెప్పేసాడు. అందుకే వచ్చాను నిన్ను చూసి పోద్దామని అంటూ ప్లేట్ కాలి చేసి టీపాయ్ పెట్టి ప్లేట్ లోనే చేయ్ కడిగింది అర్చన. టక్కులాడి వచ్చి రెండు రోజులు కూడా కాలేదు , అంతలోనే వాడిని పట్టేసావ్. నీ వళ్ళ నాకు ఎంత కష్టం ఒచ్చి పాడిందే , మందు , తిండి , సుఖం , డబ్బు అన్ని పోయాయి కదే అంటూ , పక్కనే ఉన్న మాధవి చెంప పైన మెల్లగా గిల్లింది.

ఇది విన్న మాధవికి మైండ్ బ్లాక్ అయింది. ఎప్పుడు మొగుడు తప్ప ఇంకే వ్యవహారం నడపలేదు తను. ఏదో ఒక బలహీనమైన క్షణం లో జరిగిన ఒక తప్పుకి , తన పరువు ప్రతిష్టలు అన్ని మంట కలిసిపోయే లాగ ఉంది ఇప్పుడు. ముందు శీను గాడికి వార్నింగ్ ఇవ్వాలి , కుదరకుంటే కాళ్ళ వెళ్ళ అయినా పడి వాడి నోరు ముయించాలి, లేకుంటే వీడు అందరితోను వాగేలాగా ఉన్నాడు. అలా ఈ చెవిన ఆ చెవిన పడి తన తమ్ముడో , లేక ఉమ చెవిన పడితే అంతే తన సంగతి అనుకోని , ముందు దీనికి సర్ది చెప్పాలి అని ‘ అలాంటిది ఏమి లేదు అర్చన , వాడు నోటికి వచ్చింది వాగుతున్నాడు , వాడి మాటలు నమ్మకు , పైగా నేను అలంటి దానిని కాదు అంది దీనంగా ఎలాగైనా తనని నమ్మించాలి అన్న ఉద్దేశం తో….! (ఇంకా ఉంది) Kiratakudu Telugu Sex Stories Part 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *