Jaana Tanam Telugu Sex Stories Part 7

“లేదు నువ్వు ఒప్పుకుంటావో లేదో తెలీకుండా సుబ్బలక్ష్మిని ఎలా వాయించనూ ?,అప్పటికీ

మూర్తి దానికీ దీనికీ సంబంధం లేదు.కావాలంటే చెప్పు సుబ్బలక్ష్మిని పది నిమిషాల్లో

ఒప్పిస్తాను.నీ ఉద్రేకం తీర్చుకునే వెళ్లు అన్నాడు.నేనే వద్దన్నాను”.

” ఏం ,ఎందుకని ??” అడిగాను నేను.

“నువ్వు మూర్తి చేత చేయించుకోడానికి ఊc అను,రేపీపాటికి నీకు మూర్తి తో

కార్యం,నాకూ సుబ్బలక్ష్మికీ శోభనం” నా సళ్లు నొక్కుతూ అన్నారాయన.నా సళ్లు

జలదరించాయి.మనసు తీయగా మూలిగింది. అయినా తమాయించుకున్నాను.

” మీ సరదా పాడుచేయడం ఇష్టం లేక నేనిందాకట్నుంచీ మీకు సహకరిస్తూ వచ్చాను.

సుబ్బలక్ష్మి పిర్రలు చూసి ఆమెకోసం నామీద మూర్తి ని ఎక్కిస్తారు.ఆ తర్వాత మరొక

దాని నడుం బాగుందని ఆమె మొగుడిని మీరే తీసుకొచ్చి దింపుతారు.ఇలా మనం

జంటలు మార్చుకుంటూ పోతే చివరికి రేపు పిల్లలు పుడితే ఎవడి దెబ్బ కారణం

అని చెప్పను,ఎవరి విత్తనమని చెప్పను.ఈ వేళున్న వేడి రేపు మీకుండదు.మీ

మగాళ్లు తప్పు చెయ్యవచ్చు.రేపు మీరే నన్ను లంజా!! అనగలరు.సో, ఆ టాపిక్ వదిలెయ్యండి.

మీ స్నేహం మీరు నడుపుకోండి” మావారికి గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలాను. ఆయన

నీరుకారిపోయారు.

“ఆ మర్నాడే సుబ్బలక్ష్మి దగ్గరకెళ్లి మూర్తి లేకుండా చూసి “హితబోధ”

చేసి వచ్చాను.

ఇది జరిగిన నెలకి మావారు ఆఫీసు పని మీద క్యాంపుకెళ్లారు.ఆ రోజుకికానీ నాకు

మూర్తి కి ఫొన్ చెయ్యడానికి కుదరలేదు.పనుందని చెప్పగానే గురుడు సాయంత్రం

ట్రిమ్ము గా దిగిపోయాడు.నామీద ఆశ చావలేదని ఆయనగారు గుమ్మం లో అడుగెట్టగానే

తెలిసిపోయింది.యీ సారి గురువుగారు బుధ్దిమంతుడి ఫోజులు పెట్టలేదు.గోపాలకృష్ణుడి

లాగానే వచ్చాడు.వస్తూనే…”కులాసాగా ఉన్నావా పద్మా”అనడిగాడు.అతని

ఏకవచనం నేను గ్రహించాను.అయితే తొడల మధ్య తిమ్మిరి అంతకు చాలాసేపు

ముందునుంచే తొలిచేస్తుండడం వల్ల మాట్లాడలేదు.అన్నీ విప్పుకుని బారజాపుకుని

అతనితో రెడీ అయి పిలిచినా కూడా రంకు వ్యవహారాలు కొత్త కావడం వల్ల

నా కాళ్లల్లో వణుకు ప్రారంభమయింది.

నా లోనెక్ జాకెట్,తెల్లచీర,మల్లెపూలు,వొంగుంటే కనిపించే నా చనుగుత్తులు …

రా నన్ను చిత్తుగా చెయ్యి ….అన్నట్లున్నా,ఆ మాటలు ఎలా చెప్పాలో తెలియక

“రండి ,కూర్చోండి” అని గొణిగాను.

మధ్యాహ్నమే అతనికోసం చేసిన స్వీటు ప్లేటు,మంచినీళ్లు అందించి నా “హెడ్ లైట్స్”

లో ఒకటి ప్రదర్శించాను.గురువు గారు రెప్పవేయకుండా చూసాడు.కానీ కాస్త

తటపటాయింపులో పడ్డాడు.నేనిచ్చిన వార్నింగ్ మావారు మూర్తి తో చెప్పిఉంటాడు.

అందుకే ప్రొసీడ్ అవలేకపోతున్నాడేమో.

” రా తొడలు తడిసిపోతున్నాయి” అని నేను అనలేను కదా!!. మావారి తర్వాత నా

మొల చూడబోయే మొదటి మగాడు.నా సిగ్గు నాది.

“ఆయన క్యాంపుకెళ్లారు కదా. బోర్ కొట్టి ఫోన్ చేసాను” యేదో మాట్లాడాలి కదా ?

తడబడుతూనే “యేదయినా సినిమాకెళ్తే?”అన్నాను,అతనికెదురుగా కూర్చుంటూ.

అతడు నన్ను ఎంతో ఆకలిగా చూస్తున్నాడు.నా జాకెట్ మీదే అతని చూపులు.

అవంటే అతనికెంత మోజో మావారే చెప్పారుగా !.

“తప్పకుండా వెల్దాం . అయితే మీరు నా కోరిక ఒకటి తీర్చాలి.” నా సళ్ల

మధ్య లోయలోకి చూస్తూ అన్నాడతను. నేను పవిట సర్దలేదు. పిసికించుకోడానికి

పిలిచి ఇక ముంతలెందుకు దాచడం. అయితే యేమిటితని కోరిక? చేస్తానని డైరెక్ట్ గా

అడిగేస్తాడా??!!! నా తొడల మధ్యకి రక్తం ప్రవహిస్తూ ఉంది. నా చూపు అతని తొడల

మధ్య లో తిరుగుతోంది.

“ఏమిటదీ ??” పెదాలు తడి చేసుకుంటూ మెల్లిగా అడిగాను. …….

అతను నవ్వి చేతిలో ప్యాకెట్ తెరిచాడు. “ఇవి ఫారిన్ బ్రాలు,వేసుకుంటే చాల సౌకర్యం గా ఉంటుంది.”

అంటూ ఒక బ్రా తీసి పట్టుకుని దొప్పల్లో చేతులేసి తడిమాడు.

నేను ఆ బ్రా వేసుకుంటే ఆ వెచ్చదనం నా సళ్లల్లో ఇంకొచ్చు.నా సళ్లు బిగుసుకున్నాయి.పైకి మాత్రం

“నా సైజు కాదేమో” సన్నగానే నసిగాను. నా గొంతులో ఏ అభ్యంతరమూ లేదు. (ఇంకా ఉంది) jaanatanam-real-telugu-sex-stories-website-part-7

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *