Hate Story Telugu Lo Part 20

లిఫ్ట్ వైపు నడుస్తున్న ప్రియ కి కారిడార్ లో తారస పడ్డ ఒకరిద్దరు ఆసక్తి గా తనవైపు ఒక చూపు చూసి చూసి మర్యాద గా తల తిప్పుకోవటం గమనించింది. “ఎస్, నీ లో ఇంకా విషయం వుంది, ప్రియా” అని మనసు లోనే అభినందించుకుంది. లిఫ్ట్ లో ఇద్దరు ముసలి ఆడ వాళ్ళు. ఒకామె కళ్ళల్లో కొద్దిగా అసహ్యాభావం, ఇంకో ఆమె కళ్ళల్లో ఆరాధన తో కూడిన చిరునవ్వు ప్రియ కి కనిపించింది. రెండో ఆమె “చాలా అందం గా వున్నావు నువ్వు” అంటూ పొగిడింది కూడా.

లిఫ్ట్ దిగి లాబీ తాటి రెస్టారంట్ వైపు నడుస్తుంటే, మగ, ఆడ, ప్రతి ఒక్కరూ తన వైపే పరిశీలన, ఆసక్తి తో చూస్తున్నట్టు అనిపించింది ప్రియ కి. ఐతే ఈ చూపులు ప్రియ కి కొత్త కాదు. ఎప్పుడో కాలేజి రోజుల్లో తను ఇంత కురచ బట్టలు వేసుకునేది. దాని ద్వారా వచ్చే అటెన్షన్ ఆనందించేది. వర్క చెయ్యటం మొదలెట్టాక, ప్రొఫెషనల్ గా డ్రెస్ అవటం మొదలెట్టింది. ఇంత లా ఒళ్ళు కనిపించే డ్రెస్ వేసుకుని పదేళ్లు దాటి ఉంటాయి.

ఈ అటెన్షన్ ప్రియ లో ఒక కొత్త ధైర్యం లాంటి ఫీలింగ్ ని తెచ్చి పెట్టింది. తన శరీరం గురించి అభద్రతా భావం ప్రియ కి ఎప్పడూ లేదు. కెరీర్ గొడవల్లో పడి పోయి ఇన్నాళ్ళూ డ్రెస్ అయ్యే విధానం అప్పుడప్పుదన్నా సెక్సీ గా ఉంటోందా లేదా అన్న ఆలోచననే రాలేదు. తను రెగ్యులర్ గా వర్క్ అవుట్ చేసేది. బాగా డ్రెస్ అయ్యేది. కానీ సెక్సీ గా డ్రెస్ అవటం మాత్రం శరత్ కి, బెడ్రూం కే పరిమితం అయ్యేది.

రెస్టారంట్ లో అడుగు పెట్టే సరికి ఎదురు గా ఉదయ్, పక్కనే గూట్లే. హెయిర్ జెల్, గ్రే షర్టు, బ్లాకు జీన్స్ లో చాలా హాట్ గా కనిపించాడు. గూట్లే ఎప్పుడూ వేసుకునే ప్యాంటు షర్టు ల మీద బ్లేజార్ – కొత్తది అనుకుంటా. ఎప్పడి లాగే అసహ్యం గా వున్నాడు. జుట్టు మాత్రం కి రంగేసినట్టున్నాడు.

ఇద్దరి కళ్ళూ ప్రియ మీదే నిలిచి పోయాయి. డ్రెస్ ని, నెక్లస్ ని గుర్తించి ఉదయ్ ముఖం వెలిగి పోయింది. నవ్వుతూ ప్రియ వైపు చూసి తలూపాడు. ప్రియ కూడా నవ్వుతూ అతని పక్క వెళ్లి నిలబడింది.

“వావ్.. ప్రియ… చాలా అందం గా వున్నావు.”

అది గూట్లే గొంతు. నోరు తెరుచుకుని నాలిక బయటికి జారిండా అన్నట్టు గుడ్లేసుకుని చూస్తున్నాడు ప్రియ వైపు. ప్రియ గుండెల మీదకి సారించిన చూపు వేరే వైపు మరల్చాలనే ఆలోచన ఏమీ లేనట్టు చూస్తున్నాడు. ప్రియ కి వాడి మీద అసహ్యం ముంచుకు వచ్చింది.

మర్యాద కోసం “థాంక్స్” చెప్పి ప్రియ ఉదయ్ వైపు తిరిగింది.

“డివైన్.. ఏబ్సోల్యౌట్లే డివైన్” అంటూ ఉదయ్ ఆరాధన గా ముందుకు వంగి ప్రియ చెక్కిలి మీద ఒక పెకింగ్ కిస్ ఇచ్చాడు. ఉదయ్ పెదాలు చెక్కిలి తాకగానే, tanu రాసుకున్న సెంటు వాసన ముక్కు కు సోకటం తో ప్రియ బుగ్గలు సిగ్గు తో ఎరుపెక్కాయి. గూట్లే గాడు లీకుండా వుంటే, ఉదయ్ ని రూం కి తీసుకెళ్ళి అతని వీర్యాన్ని ఆఖరి బొట్టు వరకూ పిండి వుండేది తను. ఇదంతా చూస్తూ గూట్లే ముఖం లో ఏదో ఆనందం. చెక్కిలి మీదే ఐనా, ఉదయ్ అందరి ముందూ ముద్దు పెట్టుకోకుండా వుంటే బావుండేది.

“మీ టేబుల్ రెడీ సర్” అంటూ వైటర్ టేబుల్ వైపు తీసుకెళ్ళాడు.

“నీ తర్వాతే..” అంటూ గూట్లే ముందు ప్రియ కి దారిచ్చాడు. ప్రియ, వెనకాలే ఉదయ్, గూట్లే. వెనక నించి గూట్లే చూపులు తన పిరుడులని తడుముతున్నాటు అనిపించింది ప్రియ కి. అప్రయత్నం గా డ్రెస్ ని కొంచం కిందకి లాక్కుంది.

కొన్ని టేబుల్స్, అందమైన ఫిష్ ట్యాంక్ లు, ఒక వాటర్ ఫౌంటైన్ దాటినాక, ఒక లైవ్ జాజ్ బ్యాండ్, దానికి ఎదురు గా ఒక చిన్న డాన్స్ ఫ్లోర్ కనిపించాయి. వాటిని దాటి వైటర్ ఒక అర్ధ చంద్రాకారం లో వుండే టేబిల్ దగ్గరి కి తీసుకు పోయాడు. కొంచం మూల గా వుంది. ప్రియ ముందు గా కూర్చుని మధ్య కి జరిగింద. వెంటనే తను చేసిన తప్పేమిటో అర్థం అయ్యి తనని తనే తిట్టుకుంది. మధ్య లో వుండటం తో, ఇప్పడు తనకి గూట్లే ఒక పక్క కూర్చుంటాడు. అదే రెగ్యులర్ టేబుల్ అయి వుంటే, ఉదయ్, తను ఒక పక్క, గూట్లే ఎదురుగా వేరే పక్క కూర్చునే వాళ్ళు, మధ్య లో సరి పడినంత దూరం వుండేది.

ఉదయ్ ప్రియ కి ఎడమ వైపు, గూట్లే కుడి వైపు కూర్చున్నారు. ఉదయ్ కూర్చోగానే, ప్రియ ఉదయ్ కి దగ్గర గా జరిగి కూర్చుంది. గూట్లే ప్రియ కి దగ్గర గా రావాలని ప్రయత్నించలేదు. కూర్చున్న చోటినించి ప్రియ గుండెల లోతులు బాగా కనిపిస్తూ వుండటం తో చూస్తూ కూర్చున్న్నాడు.

“మీ ఇద్దరూ ఇలా కలిసి రావటం ఆనందం గా వుంది”.. గూట్లే మాటల్లో ఏదైనా ద్వంద్వార్ధం వుందా అనిపించింది.

“మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు చాల థాంక్స్”

“మా పెద్ద వాళ్ళ కి మీ ప్రోపోసల్ తప్పకుండా నచ్చుతుంది” అన్నాడు గూట్లే, ప్రియ గుండెల మీద నించి చూపు తిప్పకుండా.

ప్రియ అసహనం గా కదిలింది. “వీడికి అస్సలు సిగ్గంటూ లేదా?” ఉదయ్ వైపు కోపం గా చూసింది, ఏమైనా చేయ్యగలవా అన్నట్టు.

ఉదయ్ కూడా గూట్లే చూపులు గమనిస్తూనే వున్నాడు. గూట్లే కి “వెనక్కి తగ్గు” అన్న ధోరణి లో ఒక సిగ్నల్ ఇవ్వాలునుకున్నాడు కాబోలు, తన కుడి చేతిని ప్రియ వీపు చుట్టూ తెచ్చి ప్రియ కుడి భుజం పొదివి పట్టుకున్నాడు. ఉదయ్ వేళ్ళు ఆచ్చాదన లేని భుజానికి తగలగానే, ప్రియ శరీరం కొద్దిగా వణికింది. (ఇంకా ఉంది) Hate-Story-4-Movie-Videos Telugu Sex Stories Part 20

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *