Family Circus Telugu Sex Stories Part 13

ఆ కన్ను ఉమ మొగుడు ప్రసాదుది.

పేకాటపిచ్చిగాడు ప్రసాదు…రాత్రీ, పగలు అని లేకుండా ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఎక్కడ పేకాట ఆడుతుంటే ఆకడికి వెళతాడు.

పెళ్లాం, ఇల్లు, వ్యవసాయం, తిండి, పిల్లలు, నిద్ర అన్నీ కూడా పేకాట తర్వాతనే అతనికి. ఆ రోజు ఆరువేలు గెలుచుకున్నాడు. అర్ధరాత్రికి ఆట ఆపేయడంతో ఇంటికి రాక తప్పలేదు ప్రసాదుకి…రాత్రి సమయంలో ఎప్పుడు వచ్చినా ముందువైపు నుంచి కాక వెనక్కి వచ్చి గది తలుపు నెమ్మదిగా తడతాడు. తన తండ్రి చూస్తే ఆక్షింతలు వేస్తాడు అని భయం ప్రసాదుకి.

ఆ రోజు అలాగే లోపలికి వచ్చి ముందు తలుపు తట్టకుండా వెనక్కి వచ్చి తన గది తలుపు తట్టబోతూ ఆగిపోయాడు. లోపలి నుంచి గుసగుసలు నవ్వులు వినిపిస్తున్నాయి చిన్నగా. ముందు అర్థం కాలేదు అతడికి ..తన గది వద్దకు కాకుండా జనార్ధన్ గదికి వచ్చానా అని అనుమానించాడు. కానీ అది తన గదే …తలుపుకి చెవి ఆనించి విన్నాడు. సందేహం లేదు….గుసగుసలూ, మత్తుగా మూలుగులు వినిపిస్తున్నాయి లోపలినుంచి.

తన భార్య ఉమ తప్ప ఎవరుంటారు లోపల…? ఎవరయినా బంధువులు వస్తే గది ఇచ్చి తను ముందు హాల్లో పడుకుందా ఉమ???…కానీ తమ ఇంటికి ఎవరు వచ్చి ఉంటారా ?

అని ఆలోచిస్తూ ఇంటి పక్కనున్న చిన్న సందులోకి వెళ్లాడు. గదికి కిటికీ ఉంది ఆ ప్రక్క…పైతలుపు ఒకటి కొద్దిగా తెరిచి ఉండడంతో ఆ ఖాళీలోంచి లోపలికి చూసాడు.

బెడ్ లైట్ వెలుగులో వెల్లకిలా పడుకుని ఉన్న ఉమ కనిపించింది…..యమ స్పీడుగా దెంగుతున్నాడు జనార్ధన్….అతడి గుద్దుడికి ఒళ్లు మరిచిపోయి చిన్నగా మూలుగుతోంది ఉమ…

అతడి కింద నలుగుతూ….అతడి దెబ్బకు పరవశించిపోయి మెలికలు తిరిగిపోతోంది.

చూస్తున్న ప్రసాదుకి ఒళ్లు మండి పోయింది. కోపంతో పళ్లు పటపటా కొరుకుతూ చూడసాగాడు. ఉమ శరీరం ఎగిరెగిరి పడడం, ఆమె మొహంలో కనిపించే తన్మయత్వం చూస్తుంటే కోపంతో పాటు ఆశ్చర్యం కూడ కలుగుతోంది ప్రసాదుకి….తనంటే పడి ఛస్తుందని…నాలుగు రోజులు తనతో దెంగించుకోకపోతే విలవిల్లాడి పోతుందని అనుకుని గర్వపడేవాడు ఇంతకాలం.

ఆ రకంగా ప్రవర్తించి తనని పిచ్చివాడిని చేసి ఇలా చాటుమాటు రంకు వ్యవహారం నడుపుతోందన్నమాట…..అనుకోగానే అతని గుండె మండిపోతోంది.

ఓసారి ఇంట్లో శుభకార్యం జరిగినప్పుడు బందువులంతా వచ్చారు. నాలుగురోజులపాటు భార్యాభర్తలకి ఏకాంతం లభించలేదు……జనార్ధన్ పెళ్లయిన కొత్తరోజులవి….ఆ గది వదిలేసి మిగతా ఇల్లంతా బందువులు ఆక్రమించుకున్నారు. తను ఆరుబయట పడుకునేవాడు వేసవికాలం అవడంవల్ల….అయిదోరోజు అర్ధరాత్రి ఉమ వచ్చి నిద్ర లేపింది….ఆనాటి సంఘటన గుర్తు వచ్చింది ప్రసాదుకు……..ఎవరా అని ఉలిక్కిపడి లేచాడు ప్రసాదు……ఎదురుగా ఉమ నిలబడి ఉంది.

“ఎమిటే?”అడిగాడు ఆశ్చర్యంగా.

“బాత్రూంకి వెళ్లాలి భయంగా ఉంది….తోడు రా…” అంది ఉమ.

ఆరోజు మధ్యాహ్నం నీళ్లతొట్టికి పక్కన చుట్టచుట్టుకుని పడుకున్న కట్లపాము పిల్ల కనిపిస్తే దాన్ని చంపారు. అందువల్ల ఉమ భయపడుతోందని అనుకున్నాడు ప్రసాదు.

“ఛ …నేను రావడం ఏమిటి….ఎవరయినా చూస్తే బాగోదు…ఇంకెవరినయినా ఆడాళ్లని తీసుకెళ్లు” అన్నాడు.

“అబ్బ..ఎందుకు రమ్మంటున్నానో వినిపించుకోరేం….? రా” అంది విసుగ్గా.

మంచం మీద నుంచి లేచి ఆమె వెనకే వెళ్లాడు.

“లోపలికి రా” అంది ఉమ బాత్రూంలోకి వెళ్లి, బయట నిలబడిఉన్న ప్రసాదుతో.

“లోపలేం భయంలేదులే….తొందరగా రా” అన్నాడు ప్రసాదు.

“రమ్మంటున్నాగా…..రారాదూ” అంది ఉమ విసుక్కుంటూ.

ప్రసాదు లోపలికి వెళ్లాడు. (ఇంకా ఉంది) famaily-dhamaka-teen-mature-desi-latest-telugu-sex-stories-2016-part-13

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *