ప్రమోషన్ కోసం

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 57

“మీ అమ్మది ప్రక్కనే వుంది నాకి చూడు చాలా రుచిగా వుంటుంది”అన్నాను రవితో.వాడు చటుక్కున లేచాడు. “వొద్దు బాబూ, వాడికి ఇది అలవాటు చెయ్యకండి, తర్వాత నన్ను ఇబ్బంది పెడతాడు”అన్నది సుబ్బు తొడలు ముడిచేసుకొంటూ.… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 57

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 56

“మీ అమ్మది ప్రక్కనే వుంది నాకి చూడు చాలా రుచిగా వుంటుంది”అన్నాను రవితో.వాడు చటుక్కున లేచాడు. “వొద్దు బాబూ, వాడికి ఇది అలవాటు చెయ్యకండి, తర్వాత నన్ను ఇబ్బంది పెడతాడు”అన్నది సుబ్బు తొడలు ముడిచేసుకొంటూ.… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 56

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 55

“మెల్లిగా ప్లీస్”అన్నది జయ కళ్ళుమూసుకొనే.సుబ్బు,రవి చూస్తుండగా జయలోకి స్మూత్ గా ప్రవేశించాను నిండుగా.వెన్నలో దిగిన కత్తి లా సమ్మగా లోపలికి బయటికి కదులుతున్న నా మొడ్డ ఇస్తున్న స్వర్గ సుఖాన్ని నేను,జయ,సైతుగా అనుభవించాము ఒక15నిముషాలు.జయకి… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 55

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 54

“వీది స్నేహితులు వీడిని గుర్రము అని పిలుస్తారమ్మా,వీడిది పెద్దదని కాబోలు”అన్నది సుబ్బు గర్వముగా.వాడికి మెల్లిగా నిక్కుతోంది. జయ తన రెండు వేళ్ళతో దానిని దెలికేట్ గా పట్టుకొని”గట్టిగా అవుతుందా?” అని తెలియనట్లు అడిగింది అమాయకముగా.… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 54

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 53

వెనకనుంచి సుబ్బు పిర్రలు తడుముతూ.”నా భయమదికాదు బాబూ,రేపు వూరెళ్ళినాక మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలనిపిస్తుందేమో వాడికి”అన్నది.”నెలకొకసారి ఇక్కడికి పంపించు,వేడి దింపుకొని వెళ్ళిపోతాడు”అన్నాను నవ్వుతూ.”నెలకొకసారి కలిగే కోరిక కాదుగా బాబూ అది,అందులో వయసులో వున్నాడు”అన్నది సాలోచనగా.”నువ్వున్నావుగా అక్కడ”అన్నాను… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 53

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 52

జయ కళ్ళు మూసుకొని ఆయన తలని తన చేతితో తన రొమ్ముకి అదుముకొంది.ఆయన ఆత్రముగా ఇష్టముగా కోరికతో పది నిముషాలు ఆగకుండా చనుబాలు పీల్చుకొన్నారు. ఆయన తలని తన ఎడమ రొమ్ము మీదకి జయ… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 52

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 51

లోపల ఎమీ వెసుకోకపోవటము వలన చాలా సెక్సీగా వుంది.సళ్ళు నిండుగా పూర్ణ కుంభాలు లాగా వున్నాయి. నేను కూడా స్నానము చేసి టిఫిన్ తిని,మంచము మీద పడుకొని పేపర్ చదువుకొంటున్నాను. పదిన్నరకి అమ్మ మా… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 51

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 50

అక్కడ కూడా క్లీన్ గా వుంచుకోంది.వంగి వుపస్తు మీద ముద్దు పెట్టుకొన్నాను.ఆదతనపు మదపు వాసన ఘాటుగా వుంది.రెమ్మలు విప్పి చూశాను. జిగురు జిగురు,చిత్తడిగా వుంది.నాకించుకొంది. “లుంగీ తీసేయ్యి”అన్నది ఎర్రబడ్డ కళ్ళతో. తీసేసుకోని ఆమె ప్రక్కనే… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 50

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 49

జయా మాట్లాడ లేదు.”చెప్పు జయా,నిన్ను చాలా కోరికతో చూస్తున్నాడని అడిగాను”అన్నాను మెడ వెనుక ముద్దు పెట్టుకొని.మాట్లాడ లేదు.”పర్వా లేదు చెప్పు, నాకు నిక్కుతోంది”అన్నాను తన పిర్రల మధ్య నా నిగిడిన మగశిరితో పొడుస్తూ. “వొల్లో… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 49

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 48

సుబ్బు తో ఒక సారి తృప్తిగా స్వర్గము చూసాను.ఎక్కువ వుద్రేకపడిపోవటము వలన నాకు క్విక్ గా కారిపోయింది.సుబ్బు లేచి చీర కట్టుకొని బయటికి వెళ్ళింది.నేను అలసటగా పడుకొన్నాను . పదినిముషాలకి జయ లోపలి వచ్చి… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 48