Bangaru Golusu Telugu Sex Stories Part 2

అడుగుల చప్పుడు విని గబుక్కున టవల్*ను తొడల మధ్య అడ్డం వేసుకుంటూ గిరుక్కున తిరిగి చూసింది జానకి.

లోనకొచ్చిన శ్యామల ఆమె కంగారు చూసి ఫక్కున నవ్వేస్తూ పిర్రమీద ఒకటి చరిచింది.

“ఏమిటోయ్ ఆ కప్పుకోవడం, ఎవడో మొగాడు లోపలికి వస్తున్నట్టు” అంటూ జానకిని దబాయించింది.

“మగాడన్నా మెరుగే బాబూ, నీలాంటి కొంటె లంజని రానిస్తే రంకు మొగుడు తగులుకొన్నట్టే! నా మాట విను, బట్టలు కట్టుకొని వస్తాగాని పోయి ఆ గదిలో కూచో” అని బ్రతిమాలిందామె.

“కూచోడానికి రాలేదోయ్ వెర్రి పప్పా, నిన్నేసుకోవాలని వచ్చాను” అంటు భుజం మీద చేయేసింది.

“చ, వెధవ కబుర్లు నువ్వూను, ఉండు ఆ లంగా ఇలా అందుకో” అంటూ వంగి పిక్కలు టవల్*తో తుడుచుకుంది జానకి.

అలా వంగడంతో విశాలమయిన ఆమె పప్ప, గుత్తుల్లా వేలాడుతున్న రొమ్ములు, కళ్ళు చెదరగొడుతున్న ఆమె పిర్రల షేపు శ్యామలని నిజంగానే దెబ్బ కొట్టేశాయి. చటుక్కున ఓ చేయి పిర్రల మీద వేసి రెండో చేతిని వీపు మీదుగా క్రిందికి దించి ఓ రొమ్ముని ఒడిసి పట్టేసింది.

“అదిగో… ఆ వెధవ పనే వద్దనేది” అంటు గింజుకుంది జానకి.

“ఏమిటోయ్ వెధవ పని. ఇలా నువ్వు ఎదురుగా ఉంటే చూసి ఊరుకోగలనా చెప్పు” అని చటుక్కున ఆమె పిర్రల వెనక కూచుని వెనక నుండీ తొడల్ని వాటేసుకుంది. వంగోవడంతో జానకి ఆడతనం పువ్వులా రెమ్మలు విచ్చుకుని శ్యామలని కవ్వించింది. ఎప్పుడు క్లీన్ చేసుకుందో తెలీదుగానీ చక్కెర బిళ్ళలా నున్నగా మెరుస్తోంది బిళ్ళ. ఆగలేక చటుక్కున తన నోటితో ఆమె నిలువు రెమ్మల్ని మొత్తం మూసేసి గట్టిగా ఒకసారి ఎగ పీల్చింది శ్యామల.

కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు తీపి సుఖంతో జివ్వున లాగాయి జానకి నరాలు. సాధారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితిలో చప్పున మెత్తబడి పోవటం జానకికి అలవాటు. అదే జరిగింది.

“అబ్బ.. చంపుతున్నావ్ గదే లంజ. వేళా పాళా లేకుండా ఏంటీ రంకుతనం” అంటూ నిటారుగా నిలబడింది.

“ఆకలేస్తే అన్నం తినటం లేదూ ఇదీ అంతే కమాన్” అంటు తన చీర విప్పుకుంది శ్యామల.

“అది కాదే మొద్దు, నీతో కుస్తీ పడితే మళ్ళీ నిన్నేగా చేయాలి” అంది జానకి.
“ఈ నంగనాచి కబుర్లు చెప్పక ఇద్దరం మళ్ళీ స్నానం చేద్దాంలే, రావే లంజా” అంటూ లంగా జాకెట్టు విప్పి పడేసి బోసి మొలతో వెళ్ళి మంచం పైన వెల్లకిలా పడుకుంది శ్యామల.

“ఓసి లంజా నీకు ఇదేమి గులే బాబూ అంతగా ఆగలేకపోతే ఎవడొ ఒకన్ని తగులుకో రాదూ” అంటూ వెళ్ళి ఆమె పక్కనే పడుకోబోయింది జానకి.
శ్యామల ఆమెని మీదకి లాక్కుంది, శ్యామల మీద బోర్లా పడుకుంది జానకి. ఇద్దరి బలిసిన రొమ్ములు ఒకదానితో ఒకటి గుద్దుకొని చపాతీల్లా అతుక్కుపోయాయి. శ్యామల తన తొడలు విడదీసి జానకి నడుము మీద లంకె వేసింది. దాంతో జానకి పూబిళ్ళ శ్యామల బిళ్ళ మీద మూత పెట్టినట్టు జాయింట్ అయింది. రెమ్మల రాపిడికి ఇరువురికి నరాలు జివ్వుమన్నాయి. శ్యామల ఆమె బుగ్గలు ముద్దాడి కౌగిలి బిగించి వేసింది. bangaru-golusu-tennage-young-aunty-telugu-sex-stories-part-2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *