Ati Sarvatra Varjayeth Telugu Sex Kathalu Part 10

గీత లేచి అక్కడే అల్మైరాలొ ఉన్న వదిన నైటీ ఒకటి తీసుకుని బాత్రూం లోకి వెళ్లబోతుండగా…

“ఇక్కడ ఉన్నది ఇద్దరం ఆడవాళ్లమే కదా..బాత్రూంకెందుకు ఇక్కడే మార్చుకోవచ్చు కదా?” అంది శ్రావణి.

“నాకు కూడా స్నానం చేయాలనిపిస్తుంది వదినా” అంటూ బాత్రూంలోకెళ్లింది.

స్నానం చేసి వదిన నైటీ వేసుకుని బాత్రూంలోనుంచి వచ్చింది గీత. వదిన పక్కనే బెడ్ మీద కూర్చుంది.

‘ఒకరి జాకెట్ ఒకరు వేసుకుంటే సైజు తేడాలు రావచ్చేమో కాని నైటీలతో ఆబాధ ఉండదులే,అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు” అంది శ్రావణి.

ఏమీ మాట్లాడకుండా వదిన వైపే చూస్తుంది గీత.

“ఏంటి కొత్తగా నావైపే చూస్తున్నావ్ ?, మొన్న నువ్వు చూసినప్పటికి, ఇప్పటికి సైజుల్లో ఏం తేడాల్లేవులే!!” అంటూ పకపకా నవ్వింది శ్రావణి.

ఇద్దరికి కూడ నైటీ కింద బ్రా, ప్యాంటీల్లాంటివేం లేకపోవడంవల్ల శ్రావణి నవ్వుతుంటే నైటీలో ఆమె సళ్లు కూడా కదులుతున్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది గీతకి.

“నీవీ తక్కువగా ఏంలేవులే తల్లీ, రేపు పెళ్లయి మొగుడి చేతుల్లో నలిగితే నావాటిని మించిపోయేట్లున్నాయ్ లే!!” గలగలా నవ్వుతూ అంది శ్రావణి.

వదిన ఇన్ని రోజులనుంచి యెప్పుడూ తనతో అంత పచ్చిగా మాట్లాడలేదు. తను మొన్న రాత్రి వాళ్ల రూంలోకి తొంగిచూసినందువల్లేమో తీరుమారినట్లుంది మాటల్లో

అని అనుకుంటూ ఉంది గీత.

ఇందాక తను చూస్తూ వదిలేసి, బెడ్ మీదనే ఉన్న బుక్ ని చేతుల్లోకి తీసుకుని “ఇందులో నీకు ఏ బొమ్మ బాగా నచ్చిందంటావ్?” అడిగింది శ్రావణి.

జవాబివ్వకుండా సిగ్గుతో తలవంచుకుంది గీత.

“చెప్పవమ్మా అర్ధమొగుడుగారూ, మొన్న దూరంగా ఉండి అన్నీ చూసినదానివి ఇప్పుడు దగ్గరుంటే సిగ్గుపడతావెందుకు” చనువుగా ఆమె భుజం మీద చెయ్యేసి దగ్గరగాలాక్కుంది శ్రావణి.

శ్రావణి పుస్తకం పేజీలు తిరగేస్తుంటే గీత కూడ చూస్తుంది అందులోని బొమ్మలని …చూడకూడదనుకుంటూనే…

అందులో ఒక బొమ్మ …ఒక ఆడదాని కాళ్లు భుజాన వేసుకుని , సళ్లు పిసుకుతూ దెంగుతున్న మగాడి బొమ్మ ఉంది. అది చూపిస్తూ ..

“ఇది నచ్చిందా నీకు? మొన్న రాత్రి మీ అన్నయ్య నన్ను దెంగింది ఈ యాంగిల్లోనే కదా?” అంది శ్రావణి.

అప్పటికే ఉన్న పరిస్థితులకు సిగ్గు, ఆశ్చర్యం ఫీలవుతున్న గీతకి వదిన పచ్చి బూతుమాటతో వొళ్లుఝల్లుమంది.

“మీ అన్నయ్య మొడ్డ సైజ్ పెద్డదా…..లేక ఇదే పెద్దదా?” అడిగింది శ్రావణి.

గీత ఏం మాట్లాడలేదు. అన్నయ్య గురించి అంటే అసలు ఏం మాట్లాడాలో కూడా అర్థం కావడం లేదు. ఏదో తెలీని గిల్టీ ఫీలింగ్.

“నేను ఇంత చనువుగా ఉన్నాకూడా నువ్వు ఇంకా ఎందుకు సిగ్గుపతావ్? ఫ్రెండ్లీగా, సరదాగా ఉండు గీతా!” అనునయంగా ఉన్నాయి శ్రావణి మాటలు.

“వదినా………అన్నయ్య గురించి అంటే ఏదోగా ఉంది,ఇంకేదయినా మాట్లాడు వదినా” గిల్టీనెస్ తో కూడిన గొంతుతో అంది గీత.

“ఎందుకు అంత ఇదిగా ఫీలవుతావ్, ఇద్దరూ ఒక తల్లి బిడ్డలేం కాదు కదా? అయినా ఈ రోజుల్లో కొంతమంది సొంత అన్నాచెల్లెళ్లే దెంగించుకుంటున్నారట,

ఇన్సెస్ట్ కథలు చదవలేదా నువ్వు…అన్నాచెల్లెళ్లేంటి …ఆఖరికి తల్లీకొడుకులు ..తండ్రీ కూతుళ్ల కథలు కూడా ఉంటున్నాయి….

నువ్వెప్పుడూ చదవలేదా అలాంటి కథలు?” నచ్చచెప్తున్నట్లుగా అంది శ్రావణి.

“అవి కథలవరకేయేమోలే వదినా… లక్షకి ఒకటయినా నిజంగా జరుగుతాయంటావా చెప్పు ?..ప్లీజ్ వదినా వద్దు ,ఇంకేదయినా మాట్లాడుకుందాం ప్లీజ్ ప్లీజ్” బ్రతిమిలాడినట్లుగా అంది గీత.

“సరే! నేను ఒక్కటడుగుతాను..నిజం చెప్తావా? అబద్దాలు మాత్రం వద్దు, గుండెమీద చెయ్యేసుకుని నిజం చెప్పాలి…” అంది శ్రావణి.

అప్పటికే గీతకి వదిన దగ్గర సిగ్గు, భయం తగ్గి పోయినందువల్ల “అలాగే, అడుగు వదినా, నీ దగ్గర కూడా అబద్దాలెందుకు చెప్తాను”.

“మొన్న రాత్రి నేనూ మీ అన్నయ్యా దెంగించుకునేప్పుడు చూసావ్ కదా …ఆ నిమిషంలో నీకేమనిపించిందో చెప్పు..మీ అన్నయ్య మొడ్డ వైపే చూడాలనిపించలేదా?

వీలయితే అప్పుడే వచ్చి నన్ను పక్కకి నెట్టేసి ఆ మొడ్డని నీ పూకులో పెట్టించుకోవాలనిపించలేదా?..సిగ్గు పడకుండా నీకేమనిపించిందో ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పు” అంది శ్రావణి.

ఒక్క క్షణం నివ్వెరపోయింది గీత. తన వదిన నుంచి ఇలాంటి ప్రశ్నలు వస్తాయని అస్సలు వూహించలేదు. నిజానికి తనకే ఒక స్పష్టత లేదు. ఆ రోజురాత్రి వాళ్లు దెంగించుకునేప్పుడు చూస్తున్న క్షణంలో మాత్రం తనలో విపరీతంగా కోరిక పెరిగిన మాట నిజమే, అయితే అది అన్నయ్య మీదనా? లేక…ఏంటో తనకే అర్థం కావడం లేదు.

ఆ మాటే చెప్పింది వదినతో….తనకే ఒక స్పష్టత లేదని…….

“సరే! ఒక విషయం చెప్తాను విను…నువ్వు ఆ రాత్రి మమ్మల్ని చూసిన సంగతి మీ అన్నయ్యకి తెలీదు నా ఒక్కదానికే తెలుసు. మీ అన్నయ్య సెక్స్ సంభందాల విషయంలో

చాల విశాల భావాలున్నవాడు ..అలా అని నీ మీద కోరికున్నట్లు తనెప్పుడూ చెప్పలేదనుకో…అసలింతవరకు నీ ప్రస్తావనే రాలేదు మా ఇద్దరి మధ్య…నీకు డిగ్రీ కాగానే పెళ్లి చెయ్యాలి అన్న విషయం తప్ప..

నీకేమయినా మీ అన్నయ్య మీద కోరిక ఉంటే చెప్పు. నేనేమీ అనుకోను..ఇంకా చెప్పాలంటే నీ కోరిక తీర్చేందుకు ప్రయత్నించి నీకు సహాయపడతాను కూడా… అన్నయ్య మీద కోరికుందని నువ్వు నాతో చెప్పినట్లుగా కూడా మీ అన్నయ్యతో చెప్పను. ముందు ఆయన మనసులో నీ మీద అలాంటి కోరికుందేమో కనుక్కుని, అప్పుడు ముందు ఆయనవైపునుంచే ప్రతిపాదన వచ్చేట్లు చేస్తాను…..నీ మనసులో ఏమీ దాచుకోకుండా ..సిగ్గు, భయం లేకుండా నాతో ఫ్రీగా చెప్పు. ఆలోచించుకుని మరీ చెప్పు సరేనా?” అంది శ్రావణి. (ఇంకా ఉంది) husband-wife-aunty-swaping-telugu-sex-stories-part-10

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *