Amayakudu Telugu Sex Kathalu Part 8

” లేదు సునీతా , ఇంకెప్పుడైనా నిన్ను డబ్బులడిగితే చెప్పుతో కొట్టు. రేపు మాత్రం ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వు, ప్లీజ్ ”
” ఏమో రేపు సంగతి రేపు చూస్తా. ఇప్పుడు నాకింకా టిమటిమ లాడి పోతోంది – ఓ సారి లెగు ” అంది విసుగ్గా
హరనాధ రావు మంచం దిగి నిలబడ్డాడు
కొద్దిసేపటి క్రితం ఆతను తన వంటి మీదనుంచి తీసేసిన పాంటీ ని అందుకుని దాన్ని తొడల మధ్య అడ్డుకుని మళ్ళీ దూరంగా గిరాటేసింది
మంచం దిగి మగరాయుడు లా నిలబడి “ఊం – కూర్చుని కానియ్ ” అంటూ నైటీ ని పూర్తి గా నడుం వరకూ ఎత్తిపట్టుకుంది
విశ్వాసపాత్రమైన కుక్క లా ఆమె ముందు మోకాళ్ళు వేసి ఇంత నాలుక చాపేడతను

ఆమె నిలబడిన తీరూ ఆమె పిర్రలు పిసుకుతూ మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని అతను కానిస్తున్న పని తీరూ – నెల క్రిందట మరొకామె తో సునీత సాగించిన లెస్బియన్ రొమాన్స్ ని గుర్తుకి తెప్పించాయి సుందరానికి. ఇక అక్కడ నిలబడడం అనవసరమనిపించింది
సైలెంట్ గా అక్కడినించి తప్పుకున్నాడు. తన గది లోకి వెళ్లి మంచం మీద వాలి పోయాడు
సుమారు పావుగంట తరవాత ఆ ఇద్దరూ గదిలోనుండి బయటకు వచ్చిన అలికిడి వినిపించింది. హరనాధ రావు ను సాగనంపి తలుపు గడపెట్టి బాత్రూం కెళ్ళింది ఆమె. అక్కడినుంచి సుందరం దగ్గరకు వచ్చి “ఏమయ్యా!పడుకున్నావా ?” అని అడిగింది గుమ్మం దగ్గరనుంచే. సమాధానం చెప్పలేదతను

ఆమె తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది
మర్నాడు ఆదివారం భళ్ళున తెల్లారినా మంచం దిగాలనిపించలేదు సుందరానికి
” ఏమిటయ్యా .. నా జ్వరం నీకు గానీ అంటుకోలేదు కదా ?” అంటూ కాఫీ కప్పు తో వచ్చింది సునీత.

” అదేం లేదండీ, మనసు బాగుండ లేదు ” అంటూ లేచి కూర్చున్నాడు సుందరం
” అదేమిటో నాతో చెప్పకూడదా “ఓ పక్కగా మంచం మీద కూర్చుంటూ అనునయం గా అడిగింది
” ఈ మాత్రం దానికేనా, రేపు ఆఫీసు కెళ్ళినప్పుడు నాలుగు రోజులు సెలవు తీసుకో! మళ్ళీ సోమవారం ఉదయం వచ్చెయ్యవచ్చు ”
” కొత్త వాడిని కదండీ, సెలవలు ఇవ్వాలంటే ఏడుస్తారు ”
” డాక్టరు సర్టిఫికెట్టు పడెయ్యి ”
” అలాగే ” అన్నట్టు బుర్ర ఊపేడతను

ఈ రోజు అతని మనసు బాగా దివాళా తీసింది
సునీత అడిగితే సమాధానం చెప్పటం తప్ప తనంత తానుగా మాట్లాడటం లేదు
మధ్యాహ్నం లంచ్ అవగానే పిల్లలిద్దరూ ఆడుకోవటానికని క్రింద క్వార్టర్ కి వెళ్లారు
సింక్ దగ్గర నిలబడి గిన్నెలు కడుగుతోంది సునీత
సుందరం డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరే పరధ్యానం గా కూర్చున్నాడు
ఆ సమయం లో బజర్ మోగింది
సుందరం లేవ బోయాడు ఆగమని సైగచేసి చేతులు కడుక్కుని వెళ్ళింది సునీత.

ఆ వచ్చిన వ్యక్తి హరనాధ రావ. అతన్ని లోపలకు రానీయకుండానే ” సుందరం లేదు … ఏదో మేటినీ సినిమా కని వెళ్ళాడు ” అంది
” ఐతే ఇంకా మంచిదీ!” అన్నాడతను సంబరంగా
” ఉదయమే మా బంధువులామె వచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు రావటానికి కుదరదు .. ”
” ఐతే రేపు వస్తాను ”
” ఎప్పుడు వెళుతుందో తెలియదు .. నాలుగు రోజులు ఓపిక పట్టు ” ఆ చివరి మాట మాత్రం నవ్వుతూ చెప్పింది
” అలాగే ” అని బుర్రూపి వెళ్ళిపోయాడతను
ఆమె తిరిగి హాల్లోకి రావటంతోనే ” అతనితో అలా అబద్ధం ఎందుకు చెప్పారూ ?” అని అడిగాడు సుందరం
” మరేం చెయ్యమంటావ్? ప్రొద్దుటినుండీ నువ్వు ముఖం మాడ్చుకుని పెళ్ళాం చచ్చిన వాడిలా కూర్చున్నావ్.

నిన్ను బట్టి నాకూ మూడ్ పోయింది … ఇప్పుడింక అతడిని లోనికి రానిస్తే ఎప్పటి దాకా సుత్తి వేస్తాడో ఏమో ?” అందామె సింక్ దగ్గరకు నడుస్తూ
” నా మాటకేం లెండి … మీరలా తలుపైనా తీయకుండా సమాధానం చెప్పి పంపేసినందుకు ఆతను ఫీలవుతాడేమో ?” సందేహం గా చూసాడతను
ఆ మాటలో చిన్న వ్యంగ్యం కూడా ధ్వనించడంతో సునీత అధరాలమీద దరహాసం చోటుచేసుకుంది
” ఐతే .. వెళ్లి వెనక్కి పిలువ్ ” అంది ముక్తసరిగా
ఆమె మాటలోకూడా వ్యంగ్యం తొణికిసలాడింది
దాంతో షటప్ ఐ పోయాడు సుందరం. తన గదిలోకి వెళ్లి మంచానికడ్డం పడిపోయాడు
పావుగంట తరువాత అతని గదిలోకి మెల్లిగా ప్రవేశించింది సునీత. పక్కనే కూర్చుని భుజం మీద చెయ్యి వేసింది
మర్యాదకి లేచి కూర్చున్నాడు సుందరం

” ఇంటి మీద ధ్యాస మళ్లిందని ఉదయం నువ్వు చెప్పిన మాట నిజం కాదనిపిస్తోంది నాకు. అవునా ?” సూటిగా అతని కళ్ళల్లోకి చూస్తూ అడిగింది
మాట్లాడకుండా తలొంచుకున్నాడు సుందరం
” ఐతే ఈ ముభావమంతా దేనికి ? నా మీద కోపమొచ్చిందా ?” అతని చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని అనునయం గా అడిగింది
తల అడ్డంగా ఊపేడతను
” ఐతే ఇదంతా హరనాధ రావు మీద మంటా ?”
ఆమె అంత డైరెక్ట్ గా అడిగేసరికి సుందరం షాకయి పోయాడు
” అతను నాతొ తిరగడం నీకిష్టం లేదు – అంతేనా ?”
మాట రాలేదతనికి

అంతవరకూ పట్టుకు కూర్చున్న అతడి చెయ్యి వదిలేసి బాగా దగ్గరగా జరిగింది
ఆమె కుడి రొమ్ము అతడి జబ్బకు నైస్ గా వత్తుకుంది
” నాతో తిరుగుతున్నందుకు అతని మీద నీకు కోపమొచ్చినప్పుడు అతడితో తిరుగుతున్నందుకు నామీద కూడా కోపమొచ్చివుండాలి కదా ?” కుతూహలంగా చూసింది
” లేదు ఆంటీ – గాడ్ ప్రామిస్! మీ మీద నాకేం కోపం లేదు – ఐ లైక్ యు వెరీమచ్ ” (ఇంకా ఉంది) amayakudu-latest-telugu-sex-stories-part-8

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *