Amayakudu Telugu Sex Kathalu Part 14

బయట తలుపు గెడ పెట్టిన చప్పుడు వినిపించి మూడు నిమిషాలైనా ఇంతవరకూ మనిషి పత్తా లేదేమిటనుకుని గదిలో నుంచి ఇవతలకొచ్చాడు సుందరం. బాత్ రూం లోంచి నీళ్ళ చప్పుడు వినిపించడంతో, తన అవశిష్టం కూడా తీర్చుకోవచ్చని వెళ్ళాడు.
తల తడవకుండా తలకి ప్లాస్టిక్ కప్ తగిలించుకుని షవర్ బాత్ చేస్తూంది సునీత.
అతనక్కడికి వెళ్ళేసరికి షవర్ ఆపి వంటికి సబ్బు రుద్దుకుంటోంది.

ట్యూబ్ లైటు వెలుగులో తెల్లటి నున్నని శరీరం సబ్బు నురగతో మిల మిలా మెరిసి పోతూంది.
“నిన్న గాక మొన్న జ్వరంతో బాధ పడి ఈ వేళప్పుడీ స్నానమేంటీ” అంటూ విస్మయంగా అడిగాడతను.
“మరేం పర్వాలేదు నా జ్వరం తగ్గి పోయి వారం అయ్యింది. వాడంటించి పోయిన ముసలి కంపు మళ్ళీ నీకెక్కడ తగులుతుందోనని జాగ్రత్తపడుతున్నాను” చిలిపిగా నవ్వుతూ చేయి చాపి అతడి లుంగీ లాగేసి తలుపు మీద పడేసింది.
గురి పెట్టిన డబుల్ బారెల్ గన్ లా లేచి నిలబడుందతడి యవ్వనం.

“రా వీపు తోము” పొత్తి కడుపు క్రింద రుద్దుకుంటూ అంది.
“వూహు! వాడితో ఏమన్నావు” అంటూ దగ్గరగా వెళ్ళి సబ్బు నురగతో వున్న రొమ్ముల్ని రెండు చేతుల్తోనూ అందుకున్నాడు.
“నాది పెద్ద సన్నాసి బేరమా! ఎత్తి చూపిస్తే తలవంచి దణ్ణం పెడతానా! అని వెటకారంగా దీర్గంతీస్తూ కసిగా రెండింటినీ పిసికేసాడు.
“అబ్బా! ఏంటీ మోటు సరసం వదులు బాబూ”
“వూహు! అసలు అలా అన్నందుకు సారీ చెప్పు” మళ్ళీ గట్టిగా వత్తేడు.

“చాల్లే సంబరం! వాడి దగ్గర నిన్ను తిట్టకపోతే పెద్ద పోటుగాడివని హాయిగా గుండెల దాకా పెడతావని సర్టిఫికెట్ ఇవ్వమంటావా! వాడి దౄష్టిలో నువ్వు పెద్ద దద్దమ్మవి అది అలాగే కీపప్ చేస్తూండాలి మనం – డోంట్ టేకిట్ సీరియస్ బాస్”
హరనాధరావుతో రిలేషన్స్ పాడయితే ఆఫీస్ లో తనని ఏదొకలా ఇరికించడం గాని ఆ క్వార్టరు సబ్ లెట్టింగ్ కి ఎసరు పెట్టించి వాళ్ళను ఇబ్బంది కలిగించడం గాని జరగొచ్చనే డవుటు బాగనే ఉంది సుందరానికి. అందుకే మరింకేమీ మాట్లాడలేక పోయాడు.
“ఏమిటాలోచన! ఇక్కడే పెట్టేద్దామనా?” కొంటెగా చూస్తూ అడిగిందామె. నిజానికా కోరిక తనకీ ఉంది.
“అదేం కుదరదు కావాలంటే ఆ ముచ్చట మరో సారెప్పుడైనా తీర్చుకోవచ్చు. ఈ వేళప్పుడు వళ్ళు నానడం మంచిది కాదు త్వరగా కానియ్” అంటూ షవర్ ఓపన్ చేశాడు.

ఆ రోజు వాళ్ళు నిద్రపోయేసరికి ఒంటిగంట దాటింది.
రోజూ రాత్రి పిల్లలు నిద్ర పోయిన వెంటనే ఆమె గదిలోకి దూరుతున్నాడు సుందరం.
బుధవారం ఉదయం సుందరం ఆఫీస్ కి బయలు దేరే ముందు తన దగ్గరికి వచ్చి
” మధ్యాహ్నం వచ్చేయడానికి వీలవుతుందా? అని అడిగింది సునీత.

ఎందుకన్నట్టు చూసాడతను. ” రావడానికి వీలవుతుందా లేదా” అని రెట్టించిందామె.
“ఏం, రాత్రికి అంకుల్ వచ్చేస్తారని వర్తమానం ఏమైనా వచ్చిందా”
“వూహూ.. అదేం లేదు .. తను ఈ వారమంతా రాడు”
“మరేం విషయం”
“మధ్యాహ్నం సుమన వస్తుంది కదా అందుకని”
శని ఆదివారాలు తప్ప ఆమె గారు రోజూ వస్తుందని సునీత చెప్పిన విషయం గుర్తుకొచ్చింది సుందరానికి.

“శని ఆదివారాలు తప్ప ఆమెగారు రోజూ వస్తుందన్నావు కదా?”
“అవును-అందుకే! తనకు వాళ్ళ ఊళ్ళో ఓ రంకు మొగుడున్నాడట! ఆయన గారు గొప్ప పోటుగాడని చెబుతుంటుంది. నా బాస్ కూడా ఎంత పోటుగాడో వొకసారి తనకి చూపిద్దామని”
“గొప్ప అయిడియాయే! ఏం అక్కరలేదు. ఆమె కోరి కొట్టించుకున్నవాడు బాగా చేస్తాడని చెప్పడంలో విడ్డూరమేముంది?”
“ప్లీజ్! నా సరదా కాదనకు”
“అంటే నేను తనను వేసుకుని నా పనితనం చూపించాలా?”

“అలాగని కాదు – మనిద్దరం చేసుకోవడం తను చూడాలి. ఆ తర్వాత తనకి ఒకసారి పెట్టమంటే పెడుదూ”
“వద్దు ఆంటీ… మన సంగతి తనకెందుకు తెలియనివ్వడం”
అతనలా కచ్చితంగా చెప్పేసరికి మూతి ముడిచేసుకుంది సునీత. మాట్లాడకుండా తిన్నగా తన బెడ్రూం లోకి వెళ్ళిపోయింది.
తనలో తనే చిన్నగా నవ్వుకుని ” మరి నేను ఆఫీస్ కు వెళుతున్నా తలుపేసుకో” అని గుమ్మం దగ్గర నుంచే ఆమెకి చెప్పేసి బయలుదేరి పోయాడు.
ఆఫీస్కి వెళ్ళాడే గాని సునీతని అలా చిన్న బుచ్చినందుకు ఫీలయ్యాడు సుందరం.

వొంట్లో బాగోలేదని హాఫ్ డే సెలవు పెట్టి వొంటిగంటకల్లా క్వార్టర్ కి తిరిగి వచ్చాడు.
“ఎందుకొచ్చావ్! రానని గొప్ప ఫోజుగా వెళ్ళిపోయవ్ కదా! అతను లోపలకొచ్చాక తలుపు గెడపెడుతూ గుర్రుగా చూసింది సునీత.
“నా ప్రియమైన ఆంటీ నా మీద అలిగితే భరించగలనా! అందుకే ఆటోలో వచ్చేశాను” అంటూ ప్రేమగా ఆలింగనం చేసుకుని “ఇంతకూ నీ ఫ్రెండ్ వచ్చినట్టేనా! స్వరం తగ్గించి అడిగాడు. (ఇంకా ఉంది) amayakudu-latest-telugu-sex-stories-part-14

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *