Amayakudu Telugu Sex Kathalu Part 11

“ఊ! ఇంకా లోపలికంటా పోనియ్” అతడి తలను తన మొత్తకు బాగా అదుముకుంటూ గొణిగింది.
ఆ మాటతో ఇంకా పెట్రేగిపోయాడతను. ఒక చేత్తో తొడ నిమురుతూ రెండో చేత్తో ఓ రొమ్ము పిసుకుతూ మోజుగా జుర్రుకుంటున్న సుందరం తలా వీపూ తడుముతూ ఆనందంతో మెలికలు తిరిగిపోసాగిందామె. బలమైన ఆ తొడలమధ్య ఊపిరి తిప్పుకోవడానికి కష్టంగా ఉన్నా ఎక్కడా విరామం ఇవ్వలేదు సుందరం. ఇక మళ్ళీ ఇలాంటి చాన్స్ రాదనట్టు పీల్చేస్తున్నాడు.
“బావుంది! వెన్నులోంచి సుఖం తోసుకొచ్చేస్తోంది నాకు” చిన్నగా మొత్తను కదలిస్తూ గొణికింది.
“అదే పట్టు – అలాగే అరగదీసేయ్” కీచుగా అరిచింది.

మరునిమిషంలో తీయటి మూలుగు ఆ గదిలో ప్రతిద్వనించింది. అతడి తలను ప్రేమగా పొదివిపట్టుకుని అట్టే ఉండిపొయైందామె.
మెల్లగా ఆ చేతులు విడిపించుకుని మోకాళ్ళ మీద లేచాడు సుందరం. తౄప్తిగా నవ్వి అతడి బుగ్గలు నిమిరిందామె. రెండు రొమ్ములు అందుకొని సుతారంగా పిసుకుతూ వాటి మధ్యలో చుంబించాడు.
అవి తన చేతుల్ని మించిన సైజులు. ఇద్దరు పిల్లల తల్లయినా, వాటిలో ఏమాత్రం బిగి సడల్లేదు. ఫిసుకుతున్న కొద్దీ చేతులకు ఎదురు తిరుగుతున్నాయవి.

ఒకటి నోటి నిండా అందుకుని చీకడం మొదలెట్టాడు.
“మంచం మీదికి వెడదాం” అందామె
ఆ మాటలు వినిపించుకోకుండా రెండో వేపు జరిగాడు. ఆమె ఇంక మాట్లాడలేదు.
నాలుగైదు నిమిషాల పాటు ఒకటి మార్చి ఒకటి అలా చప్పరిస్తూనే ఉన్నాడు.
“చాలు … నొప్పెడుతున్నాయి” కైపుగా గొణిగింది.
తల పైకెత్తి ఆమె ముఖంలోకి చూసాడు.
చటుక్కున బుగ్గ మీదొక ముద్దుపెట్టి “ చేసుకుందాం” అంది.
తలూపాడు. మళ్ళీ క్రింద చతికిలబడుతూ చేయి పట్టుకుని లాగాడామెని.

“ఇక్కదెందుకూ! మంచం మీదకు పోదాం” అంది పక్కన చతికిలబడుతూ
“వద్దు, అది అంకుల్ పడుకునే మంచం”
“ఏడిసినట్టుంది వెధవ సెంటిమెంట్! నేను అంకుల్ పెళ్ళాన్ని కాదేమిటీ?”
“కరెక్టే అనుకో! ఆయినా సరే ఆ మంచం మీద మాత్రం వద్దు. కావాలంటే నా గదిలోకి వెడదాం”
“అక్కడ ఉన్నది కూడా అయనగారు చేయించిన మంచమే”
“అయితే – నీతో కలిసి రెగ్యులర్గా పడుకునేది కాదు కదా”

“గొప్ప బేరమే” అంటూ గచ్చు మీద వాలుగా ఒరిగింది
“పోనీ – ఒక తలగడయినా అందుకో” అంది.
చేయి చాపి మంచం మీద నుంచి ఒక తలగడ అందుకుని ఆమె కిచ్చాడు. అది తల క్రిందికి సర్దుకుని వెల్లికిలా పడుకుంటూ అతడి చేయి పట్టుకుని మీదకి లాక్కుంది.
“ఆయన గారు మహా శ్రీ రామ చంద్రుడు అనుకుంటున్నావేమో! ఆదేం కాదు – టూర్ కి వెళ్ళినప్పుడల్లా వేలకు వేలు ఇస్తారు కంపెనీ వాళ్ళు. గురువుగారు లాడ్జిల్లో మకాం పెట్టి రోజుకొక దానితో కులుకుతాడు. ఎటొచ్చీ ఇక్కడ నాకే ఎండిపోతుంది.” అంది అతడి బుగ్గ నిమురుతూ.

“మరేం పర్లేదు. ఇక మీదట నేను తడుపుతుంటాను” చిన్నగా నవ్వి చెక్కిలి చుంబించి పొజిషన్ లోకి జరిగాడు.
కాళ్ళు ఎడం చేసుకుంటూ ఆత్రంగా అతడిని అందుకొని అక్కడ అమర్చుకుంది. ఆ మరుక్షణం చిన్నగా నడుం కుదిపి బలంగా జర్క్ ఇచ్చాడు సుందరం. ఆనందంతో పెద్దగా కేరింత పెట్టి అతడ్ని మోజుగా పెనవేసుకుపోయిందామె.
“ఆంటీ” ఆనందంతో ఉబ్బి తబ్బిబ్బయిపోయి ఆమె ముఖమంతా ముద్దులతో తడిపేశాడతను.
“ఏమిటి” తీయగా నవ్వుతూ అదిగిందామె.

“చాలా థాంక్స్ ఆంటీ”
“ఎందుకూ! ఇలా నేల మీద పడుకుని పెట్టించుకున్నందుకా”
“ఊ! మీకు ప్రతిదీ జోకే”
“పోనీ ఎందుకో చెప్పు”
“నాకింత అదౄష్టాన్ని కలిగించినందుకు”
“ఆ మాటే నేనూ అనొచ్చు కదా” నిజానికి నీ చేత చేయించుకోవాలని పరితపించి పోయిందాన్ని నేను. ఇన్నాళ్ళకి నా మనసు తీరింది. గుండెల్లోనుంచి గొంతు కడవరకు వచ్చింది నీది. ఈ ఆనందాన్ని ఎవరితో చెప్పుకోమంటావు”
“మీ ఫ్రెండ్ సుమనతో చెప్పుకో”
“తను నాకన్నా కరువాసిపోయింది. వెంటనే అడిగేస్తుంది వాటా పెట్టమని. అసలు ఇప్పటికే అనుమానం దానికి .. నీతో నేను రోజూ వేయించుకుంటున్నానని.”

“అయితే ఆమె మళ్ళీ వచ్చిందా ఇక్కడికి”
“భలే వాడివే ఇంచుమించు రోజూ వస్తుంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ఆదివారాలు మాత్రం రాదు. నువ్వుంటావని.
“అబ్బా ఏంటా పిసుగుడూ? ఫని మొదలెట్టూ”
ఆమె ఆమాట అనడంతోనే కదలటం ప్రారంభించాడు సుందరం. పై నుంచి అతను ఇస్తున్న ప్రషరుకి సాయం వీపు క్రింద గచ్చు రాపిడి ఆమెకి చిత్రమైన అనుభూతి కలిగించింది. దాంతో క్రింద నుంచి ఎదురు దాడికి మొదలెట్టింది తను.

అతను హుషారుగా ఇంకా వేగం పెంచాడు.
“నీ సెంటిమెంటు మాట ఎలా ఉన్నా ఇలా క్రిందనే బాగుంది బుజ్జీ! ఇంకెప్పుడూ ఇలా క్రింద పడుకునే చేసుకుందాం” ఆయాసపడుతూనే తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది సునీత.

“సర్లే, గచ్చు చల్లదనానికి మళ్ళీ మీకు రొంప చేసి జ్వరం వచ్చిందంటే నా చావు నేను చావాలి! ఆంత కావాలంటే ఈ సరదా అప్పుడప్పుడూ తీర్చుకోవచ్చు” అన్నాడు తన పని తాను కానిస్తూనే.
అతడి మాటకు దోరగా నవ్వి ముద్దుగా ముక్కు పిండిందామె.
వ్యవహారం మంచి రసకందాయంలో పడింది. (ఇంకా ఉంది) amayakudu-latest-telugu-sex-stories-part-11

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *