Amayakudu Telugu Sex Kathalu Part 10

ఆహ్లాదంగా మూలుగుతూ ఆమె తల మీద చేయి వేశాడతను.
సుందరం దేహంలోని రక్తం ఉద్రేకంతో ఉరకలేస్తూ పరిగెత్తింది. కుడిచేత్తో తొడ నిమురుతూ ఎడమ చేత్తో అతడిని అపురూపంగా అందుకుందామె. దేహంలోని రోమాలన్నీ ఒక్కసారి నిక్కబొడుచుకున్నట్టు ఫీలయ్యాడతను. అప్రయత్నంగ నడుం ముందుకు నెట్టాడు…. అదే సమయంలో ఇంత నోరు చాపి ఆమె ముందుకొచ్చింది-ఆహ్లాదంగా మూలుగుతూ ఆమె తల మీద చేయి వేశాడతను.

ఆ ఆనందం ఊపిరి సలపనివ్వలేదతనికి . ముఖం పైకి పెట్టి నోటితో గాలి పీల్చుకున్నాడు.
అనిర్వచనీయమైన ఆ అనుభూతికి పరవశించి పోతూ మళ్ళీ క్రిందికి చూసాడు. ఆమె తలే కాని తన మొల కనిపించలేదు.
“ఆంటీ ! ఐ లైక్ యు ఐ లైక్ యు వెరీ మచ్ ”
ఉద్వేగంతో అతడన్న ఆ మాటలకి సునీత పులకించి పోయింది. మరింత మోజుగా ఆశగా అతడ్ని పట్టుబడుతూ పరవశించిపోయింది. ఆమె అధరాల వత్తిడికి అతడిలోఉద్రేకం ఉప్పొంగింది. వెన్ను జలధరించింది.

“చాలు ఆంటీ .. ఈ ఆనందం భరించలేకపోతున్నాను… ఊ ఇంక వదిలేయ్ ఆంటీ”
రెండు చేతులతోనూ ఆమె తల నిమురుగూ పిచ్చిగా అరిచాడు.
ఆమె వినిపించుకో లేదు — అతడ్ని వదిలి పెట్టనూ లేదు”
ఇక నిగ్రహించుకోవడం తన వల్ల కాలేదు సుందరానికి
అతడి మూలుగు ఆ గదిలో ప్రతిద్వనించింది.

దానికి సమాధానంగా ఆమె కూడా చిన్న గురక లాంటి కేరింత పెట్టింది అతని ఉద్రేకపు వెల్లువ ఆమెను గుక్క తిప్పుకోనివ్వలేదు.
అద్వితీయమైన ఆ అనుభవపు మధురానుభూతి నుంచి తేరుకుంటూనే ఆమె రెక్కలు పట్టుకొని పైకి లేవదీశాడు సుందరం.
నక్షత్రాల్లా మెరుస్తున్నాయ్ ఆమె కళ్ళు. పెదాలు గెడ్డం బుగ్గలూ తడిగా అగుపించాయి. ముని వేళ్ళతో వాటిని నిమురుతూ నుదుట ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.

“మోచేతి కి చన్ను తగిలితేనే సారీ చెప్పే వాడివి, ఏకంగా నీది నా నోటికి అందించినందుకు ఏం చెయ్యాలి నిన్ను” బుగ్గ చిదుముతూ గోముగా అడిగింది.
“మీ యిష్టం”
“అయితే నా గదిలోకి వెడదాం రా”
సుందరం బిడియంగా తలూపాడు.
ఇద్దరూ చెట్టా పట్టా లేసుకుని బెడ్ రూం లోకి ఆడుగు పెట్టారు.

ఇంతకు ముందు అతను చూసిన రెండుసార్లూ ఆమె ఎక్కడయితే మంచి ఫోజు మీద నిలబడిందో అక్కడ ఆలాగే నిలబడి అతడిని మోఅకళ్ళు వేయమంది.
ఆ వ్యవహారానికామె ఆ ప్రదేశాన్నే ఎందుకు ఎంచుకుంటుందో అంతుబట్టలేదు సుందరానికి. మోకాళ్ళు వేస్తూనే ఓ మారు అటూ ఇటూ పరికించాడు. అతడి డౌటుకి సమాధానం దొరికింది. అది ఎదురుగా ఉన్న డ్రస్సింగ్ టేబిల్. అలా నిలబడి అద్దంలోకి చూస్తూ ఆ పని చేయించుకోడం ఆమెకి చాలా ఇష్టంలా ఉంది.

ఆఅ విషయం గ్రహించగానే ఆ సెటప్ లో ఏదయినా చిన్న మార్పు చేయాలనిపించిందతనికి. వెంటనే చేయి చాపి డ్రస్సింగ్ టేబిల్ ముందున్న స్టూలు అందుకున్నాడు.
దాన్ని ముందుకు లాగి దానిమీద ఆమెను కూర్చోమన్నాడు. అతడి వంక విస్మయంగా చూస్తూనే దాని మీద పిర్ర మోపింది. వెంటనే తను క్రింద చతికిలబడుతూ దగ్గరగా జరిగి తొడ మీద చెయ్యి వేసాడు.

“ఏం నిలబడితే నాకు కాళ్ళు పీకుతాయనా “ కొంటెగా అడిగింది ఆమె. అవును అన్నట్టు తలూపి రెండవ తొడ చుంబించాడు.
“ ఈ అభిమనం ఒక నెల క్రితమే చూపించి ఉంటే ఎంత బాగుండేది”
“నిజమే కాని ఎంతైనా అన్నం పెడుతున్న చెయ్యి కదా అని నిగ్రహించుకుంటూ వచ్చాను అయినా నువ్వింత కాకెత్తి పోయి ఉన్నావని నాకేం తెలుసు?”
ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా అతడి తల మీద ఓ మొట్టికాయ పడింది అక్కడ వేలు పెట్టి తడుముకుంటూ ఆమె వంక విస్మయంగా చూశాడు.
“సాటి ఆడదయిన సుమనతో నేనిలా కక్కుర్తి పడడం కళ్ళారా చూసి కూడా ఆ మాటన్నందుకు నిన్నేం చెయ్యాలి” అందామె నవ్వుతూ.
తెల్లబోయాడు సుందరం . “అయితే ఆ రోజు నేను అక్కడ నుంచి తొంగి చూడ్డం నువ్వు పసిగట్టేవన్న మాట” అనడిగాడు.

“ఈ అద్దంలోనుంచే చూసాను. నువ్వు అసలు సిసలైన మగాడివయ్యుంటే నా పరిస్తితిని అర్ధం చేసుకుని ఆ రోజే నా మీద విరుచుకుపడాల్సింది. కాని జరిగిందేమిటి. ఉత్త సోంబేరీ వెధవలాగ గదిలోకి పోయి చేత్తో ఆడించుకుని కార్చుకుని బబ్బున్నావ్! ఆది తలుచుకుంటూనే వళ్ళు మండిపోతుంటుంది నాకు” వుక్రోషంగా చూసింది.
సిగ్గుతో నోట మాట రాలేదు సుందరానికి.

సునీత ఊరుకోలేదు. “ పోనీ నేను ఇంకో మగాడితో ఇదవడం చూశాకయినా నీలో పౌరుషం పుడుతుందేమోనని మొన్నా, నిన్నా ఆ తంతు నడిపాను – లేక పోతే జ్వరంతో ఉండి ఆ వెధవని దగ్గరకి రానిచ్చేదానినా! ఊత్త సొల్లు వెధవ” అంది ఆవేశంగా.
ఆ మాటలతో తనకే సంబందం లేనట్టు ఆమె తొడల మధ్య ముఖం దాచేసుకున్నాడతను. దాంతో యింకేమీ మాట్లాడకుండా వాటిని మరింత ఎడంగా జరుపుకుని అద్దం లోకి దౄష్టి సారించింది.

ఆవు పొదుగులో తల పెట్టి పాలను కుడిచే లేగదూడలా అటు ఇటు తలాడిస్తున్నాడు సుందరం. ఆ దెబ్బతో కోపం తక్కిపోయి బాగా తాపం పెరిగిపోయిందామెకి. (ఇంకా ఉంది) amayakudu-latest-telugu-sex-stories-part-10

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *