Amayakudu Telugu Sex Kathalu Climax

మంచం మీద వ్యవహారం చూడగానే ఆమె కు రెప్పాడలేదు.
అదే సమయంలో ఆమె రాకను గమనించిన యిద్దరూ మహా ఆశ్చర్యాన్ని నటిస్తూ అట్టే చూస్తూ ఉండిపోయారు.
సుమన కదల్లేదు. పైగా ఆమె పెదాలు చిరునవ్వు చిందించాయ్!
“మా బాస్ కి అమౄతాంజనం పడదంట ఈ మందు కావాలన్నాడు” అని బిడియంగా నవ్వుతూ “లోపలికి రా అని ఆహ్వానించింది సునీత.

ఆమె కాదనలేదు . సిగ్గుగా అతని వంక చూస్తూ చిన్న చిన్న అడుగులు వేసుకుంటూ వచ్చి మంచం ప్రక్కన నిలబడింది.
“మీ గురించి తను చెబుతుండగా వినడమే గాని ఎప్పుడూ చూడలేదు మిమ్మల్ని ” అంది మెల్లగా
“నేనూ అంతేనండీ మొదటి పరిచయంలోనే ఇలా దొరికి పోయి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నందుకు మన్నించండి” అని నవ్వేడతను.
“అంత మాటెందుకు లెండీ! ముందు తన పని చూడడి” అని బిడియంగా చూసిందామె.

సునిత నవ్వుతూ సుమనని కూర్చో మని తన ప్రక్క చోటు చూపించింది. దానికామె మొహమాట పడలేదు. సుందరానికి వళ్ళంతా కితకితలు పెట్టినట్టనిపించిందా సంఘటన. సుమన భుజం మీద నుంచి పయిట లాగేసి ఓ రొమ్మును జాకెట్ మీద నుంచే పిసుకుతూ ” విప్పెయ్యవే” అంది సునిత. ఆమె సిగ్గుగా చూసింది సుందరం ముఖం లోకి.
” నా కళ్ళు మంచివే, దిష్టి తగలదు లెండి” చిలిపిగా నవ్వుతూ అన్నాడు.
మట్లాడకుండా హూక్స్ సడలించి మొత్తం విప్పేసిందామె…. లోపల మరింక బ్రాసరీ లేదు.
“అవి చూస్తూ నా పని కానియ్! కావలంటే తీరుబడిగా పిసుక్కుందూగాని” అని అసహనంగా మొత్త కుదిపింది సునిత
ఆమె చెప్పినట్టే చెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు సుందరం.

కావాలని మరింత గట్టిగా మూలుగుతూ కేరింతలు పెట్టిందామె.
వాళ్ళ కుమ్ములాటను గుడ్లప్పగించి చూస్తూ కూర్చుంది సుమన.
“ఆ .. నాకైపోతూంది …. బాగా కొట్టు” అరిచింది సునిత.
“నాకింకా చాలా దూరముంది …..” చిన్నగా గొణిగాడు గట్టి దెబ్బలు వేస్తూ.
అంతలోనే పెద్దగా కేరింతలు పెట్టి కాళ్ళు చాపింది ఆమె ….

సుందరం అయాచితంగా సుమన వంక చూశాడు. ఆమె ముఖం లో తనను ఓ పని వాడితో పోల్చిన హరనాధరావు కనిపించాడు. అలసటగా సోలిపోయిన సునీత మీద నుంచి లేచి మంచం దిగి సుమన వేపు వచ్చాడు. బాగా తడివారుతూ బలిష్టంగా నిలబడున్న అతని మొల వంకే అబ్బురంగా చూస్తోందామె. యింకా దగ్గరకి జరిగాడు. ఆమె సిగ్గుగా చూసింది అతడి మొఖం లోకి. రెండు చెక్కిళ్ళను రెండు చేతులతో నిమురుతూ నడుం ముందుకు వంచాడు ఆమె అధరాలకి అతని మొల తడి తగిలింది. అర్ధమైనట్టు చిన్నగ నవ్విందామె .. వెంటనే ఇంత నోరు చాపి అతన్ని తనవైపు లాక్కుంది.

అలసట తీరటంతోనే కళ్ళు తెరిచిన సునీత ప్రక్కన జరుగుతున్న తంతు చూసి నవ్వుకుని మంచం దిగి అతడి ప్రక్కకు చేరింది. కుడి చేతిని ఆమె చంకలోంచి దూర్చి వో రొమ్ము పిసుకుతూ చెక్కిలి చుంబించాడు. సుమన అధరాల వొత్తిడి అతడికి అపురూపమైన అనుభూతిని కలిగిస్తోంది. ఆ పనిలో ఆమె సునీతకన్న చాలా నేర్పు కనబరుస్తున్నట్టు ఫీలయ్యాడు. అంతలోనే అతడి వుద్రేకం కట్టలు తెంచుకుంది. ఆనందంతో ఆమె తల నిమురుతు మత్తుగా కనులు మూసుకున్నాడు.

ముసి ముసి గా నవ్వుకుంటూ బాత్ రూంకి వెళ్ళిపోయింది సునీత
పయిట చెంగుతో మూతి తుడుచుకుంటూ లేచి నిలబడింది సుమన. ఆమె వంక సమ్మోహనంగా చూస్తూ చీర కుచ్చిళ్ళు లాగేసాడతను. ఆ వెంటనే లంగా బొందు ముడి సడలించాడు.
“నిన్నిక్కడికి తెచ్చి నీ మంచీ చెడ్డా చూస్తున్నాడంటే – హరనాధరావుకి నువ్వంటే చాలా అభిమానమనుకుంటాను” అన్నాడు కుడి చేతిని ఆమె పొత్తి కడుపు క్రిందికి పోనిచ్చి పాముతూ.
అదోలా అర నవ్వు నవ్వింది సుమన .

“నిజం చెప్పలంటే తన అభిమానమంతా నా మొగుడు మిగిల్చిపోయిన ఆస్థి మీదా, డాక్టరును చెయ్యలనుకుంటున్న నా కొడుకు మీదానూ! వాడిని తన చిన్న కూతురికి చేసుకోవాలని మా అన్నయ్య ఆశ. దానికి మా అత్తింటి వారు వొప్పుకోరు… నాకూ ఇష్టం లేదు. అయినా అది పది పన్నెండేళ్ళ మాట!
మా అన్నయ్య సంగతి ఎలా ఉన్నా, మా వొదిన మంచిది. నన్ను చెల్లిలా చూసుకుంటుంది. అసలు మా పిల్లాడి చదువు గురించి నేనిక్కడికి రావడం జరిగింది కాని, మా అన్నయ్య నా మంచీ చెడ్డా చూస్తాడని కాదు”.
స్వంత అన్నగారే అయినా హరనాధరావు గురించి ఆమెయధార్ధం మాట్లాడడం అతనికి విస్మయాన్ని కలిగించింది.
ఆమె ఫ్రాంక్ నెస్ ను మనసులో అభినందిస్తూ తొడల మధ్య ప్రేమగా పిసికాడు.

“వొకటి రెండుసార్లు అడిగితే మీ ఇద్దరి మధ్య ఇలాంటిదేమీ లేదని చెప్పింది సునీత!” అతని రెండవ చేతికి వో రొమ్ము అందిస్తూ అంది.
“నిజమే! అనుకోకుండా వొక వారం క్రితం నుంచే ఇది మొదలయింది. ఇంకా ఆ కొత్త మోజు తీరకే నువ్వా గదిలో ఉండగానే మొదలెట్టేశాం”
అదీ మంచిదే అయింది! నీ పనితనం తెలిసింది – ఇంకొకళ్ళు చేసుకోడం ప్రక్కన కూర్చుని చూడటం కూడా జరిగింది”.
“అయితే ఇప్పుడు ఆంటి చూస్తుండగా మనం చేసుకుందాము” అని నవ్వుతూ ఆమెను మంచం మీద పడుకో పెట్టి పక్కలో కూర్చున్నాడు సుందరం.

అంతలోనే బాత్ రూం నుంచి నవ్వుకుంటూ వచ్చింది సునీత.
“ఇతగాడిని మీ అన్నయ్య తీసుకొచ్చి నాకు అప్పగించాడు – నేను నీకు తగిలించాను! ఈ అమాయకుడు ఇలా తన చెల్లెలు నోట్లో పెడతాడని హరనధరావు ఎప్పుడూ అనుకుని ఉండడేమో పాపం” అని నవ్వుతూ సుమన తల వేపు కూచ్చూంది.
“బాగా కొవ్వెక్కి పోయున్న మన ఇద్దరికీ ఎడా – పెడా పెట్టగలిగిన వాడు – ఇతను అమాయకుడెందుకవుతాడూ?” అని కొర్రీ వేస్తూ కాళ్ళారజాపుకుంది సుమన. (-అయిపోయింది-)

ఈ నవల మీద మీ అభిప్రాయాలు ( బాగుంది, సూపర్.. ఇలాంటివి కాదు) రచన శైలి, అప్పటి రచనల్లో రచయిత పంధా, భాష (ఈ నవలలొ ఎక్కడా బూతు వాడలేదు చూశారా, అయినా కల కాలం చదువుకునేలా ఉంది) గురించి వ్రాయండి.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *