అడ్డమైన తిరుగుళ్ళు 3 – Telugu Sex Stories

“ఆ! ఎవరూ?” అంటూ కర్టెన్ తప్పించి బయటికొచ్చింది కాంచన.
“నేనండీ..” అన్నాను నవ్వుతూ
“రండి.. మీ కోసమే చూస్తున్నాను” అంటూ సాదరంగా ఆహ్వానించింది లోపలకి.
వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళడం నాకదే మొదటిసారి.
ఆవిడ భర్త అయిన గిరిగారు లేరనిపించి “ఆయన లేరాండీ?” అని అర్జంటుగా అడిగేశాను.

“ఆయనకి సెకండ్ నైట్ డ్యూటీ – అరగంటవుతుంది డ్యూటీకి వెళ్ళి. కూర్చోండి..” అంటూ సోఫా చూపించింది.

మేడమీదికి వచ్చేముందు ఆయనకు షిఫ్టు డ్యూటీలన్న విషయం నాకు గుర్తు రాలేదు. “అయితే రేపొస్తాన్లెండి” అన్నాను మొహమాటంగా.

కిసుక్కున నవ్విందామె. “రేపయినా ఈ విషయం నేను మాట్లాడాల్సిందేనండీ! ఏదో శాస్త్రం చెప్పినట్టు – తను యివన్నీ పట్టించుకుంటే నేను మీకోసం ఎందుకు వస్తానూ! పర్వాలేదు కూర్చోండి” అంటూ ఓమారు పైట సవరించుకుని మంచం మీద ఎదురుగా కూర్చుంది తను. ఇక తప్పేదేముంది? సోఫాలో కూలబడ్డాను.

ప్రైవేటు స్కూల్లో సరిగా పాఠాలు చెప్పడం లేదని, అందువల్ల తన రెండో కొడుకును గవర్నమెంటు స్కూల్లో చేర్పించడానికి టీచరుగా పనిచేస్తున్న నా ఫ్రెండు సాయం అడగమని చెప్పి నా మొహంలోకి కుతూహలంగా చూసింది.

అంతవరకూ ఆమె హావభావాలనూ, వంపుసొంపులను ఆసక్తిగా తిలకిస్తూ కూర్చున్నానేమో, ఆమెకి వెంటనే సమాధానం చెప్పలేక మాటలకోసం తడుముకోవాల్సి వచ్చింది. “రేపు మా ఫ్రెండుని కల్సుకుని మాట్లాడుతాను. బుజ్జిని గురించిన వివరాలు ఓ కాయితం మీద వ్రాసివ్వండి” అన్నాను.

ఆ పక్కనే ఉన్న పుస్తకం అందుకొని దాంట్లోంచి ఓ కాయితం తీసి నాకందించింది. నేనామాట అంటానని ముందుగానే ఊహించి అన్ని వివరాలూ రాసి సిద్దం చేసింది. ఆ కాయితాన్ని మడిచి చేబులో పెట్టుకుంటూ “మీకీ విషస్యం ఎల్లుండీ చెబుతాను” అన్నాను.

‘అలాగే అన్నట్టు తలూపి “ఏ సినిమాకి వెళ్ళారూ” అనడిగింది.
చెప్పేను.
“ఒంటరిగా వెళ్ళారా?”
ఆ ప్రశ్నలో చిన్న వెటకారం కనిపించింది. సమాధానం చెప్పకుండా ఆశ్చర్యార్థకంగా చూసాను తన మొహంలోకి.

“మీ-తాయారుతో వెళ్ళారేమోననీ..!” చిలిపిగా నవ్వింది.
గుండె ఝల్లుమంది నాకు. తాయారు విషయం తనకు ఎలా తెల్సిందీ? అది మా అమ్మ చేసిన నిర్వాకమే అయి ఉంటుందనిపించింది.

అడగకూడని విషయాన్ని ఆవిడంత యథాలాపంగా అడిగేసరికి నేను కాస్త ఖంగుతిన్నాను. అయినా వెంటనే తేరుకుని “లేదండీ! ఒంటరిగానే వెళ్ళాను” అన్నాను నవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ.

“అయితే ఆ వ్యవహారమింకా సాగుతున్నట్టేనా?” దీర్ఘం తీస్తూ వెటకారంగా అడిగింది.

“యిటీజ్ నన్నాఫ్ యువర్ బ్లడీ బిజినెస్” అందామనిపించింది. కానీ – ఆ చూపూ నవ్వూ నా గొంతు నొక్కేశాయ్. అదీగాక, పైట ఓ ప్రక్కగా కూడేసుకు పోవటంచేత జాకెట్టులోనుంచామె ప్రౌఢత్వపు పొంగులు మంచి కోణంలో అవుపిస్తున్నాయి. లోపలున్న బ్రాసరీ బోటు తొలగిస్తే వాటికా టెన్షన్ ఉండకపోవచ్చుగానీ, ఆ సైజుమాత్రం గొప్ప నయనాందకంగా ఉంది. తాయారు ముందులకన్నా ఓ రవ్వ యివే పెద్దవనిపించాయ్! (ఇంకా ఉంది) mature aunty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *