సెక్స్ వర్కర్ అనుభవాలు

మేడ మీద కెళ్ళి కూర్చోగానే ఓ కుర్రాడు వచ్చి కూల్ డ్రింక్స్ ఇచ్చాడు
ముసలమ్మ తన కొద్దని చెప్పింది ,ప్రభ మాత్రం తాగింది.

డ్రింక్ తాగిన అయిదు నిమిషాలకే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయని చెప్పింది ప్రభ
పక్కనే ఉన్న గది లోకి ప్రభను తీసుకెళ్ళింది ముసలమ్మ
అక్కడున్న బెడ్ పై పడుకో పెట్టింది. అంతే!
ఆ తర్వాత ప్రభ చాలా సేపటి వరకు మత్తు లోనే ఉంది
మధ్య రాత్రి ఎప్పుడో మెలకువ వచ్చింది
బాగా చలిగా వుందని అన్పించింది
కళ్ళు తెరచి చూసే సరికి హత్తు కుని పడుకున్న ముసలమ్మ బంధువు కన్పించాడు
ఒంటిపై బట్టలు కూడా లేవు, ఒక్క క్షణం ఆమె కి ఏమి అర్ధం కాలేదు,
మెల్లగా అతని చేయిని తప్పించి లేచి చీర చుట్టుకుంది.
రాత్రి కూల్ డ్రింక్ తాగాక తనకు ఒళ్ళు తెలీదు
అంటే మత్తులో ఉన్నపుడు ఇతగాడు ……
ప్రభకి విషయం అర్ధం అయింది
బాత్ రూం కెళ్ళి మొహం కడుక్కుంది .
ముసలమ్మ ఇందుకన్న మాట ఇక్కడకు తీసుకొచ్చింది
ఇంతకీ ముసలది ఏదీ ఎక్కడ కన్పించదే అనుకుంటూ ఆ గది తలుపు తీయడానికి ప్రయత్నించింది
ఆ అలికిడికి అతగాడు లేచాడు
“బయటకు పోకు ,కుక్కలు కరుస్తాయి “అన్నాడు
ఆ మాట వినగానే భయమేసింది
వచ్చి మంచం మీద కూర్చుంది
“ముసలమ్మ ఇక్కడ లేదు. వారం రోజుల తర్వాత వస్తుంది
అప్పటి దాక నువ్వు ఇక్కడే వుండాలి “అన్నాడు అతను
“సరే ” అంది,
“ఇక్కడనుంచి పారి పోయే యత్నాలు చేయకు ”
అలా చేస్తే ,బయటకు వెళ్ళేది నువ్వు కాదు, నీ అందమైన డెడ్ బాడి ” అంటూ అతగాడు లేచి ఫ్రిజ్ లో నుంచి వాటర్ బాటిల్ తెచ్చుకున్నాడు
అతగాడి మాటలు విన గానే ప్రభకు ముచ్చెమటలు పట్టాయి.
తనను ఇక్కడ ఇరికించి వెళ్ళిన ముసలదాన్ని బూతులు తిట్టుకుంది మనసులోనే.
“ఆకలి అవుతుందా “అడిగాడు అతను
తలూపింది
ఫ్రిజ్ లో నుంచి ఆపిల్ పండ్లు తెచ్చి ఇచ్చాడు
అతగాడు ఎదురుగా కుర్చీలో కూర్చుని గ్లాస్ లో
మందు పోసుకుని , కొంచెం నీళ్ళు కలుపుకుని గట గట తాగాడు
“నీ పేరేంటి ?” అడిగాడు
చెప్పింది ప్రభ
“నేను వచ్చే సరికి నువ్వు మంచి నిద్ర లో వున్నావు, నిన్ను చూడ గానే కోరిక కల్గింది .ఆగ లేక పోయాను , నువ్వు నిద్ర లో ఉండగానే సెక్స్ చేశా, సారీ ” అన్నాడు
కాంక్ష తో కళ్ళ లోకి చూస్తూ
ప్రభ తల వంచుకుంది, ఏమి మాట్లాడ లేదు
“ముందు ఆపిల్స్ తిను ” అన్నాడు బాగా ఆకలిగా వుండటం తో రెండు పళ్ళు తినేసింది, నీళ్ళు తాగింది
అతగాడు రెండు రౌండ్లు మందు లాగించాడు
లేచి వచ్చి ప్రభ పక్కనే కూర్చున్నాడు
“నువ్వు చాలా అందంగా వున్నావ్ “ఆమెను దగ్గరకు లాక్కున్నాడు
ప్రభ మౌనం గా లొంగి పోయింది ,ముసలమ్మ మాటలు గుర్తుకొచ్చాయి
“చెప్పినట్టు విను బాగా డబ్బు లిస్తాడు “అని ఎందుకన్నదో ఇప్పుడు అర్ధమైంది .
తెల్ల వారింది
అతగాడు లేచి వెళ్లి పోయాడు
ఒళ్ళంతా ఒకటే నొప్పులు
ముసలమ్మ బంధువు పూర్తిగా నంజుకు తిన్నాడు
ఏడు గంటలకు పనబ్బాయి టీ ఇచ్చి వెళ్ళాడు
టీ తాగి మళ్లీ నిద్ర పోయింది
తొమ్మిదికి లేచింది , స్నానం చేసి ఫ్రెష్ గా తయారైంది
టిఫిన్ వచ్చింది ,తినేసి కూర్చొంది.
సరిగ్గా పది గంటలకు ముసలమ్మ బంధువు వచ్చాడు
“టిఫిన్ చేసావా “అడిగాడు ,తలూపింది
“కొంచెం పనుంది, బయటికి వెళ్ళొస్తా , మా ఫ్రెండ్స్ వస్తారు ఫ్రీగా వుండు ,సరేనా ”
అంటూ సమాధానం కోసం కూడా చూడ కుండా వెళ్ళాడు
అతను చెప్పినట్టుగానే గంట దాటాక ఇద్దరు యువకులు వచ్చారు
వచ్చి రాగానే పులులు లాగా మీద పడ్డారు
ప్రభ బిత్తర పోయింది ,వాళ్ళెందుకు వచ్చారో అర్ధమైంది
వచ్చిన వాళ్ళు మహా స్పీడ్ మీద వున్నారు ,ఒక్క క్షణం కూడా ఆగేట్టు లేరు
ఒకడు చీర పట్టుకు లాగేసాడు ,ఇంకొకడు జాకెట్ మీద చెయ్యేసాడు
ప్రభకు చిరాకు అన్పించింది, చేయి విదిల్చి కొట్టింది
ఒకడు “ఎంటే పోజు కొడుతున్నావ్ “అన్నాడు
“చెప్పినట్టు విను లేకపోతే ….”అంటూ బెదిరిస్తూ దగ్గరకు లాక్కున్నాడు
వెనుక నుంచి ఒకడు ,ముందు నుంచి మరొకడు గట్టిగా హత్తు కున్నారు
లేడి పిల్లలా ఇద్దరి మధ్య ప్రభ చిక్కుకు పోయింది
ఇద్దరినీ ప్రతిఘటించడానికి ప్రయత్నించింది కానీ ఆమె బలం సరిపోలేదు
ఆ ఇద్దరు ప్రభను పువ్వును నలిపినట్టు నలిపెసారు
రెండు గంటలు పాటు వాడుకొని వదిలేసారు, ఒళ్ళంతా హూనం అయ్యింది
వాళ్ళు వెళ్ళిన అర గంటకు మెల్లగా లేచి కూర్చుంది.ఆలోచనలో పడింది
ఏంటి ఇదంతా ??ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది
“ముసలమ్మ బంధువు ఒక్కడే తనతో ఉంటాడని అనుకుంటే , అతగాడు వేరే వాళ్ళను పంపుతున్నాడు .కొంప దీసి తనతో బిజినెస్ చేస్తున్నాడా ఏమిటి ?
ముసలమ్మ వారం దాక రాదు అని కూడా చెప్పాడంటే
వారం పాటు తను ఇక్కడ ఉండి వాడు చెప్పిన వాళ్ళ దగ్గర పడుకోవాలన్న మాట ” ప్రభ కు సందేహం కల్గింది.
వారం పాటు ఉంచుకో అని ముసలమ్మ ఎంత డబ్బు కాజేసిందో???
ఇక్కడ ఉంటె నరకం చూపిస్తాడేమో
ఇంతకు ముందు వచ్చిన ఇద్దరి దెబ్బకే ప్రభ హడలి పోయింది
ముళ్ళ పందులు మాదిరి వున్నారు దొంగ నాకొడుకులు
ఏం చేసినా ఇద్దరు జాయింటు గా చేస్తారట ?ఇంట్లో పెళ్ళాల దగ్గర కూడా ఇలాగె జాయింట్ గా చేస్తారా ?చెత్త నాయాళ్ళు! తిట్టుకుంటూ లేచి బాత్ రూం కెళ్ళి స్నానం చేసింది
తిరిగి వచ్చేసరికి ముసలమ్మబంధువు కూర్చొని వున్నాడు
అతగాడిని చూడగానే ఆవేశం పొంగుకొచ్చింది
కయ్ మని యెగిరి గొంతు పిసుకుదామని అన్పించింది కానీ తమాయించుకుంది
మొహన నవ్వు పులుముకుంది
“ఏంటీ డల్ గా వున్నావ్ ?ఒంట్లో బాగా లేదా ??”అన్నాడు అతగాడు
“నీరసం గా వుంది ”
“భోజనం వస్తుంది తిని కాసేపు రెస్ట్ తీసుకో,
సాయంకాలం బయటకు వెళదాం “అన్నాడు
“సరే ‘అంది
అతగాడు వెళ్లి పోయాడు
మళ్ళీ సాయంకాలం ఏం ప్రోగ్రాం పెట్టాడో
ఇక్కడ నుంచి బయట పడటం మంచిది
కానీ ఎలా ?ఎలా ?? అతగాడు బయటకు వెళ్ళగానే కుర్రాడు భోజనం తెచ్చాడు.
ఆ కుర్రాడిని అడిగింది సార్ పేరు ఏమిటని
“మణి సార్ “చెప్పాడు ఆకుర్రాడు.
తిని నడుము వాల్చింది.
సాయంకాలానికి మెలకువ వచ్చింది.
మణి మళ్ళీ వచ్చాడు.
“రెడీ అవు,బయటకి వెళ్దాం”,అంటూ ఒక ప్యాకెట్ ఇచ్చాడు.
అందులో ఖరీదైన బట్టలు వున్నాయి.
“అవి నీకోసమే తెప్పించా,ఈ పూట అవి కట్టుకో” అనేసి బయట కెళ్ళాడు.
అర గంటలో రెడీ అయింది.
కారులో హోటల్ కి తీసుకెళ్ళాడు.
అక్కడ పార్టీ జరుగుతున్నట్టుంది ,చాలా మంది మనుషులున్నారు.
అందరు ఖరీదైన జనం లాగా వున్నారు.
ఆడవాళ్ళు తక్కువగా. మగ జనాభా ఎక్కువగా కన్పించారు.
ఆడవాళ్లు బాగా మోడరన్ దుస్తుల్లో అందాలూ వొలక బోస్తున్నారు.
మణి ఎవరెవరికో పరిచయం చేసాడు.
అందరు ప్రభకేసి ఆబగా చూసేవాళ్ళే.
ఆ వాతావరణం ప్రభకి కొత్త గా,వింతగా, కొంచెం ఇబ్బంది గా అనిపించింది
ఇంతలో ఒక అమ్మాయి డాన్సు చేయడం మొదలు పెట్టింది.
మగాళ్ళు ఆమెకు జత కలిసారు.
“ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ ?”అడిగింది ప్రభ.
“రేపు కొత్త సంవత్సరం లోకి ప్రవేశిస్తున్నాం ,ఆ సందర్భం గా పార్టీ జరుగుతోంది.
“పన్నెండు గంటల దాక ఆటలు ,పాటలు ,అల్లరి.ఆ తర్వాత కాసేపు నగ్నం గా డాన్సు చేస్తారు, అదయ్యాక ఎవరికి నచ్చిన అమ్మాయిలతో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు. నిన్ను ఎవరైనా తీసుకుపోవచ్చు”చెప్పాడు మణి.
ఆమాట విన గానే ప్రభ గుండెల్లో రాయి పడింది.
“నేను కూడా బట్టలు లేకుండా డాన్సు చేయాలా ?? “అడిగింది.
“అవును మరి ”
“అంటే ఇక్కడున్న వాళ్ళంతా ఫ్యామిలీ లేడీస్ కాదా?”
“కొంత మంది ఫ్యామిలీ లేడీస్ కూడా వున్నారు ,కొంత మంది పెళ్లి కాని వాళ్ళు వున్నారు “మణి చెబుతుండ గానే ఎవరో మందు గ్లాసులు తెచ్చారు.
మణి తను ఒకటి తీసుకుని మరొకటి ప్రభ కిచ్చాడు.
“అమ్మో నాకొద్దు “అంది.
“పర్లేదు తాగు “అంటూ బలవంతం గా తాగిచ్చాడు.
ఇంకొంతమంది అమ్మాయిలు డాన్సు మొదలు పెట్టారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *