బంగారు గొలుసు Telugu Sex Stories Part 1

“ఇదిగో జానీ…ఓసారిలా రావోయ్” అంటూ పిలిచింది కిటికి ప్రక్కన కూచున్న శ్యామల.
“ఏమిటోయ్ అంత అర్జంటు ఉన్నపళంగా రావటానికి ఇక్కడ ఒంటిమీద బట్ట లేదు” అంది అవతలి గదిలోంచి జానకి.
ఆమె చెప్పిందాంట్లో అబద్దం ఏమీ లేదు.
స్నానం చేసి అప్పుడే గదిలోకి వచ్చిందామె. టర్కీ టవల్*తో బలిసిన సళ్ళమీద, తొడలమీద తడిని అద్దుకుంటూ నిలువుటద్దం ముందు నిలబడుంది, రెండు రోజుల క్రితం రాత్రి మొగుడు కొరికిన పంటిగాటు కుడి రొమ్ము మీద ఇంకా ఎర్రగా కందిమచ్చలా కనపడుతోంది. ఆయనదంతా ఆరంభశురత్వం. తనని చూస్తే చెరుకు ముక్కలా విరుచుకు తినేయాలని ఆత్రం కానీ వయసు అందుకు సహకరించక పోవటంతో సగంలోనే చల్లారిపోతాడు.
శ్యామల, జానకి మంచి స్నేహితురాండ్రు. శ్యామల మొగుడు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్, తరచు టూర్*లలో ఉంటుంటాడు.

జానకి మొగుడు ఏదో ఫ్యాక్టరీలో పని చేస్తాడు. సుమారు నలభై సంవత్సరాలు దాటుతున్న సమయంలో బ్రహ్మచర్యం బోరు కొట్టి పద్దెనిమిదేళ్ళ జానకిని పెళ్ళాడాడు. పెళ్ళయిన అయిదేళ్ళు ఏ బాధాలేకుండానే సాగిపోయింది సంసారం. జానకి పుట్టింటివారు పేదవారు కనుక వయసు తేడా చూడకుండా కన్యాదానం చేసేశారు. ఇప్పుడు ఆయన వయసు యాభై దాటింది. శ్యామలకు ముప్పై రాలేదు. పిల్లాపీచు లేకపోవటంతో కండపట్టి మనిషి దబ్బకాడలా ఉంటుంది.

శ్యామల మొగుడు ఈడు జోడు బాగున్నా తరచూ టూర్లలో ఉండడం వలన శ్యామల పరిస్థితి జానకిలానే ఉంది. పక్క పక్క పోర్షన్స్ కావటంతో ఇద్దరికీ చాలా స్నేహం చనువులు ఏర్పడినాయి, ఎంత చనువు అంటే తామిద్దరే మొగుడు పెళ్ళాం అనుకుని బట్టలిప్పేసుకుని మంచం మీద కలబడేంతవరకూ చనువుంది.
“మీ ఆయన ముసలాడని బాధ పడకే! నీకు నేను కడుపు చేస్తాగా” అంటు తన మొత్తతో జానకి తొడలలో బాదుతూ హుషారిచ్చేది.
ఈ రోజు ప్రొద్దుటే జానకి మొగుడు నందనరావు డ్యూటికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇటు శ్యామల మొగుడు నారాయణ మూడు రోజులయింది టూరుకుకి వెళ్ళి. వారం రోజుల దాకా రాడు. ఇరువురు వంటలు చేసుకుని జానకి గదిలో చేరారు. శ్యామల పుస్తకాన్ని తిరగేస్తూ కిటికి పక్కన కూచుంది.

జానకి స్నానం చేయటానికి వెళ్ళింది. ఎందుకో డౌట్ వచ్చి చూసిన శ్యామలకు ఆ యువకుడు ఇంకా అక్కడే నిలబడి కిటికీ వంక చూడడం కనపడింది.

మూడురోజుల క్రితం మార్కెట్*కి వెళ్ళినపుడు తగిలాడు వాడు, అప్పట్నుంచి ఆ చోట బీట్ వేస్తూనే ఉన్నాడు. జానకికి ఈ సంగతి తెలీదు. ఆ వెధవను చూపించుదామని పిలిచింది. జానకి సమాధానం వింటూనే చదువుతున్న బుక్*ని పక్కన పడేసి లేచింది శ్యామల.
కిటికీలోంచి రోడ్ మీదికి చూసింది మరోసారి.

ఆ కుర్రాడు నిటారుగా కరెంట్ స్తంభానికి చేరబడి ఆశగా ఇటే చూస్తున్నాడు. ఆమె తనవంక చూడడం గమనించి చిరునవ్వు నవ్వాడు.

“ఓరి నీ అసాధ్యం కూల. చెయ్యి చూపితే వచ్చి మీద పడేలా ఉన్నాడే వెధవ!” అనుకుంటూ వెను తిరిగింది. అదే సమయంలో కోడెగిత్తలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు కుర్రాడు, వాడుకుంటే తప్పేమిటి అనిపించింది మనసులో. విసవిసా గదిలోకి వెళ్ళింది. bangaru-golusu-tennage-young-aunty-telugu-sex-stories-part-1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *