“అందిరికీ వోడ్కా, స్ప్రైట్ ఆర్డర్ చేశా” గూట్లే చెప్పాడు. 
ప్రియ హార్డ్ లిక్కర్స్ అంత గా ఇష్ట పడదు. కానీ ఇది తన ఫేవరేట్ కాంబినేషన్ ల లో ఒకటి. ఒక్క సిప్ తీసుకుని, “చాలా స్ట్రాంగ్ గా వుంది” అనుకుంది. “డబల్ డ్రింక్, పటియాలా పెగ్ అయి వుండచ్చు. ఇది మూడో డ్రింక్
ఇవ్వాళ, బాగా మత్తెక్కటం ఖాయం. ఐతే ఏమైంది లే. శరత్ ఎప్పుడూ కొంచం మత్తు ఎక్కితే నువ్వు పక్కలో మాంఛి చలాకీ గా వుంటావు అంటూంటాడు. తనక్కూడా కాస్త ఎక్కువ తాగినప్పుడు బుర్ర లో ఉండే భయాలు, సిగ్గు, ఆలోచనలు an పక్కన పెట్టి పక్క లో ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తునట్టు అనిపించేది.” 
ప్రియ గ్లాస్ సగం అయ్యే సరికి మెయిన్ కోర్స్ ఐటం లు వచ్చాయి. ప్రియ కి సామన్, మొగాల్లిద్దరూ లాంబ్ చాప్స్. ఉదయ్ వోడ్కా మార్టీనీ లు ఆర్డర్ చేసాడు అందరికీ. తన ఫేవరేట్ డ్రింక్.
 
ఇండస్ట్రీ గురించి, ఇండియా ఏకానమీ గురించి, మొగాల్లిద్దరూ మాట్లాడుతున్నారు. వోడ్కా ప్రభావం ప్రియ మీద కొద్దిగా చూపించటం మొదలెట్టింది. ఉదయ్ తనని ఎప్పుడు దెంగుతాడా, ఎలా దెంగుతాడా అని ఆలోచనల్లో పడింది. ప్రియ ఏదో ఊహల్లో, పగటి కలల్లో వుందని ఉదయ్ కి తన మొహం చూస్తుంటే అర్థం అయింది. మాట్లాడుతూనే మళ్ళీ తన చేతికి పని చెప్పాడు. అతని చేతి వేళ్ళు మళ్ళీ అలవాటైన దారి లో ప్రియ తోడ మీద నించి డ్రెస్ కింద చేరాయి.
 
ఈసారి వేళ్ళు తాంగ్ మీదనించీ కాకుండా, మెల్లి గా తాంగ్ తప్పించి, డ్రెస్ కింద నీరు గా బుడిపె మీద కు చేరాయి. బుడిపె మీద, చుట్టూ నెమ్మది వృత్తాలు చుడుతున్నాయి. ప్రియ లో పానిక్ మొదలైంది. రెండు మూడు సార్లు చెయ్యి తోసేయ్యతానికి ప్రయత్నించింది కానీ, ఉదయ్ ఈ సారి పట్టుదల గా వున్నాడు, చెయ్యి తీసేయ్యతానికి ప్రియ బలం సరి పోలేదు. గూట్లే తో ఏదో వాగుతూనే వున్నాడు. ఉదయ్ నోటికీ, చేయ్యికీ సంబంధం లేనట్టు రెండూ వాటి పనులు అవి చేసుకు పోతున్నాయి.
 
ఇక తప్పేలా లేదని, ప్రియ మరో రెండు గుక్కల్లో తన డ్రింక్ కంప్లీట్ చేసి వెనక్కి కొంచం జారగిల బడి ఎంజాయ్ చెయ్యటానికి రెడీ అయ్యింది. పెర్ఫెక్ట్ రిధం లో బుడిపె ని కదుపుతూ ఉండటం తో ప్రియ పువ్వు అంతా తడిసి పోయినట్టు అయిపోయింది. మరి కొద్ది నిముషాల్లో ఉదయ్ బొటన వేలు ప్రియ పువ్వు లో జోనిపాడు.
 
బొటన వేలు పువ్వు లో చొరబడ గానే, ప్రియ గట్టి గా ఊపిరి తీసుకుంది. గూట్లే మళ్ళీ ప్రియ వైపు ఆశ్చర్యం గా చూసాడు. ఇంతలో వోడ్క మార్టిని లు వచ్చాయి. ప్రియ ఒక సిప్ చేసి, కళ్ళు మూసుకుని ఉదయ్ చేతి వెళ్ళని ఎంజాయ్ చేస్తూ, మార్టిని లో ఆలివ్ ని తీసుకుని నోట్లో పెట్టుకుంది.
 
“ఆలివ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం” ప్రియ గొంతు ప్రియ కే కొంచెం హస్కీ గా వినిపించింది.
 
“అలా ఐతే నాది కూడా తీసుకో.” అంటూ ఉదయ్ తన గ్లాస్ లో ఆలివ్ ని ఎడమ చేత్తో ప్రియ నోటికి అందించాడు. మత్తు మత్తు గా ప్రియ దాన్ని అందుకుని, దాని తొ పాటు ఉదయ్ వేలుని ఒక కొద్ది సెకండ్లు ఉదయ్ కళ్ళల్లో కి చూస్తూ అతని వ్రేళ్ళ ని నోట్లో పెట్టుకుంది.
 
గూట్లే కి ప్రియ ఇలా చెయ్యటం బాగా నచ్చినట్లుంది. హడావిడి గా తన డ్రింక్ లో ఆలివ్ ని కూడా బయటికి తీసి “నాది కూడా తీసుకో” అంటూ ప్రియ పక్కకి జరిగాడు. ప్రియ ఆశ్చర్యం తేరుకునే లోపల ఆలివ్ తో పాటు వాడి సిగరెట్ కంపు కొట్టే వెళ్ళని ప్రియ నోట్లో దూర్చేసాడు.
 
గూట్లే దగ్గర గా జరగటం తో వాడికి ఉదయ్ చెయ్యి ప్రియ డ్రెస్ కింద ఉండి కనిపించే అవకాసం వుంది. ఉదయ్ వెంటనే తన చెయ్యి వెనక్కి తీసుకున్నాడు. అప్పటికే గూట్లే ఉదయ్ చెయ్యి వెనక్కి వెళ్లటం, తొడల పైకి జరిగిపోయిన ప్రియ డ్రెస్ సరి చేసుకోవటం చూసేసాడు. ప్రియ ఇంక వాడి కళ్ళలోకి చూడ లేక పోయింది.
 
“నేను బాత్రూం కి వెళ్ళాలి” అని గూట్లే బయటికి వెళ్లాడు.
 
వాడు కొంచం దూరం అవ్వ గానే ప్రియ ఉదయ్ వైపు తిరిగి “ఇంక ఇది ఆపెసేయ్యి” అంది.
 
ఉదయ్ వెంటనే, వేళ్ళని మళ్ళీ ప్రియ డ్రెస్ కిందకి తీసుకెళ్ళాడు. ఈ సారి బొటన వేలు బుడిపె ని మర్దనా చేస్తుంటే, రెండు వేళ్ళు పువ్వు లో ప్రవేశించాయి. “ఏమిటి ఆపెయ్యమంటావు ” అన్నాడు ఈ సారి ఇంకా వేగం గా వెళ్ళని ముందుకు, వెనక్కు కదుపుతూ.
 
“అదే.. ఇప్పుడు చేస్తున్నది” ప్రియ లో గొంతు లో
 
“ఎందుకు ఆపెయ్యటం ? నువ్వు ఎంజాయ్ చెయ్యటం లేదా? నన్ను అడిగితే, నువ్వు పెద్ద ఎక్సిబిషనిస్ట్ వి, నీకు తెలీదేమో. ఇప్పడి దాకా జనాల మధ్య లో వేళ్ళు దోపించుకుని, ముద్దులు పెట్టించుకుని సూపెర్ గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు.”
 
“ఓ మై గాడ్!” అంటూ ప్రియ టేబిల్ అంచు గట్టి గా పట్టుకుంది. ఉదయ్ వేళ్ళు ఇప్పుడు ఇంక మరింత వేగం గా లోపల కి బయట కి కదులుతున్నాయి.
 
“గూట్లే ఇక్కడ లేక పోయినా, ఆ కుర్ర జనాలకి తెలుసు ఇక్కడ ఏమవుతోందో.” కొంచం దూరం గా వున్న టేబుల్ మీద రెండు కాలేజీ జంటలు కూర్చుని ప్రియ వైపే చూస్తున్నారు.
 
“ఉదయ్ ప్లీజ్!!” అంటూ ప్రియ టేబిల్ వదిలేసి, ఉదయ్ భుజానికి అతుక్కు పోయింది. తనలో అలజడి అలలు ఆలు గా రేగి, భావ ప్రాప్తి కి చాల దగ్గర కి వచ్చింది. కాలేజీ జంటలు ఇప్పుడు ప్రియ వైపే వింత గా చూస్తున్నారు. “ఉదయ్ చెప్పింది నిజమే నేమో. తను ఒక ఎక్సిబిషనిస్ట్ అయి వుండచ్చు”.
 
“మ్…….ఫ్…..” అంటూ ప్రియ ఉదయ్ భుజం మీద తన నోటిని అదిమి శబ్దం ఎక్కువ రాకుండా వుండటానికి ప్రయత్నించింది. ఎప్పుడూ అవనంతగా భావ ప్రాప్తి అవటం తో ఆమె వొళ్ళంతా అంతా చిగురుటాకు లా కంపించింది.
 
“ఐ విల్ హావ్ వాట్ షీ ఈజ్ హావింగ్” వైటర్ తొ బిగ్గర గా ఆ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్న కుర్రాళ్ళ లో ఒకడు, ప్రియ కి వినబడేలా. మెగ్ రాయన్ జోక్ తెలిసిన వాళ్లకి అందరికీ తెలిసేలా.
 
అతని మాటల కి అతని టేబుల్ దగ్గర, ఇంకా కొంత మంది మిగిలిన టేబుల్ దగ్గర వున్న వాళ్ళు కూడా బిగ్గర గా నవ్వారు. మొత్తానికి చాలా మందే చూసినట్టున్నారు. ప్రియ సిగ్గు, అవమానం తొ ముడుచుకు పోయింది. డ్రెస్ సర్దుకుని, డ్రింక్ త్వర గా ఫినిష్ చేసింది
 
“రూమ్ కి పోదాం పద”
 
“మనం ఇంకా డిన్నర్ ఫినిష్ చెయ్య లేదు” 
“రూం సర్వీసు ఆర్డర్ చేద్దాం” 
“గూట్లే కూడా వున్నాడు మనతో.” 
“నాకు వొంట్లో బాలేదని చెబుదాం” 
“ఓకే. వెళ్లి పోదాం. ఒక్క లాస్ట్ డాన్స్.. అంతే” అంటూ ఉదయ్ ప్రియ చెయ్యి పట్టుకు పైకి లేపాడు. ఇంతో లో వైటర్ రెండు టకీల గ్లాసుల తొ వచ్చాడు “కాంప్లిమెంట్స్ ఫ్రం లేడీస్ అండ్ జెంటిల్ మెన్ ఫ్రం దట్ టేబుల్” అంటూ. 
ఉదయ్ గ్లాసు చేతులోకి తీసుకుని నవ్వుతూ ఆ టేబుల్ వైపు చూసి చీర్స్ చెబుతున్నట్టు గ్లాస్ పైకెత్తాడు. ఒక్క గుక్క లో తాగేసాడు. “కం ఆన్ ప్రియా, డోంట్ బి రూడ్” అంటూ ఇంకో గ్లాస్ ప్రియ చేతికిచ్చి తాగించాడు.   
ఉదయ్ చెయ్యి పట్టుకుని ప్రియ ని డాన్స్ ఫ్లోర్ వైపు తీసుకు పోతుంటే, అందరి కళ్ళూ ఇప్పడు వాళ్ళ మీదే వున్నాయి. అందులో ప్రియ అందాన్ని చూస్తున్న వాళ్ళు కొంత మంది. తాగి వుంది బాగా బలిసిన సల్ల తో, కురచ కురచ బట్టలేసుకుని తాగి వున్న ఇది నెక్స్ట్ ఏమి చేస్తుంది అని కొందరూ ఆసక్తి తొ చూస్తున్నారు.   
ఉదయ్ ప్రియ ని గట్టి గా కౌగలించుకుని, జాజ్ మ్యూజిక్ కి అనుగుణం గా డాన్స్ చేస్తున్నాడు. తన రెండు చేతుల ని పిరుదుల మీద కి జార్చి మసాజ్ చేస్తూ వున్నాడు. ప్రియ కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి కొంత మంది డాన్స్ ఫ్లోర్ చుట్టూ చేరి వాళ్ళ వైపే చూస్తున్నారు. ఉదయ్ ప్రియ వెనక్కి చేరి ప్రియ గుండెల మీద చేతులు తెచ్చి నొక్కి వదిలితే, ఎవరో ఆడియన్స్ లో ఈల కూడా వేసారు. ఎప్పుడు వచ్చాడో తెలీదు గూట్లే చూసే జనాల్లో చేరి ఇదంతా కళ్ళ తో తాగేస్తున్నాడు.   
తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉదయ్, ప్రియ చూట్టూ ఉన్న వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా డాన్స్ చేసారు. ఒకరి నొకరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పట్టుకోవటం, ముద్దులు పెట్టుకోవటం, ఇవన్ని పబ్లిక్ గా చేస్తుంటే కొంచం కూడా సిగ్గు అనిపించలేదు.   
పాట ఐపోతుందనంగా ఉదయ్ చేతులు ప్రియ వీపు మీద కి చేరు బ్రా స్ట్రాప్ కోసం వెతికాయి. ఏమవుతోందో ఊహించే లోపల, ఉదయ్ ఒక్క చేత్తో బ్రా స్ట్రాప్ ని నొక్కి పట్టి మెలి తిప్పి హుక్ ని రిలీజ్ చేసాడు. దానితో, ప్రియ డ్రెస్ గుడిల బరువు తొ ముందుకి జారి పోసాగింది. అప్రయత్నం గా ప్రియ చేతులు ముందుకు తెచ్చి డ్రెస్ కి పట్టుకుంది.
 
“హేయ్… ఏమి చేస్తున్నావు?”
 
“ష్… ” అంటూ ఉదయ్ కుడి చేతిని ప్రియ డ్రెస్ లోకి పోనించి, బ్రా ని ఒక్క ఉదుటున బయటికి లాగేశాడు. ఒక్క సెకండ్ పాటు ప్రియ బంతులు వాటి మీది చను మొనలు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అందరి కీ కనిపించాయి. ప్రియ వెంటనే డ్రెస్ ని పైకి లాక్కుని కవర్ చేసుకుంది. చుట్టూ వున్న వాళ్ళ నించి ఈలలు చూస్తుంటే, కొంత మంది అయినా ప్రియ ని టాప్ లెస్ గా చూసినట్టు వున్నారు. 

 
ఎప్పుడు వచ్చాడో తెలీదు, గూట్లే కూడా మిగిలిన వాళ్ళ తో కలిసి చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు.   
“సర్, మీ ఫుడ్ రెడీ” వైటర్ డాన్స్ ఫ్లోర్ దగ్గరికి వచ్చి ఉదయ్ కి చెప్పాడు.
 
బ్రా లేక పోవటం తో, ప్రియ డ్రెస్ ముందు భాగాన్ని చేత్తో పట్టుకుని కవర్ చేసుకుంటూ టేబుల్ దగ్గరికి నడవాల్సి వచ్చింది. ఫ్రీ అయిన బంతులు అటూ ఇటూ ఊగుతూ అందరికి డ్రెస్ లోపల నించే కనువిందు చేస్తున్నాయి. ఒక్క సారి గా కూలబడే సరికి ఆమె బంతులు రెండు పైకి కిందకి ఊగినట్టు అయ్యాయి. వాళ్ళ ఎదురుకుండా డిన్నర్ ప్లేట్స్, మూడు గ్లాసుల్లో ఏదో డ్రింక్ వుంది. ఉదయ్ గ్లాస్ ఎత్తి ప్రియ పెదాలకి అందించాడు. డాన్స్ చేసి దాహం గా ఉండటం తో, ప్రియ గటగటా రెండు మూడు గుక్కలు తీసుకుంది. అందరూ తిండి మీద పడ్డారు.
 
ఉదయ్ చేతులు ప్రియ నడుం చుట్టూ చేరి డ్రెస్ ని పిరుదుల పైగా రోల్ చెయ్యటం మొదలెట్టాయి. ప్రియ అతన్ని ఆపటానికి ప్రయత్నం చేసింది.
 
“ఒద్దు, ప్లీజ్ ఇంక చాలు..”
 
“ఏమైంది ఇప్పుడు? ” ఉదయ్ ప్రియ ని దగ్గరికి లాక్కుని తన పెదాల్ని నోట్లోకి తీసుకున్నాడు. ప్రియ ముందుకు వంగటం తో, డ్రెస్ ముందుకి జారి తన గుండెలు మూడొంతులు మళ్ళీ బయట పడ్డాయి. కవర్ చేసుకునేందుకు ప్రియ చేతులు పైకి తెచ్చేసరికి అవి ఇద్దరి మధ్య ట్రాప్ అయిపోయాయి. ఉదయ్ రెండో చేత్తో లాఘవం గా ఈ సారి ప్రియ డ్రెస్ అవతలి వైపు పైకి రోల్ చేసాడు. పైకి బంచ్ అయి పోయి ఇప్పుడు ప్రియ నడుం కింద నించి కింద వరకు తాంగ్ తప్ప ఏమీ లేవు. నగ్నం గా పిరుదులు మాత్ర చల్లని లెదర్ సీట్ మీద ఆని వున్నాయి.
 
“కిందకి లాగాలని ప్రయత్నించావో, నీకు పగిలి పోతుండి. బుద్ధి గా నోరు మూసుకుని డ్రింక్, డిన్నర్ ఫినిష్ చెయ్యి.” రహస్యం చెప్పినట్టు చెప్పినా, ఉదయ్ గొంతు ప్రియ చెవి కి కఠినం గా వినిపించిండి.
 
ప్రియ కి ఎందుకో వొద్దు అని చెప్పాలి అనిపించ లేదు. ఫోర్క్ తో డిన్నర్ నోట్లో తూస్తూ, డ్రెస్ ముందు జారిపోకుండా పట్టుకోవటం లో బిజీ అయ్యింది.
ఉదయ్ కుడి చెయ్యి ప్రియ కుడి పిరుదు మీదకి పాకి సన్న గా పించ్ చేసింది. ఉలిక్కి పడిన ప్రియ చేతి లోంచి ఫోర్క్ జారి కింద పడింది. “లెట్ మీ గెట్ ఇట్” అంటూ గూట్లే టేబుల్ కిందకి తల పెట్టే సరికి,ప్రియ నగ్నం గా, నడుం కింద నించి కనిపించింది. కాసేపటికి వాడి చేతి వేళ్ళు ప్రియ కాలి పిక్కల మీద తగిలి తోసెయ్య బోయింది. వాడు ప్రియ చేతిని పక్కకి నొక్కి పట్టి రెండో చెయ్యి వీళ్ళని తొడల మీద కి పాకించాడు.
 
“ఎక్స్కుస్ మీ సర్, నేను ఇక్కడ మేనేజర్ ని. ” హుందా గా సూట్ లో ఒకాయన గూట్లే పక్కన వచ్చి నిల్చున్నాడు. “సారీ, మీరు ఇక్కడ కొద్ది అతి గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, ఇది ఫామిలీ రెస్టారెంట్.”
 
“ఫక్ యు. మేం ఇప్పడి దాకా Rs. 20,000 పైగా ఖర్చు పెట్టాం ఇక్కడ.”
 
“ప్లీజ్ సీన్ చెయ్యద్దు సర్. వి ఆర్ థాంక్ ఫుల్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్. లేడీస్ కంప్లైన్ చేస్తున్నారు. మీరు రూం లోకి షిఫ్ట్ ఐతే మంచిది”.
“లెట్స్ గో” అంటూ ఉదయ్ పైకి లేఛి ప్రియ ని కూడా పైకి లేపాడు. బయటికి నడుస్తున్న ప్రియ కి రెస్టారంట్ లో అంతా తన వైపే వింత గా చూస్తున్నట్టు అనిపించింది. “తన ముఖం వైపు కాదు. తన గుండెల వైపు కూడా కాదు! మరి.. ఓహ్.. షిట్..” కిందకి చూసుకునే సరికి డ్రెస్ ఇంక పైకి బంచ్ అయి నడుం కింద నించి పిరుదులు దగ్గర్నించి అంతా అందరికి కనిపిస్తోంది. ప్రియ డ్రెస్ ని కిందకి లాక్కుంది. పైన వదిలెయ్యటం తొ పైన డ్రెస్ లోంచి బంతులు మూడొంతులు బయట పడ్డాయి. పెన్సిల్ షూస్ తొ నడవటం కష్ష్టం గా వుంది. ఉదయ్ తీసి వాటిని చేత్తో పట్టుకున్నాడు. గూట్లే, ఉదయ్ ఇద్దరూ చెరో భుజం పట్టుకొనగా, ప్రియ తూలుతూ రెస్టారంట్ బయట పడి లిఫ్ట్ వైపు తూలుతూ నడిచింది.
లిఫ్ట్ లో కొచ్చిన తర్వాత, కొంచెం రిలీఫ్ ఫీల్ అయ్యి, ఉదయ్ చెయ్యి తన చుట్టూ లాక్కుని తన వీపు ఉదయ్ చెస్ట్ కి తగిలేలా ఆనుకుని ప్రియ అతని భుజం మీద తల వాల్చి కళ్ళు మూసుకుంది.
 
ఏవో వేళ్ళు తన గుండెల మీద కి చేరి డ్రెస్ ముందు భాగాన్ని కిందకి లాగినట్టు అనిపించింది.
“ఏం చేస్తున్నారు గూట్లేజీ” ఉదయ్ గొంతు కొంచెం చిరాగ్గా వినిపించింది.
“దీని సళ్ళు చూడు ఎంత సెక్సీ గా వున్నాయో..”
ఎదురుగా గూట్లే ప్రియ కుడి చన్ను ని దొరకబుచ్చుకుని పిసుకుతూ అన్నాడు.
ప్రియ తోసెయ్యటానికి ప్రయత్నించింది. కానీ, ప్రియ చేతికి ఏమీ తగల లేదు. “గాడ్.. తను ఎంత తాగింది? వేరే చేస్తుల్ని తన గుండెల మీద నించి తోసేయ్యలేనంత గా నా?”
 
“సర్లే, సెక్యూరిటీ కెమెరాలు అన్నిట్లో కనిపించే లా అక్కర్లేదు” అంటూ ప్రియ డ్రెస్ పైకి లాగి కవర్ చేసాడు.
పూర్తి గా మత్తు లో వున్న ప్రియ ని సగం నడిపిస్తూ, సగం ఎత్తుకుని కారిడార్ చివర రూం లోకి చేరారు.
సగం మత్తు లో ప్రియ కి తనని వాళ్ళిద్దరూ బెడ్ మీద పడుకోబెట్టటం తెలుస్తూనే వుంది. అది తన రూం కాదు. ఉదయ్ రూం అయి వుంటుంది. కళ్ళు సగం తెరిచే సరికి గూట్లే బెడ్ రూం బయటికి వెళ్ళిపోతూ కనిపించాడు.
“ఓ గుడ్.. ఫైనల్ గా ఉదయ్ తొ ఒంటరి గా ఇప్పడు.. ” అనుకుంది ప్రియ
“ఫక్ మీ.. ఫక్ మీ హార్డ్, ఉదయ్..” మోకాళ్ళు పైకెత్తి తొడలు విప్పుకుంటూ అంది ప్రియ.
“నాకన్నీ సార్లు చెప్పక్కర్లేదు.” ఉదయ్ షర్టు గుండీలు విప్పేసాడు.
ప్యాంటు ఒక్కటి తొ ఉదయ్ ప్రియ మీద పడ్డాడు. పైనించి ప్రియ డ్రెస్ ని నడుం వరకు లాగేశాడు. పెదాలతో ముద్దులు పెడుతూనే, ప్రియ గుండెల మీద చిన్న గా గాట్లు పడేలా కొరికాడు. ప్రియ తన చేతి వ్రేళ్ళతో అతని దండలు, చాతీ తడుముతోంది. ఉదయ్ కింద నించి డ్రెస్ నడుం వరుకు పైకి తోసాడు. డ్రెస్ ఇప్పడు నడుం చుట్టూ ఒక చుట్ట లా పడి వుంది. ఒక్క ఊపు లో తాంగ్ కిందకి లాగి పడేసాడు. ప్యాంటు జిప్ ఓపెన్ చేసి నిడిగి వున్న తన మొడ్డ ని బయటికి లాగాడు.
 
“ఫక్ మీ..” ప్రియ చేతులు ఉదయ్ మొడ్డ పట్టుకుని తన తొడల మధ్య కి లాక్కున్నాయి.
“ఎస్, కండోం తోడుక్కోనీ…” ఉదయ్ మళ్ళీ ప్యాంటు పోకేట్ లో చెయ్యి పెట్టాడు.
“నో, కండోం వద్దు.”
“వాట్?!”
“కండోం అక్కర్లేదు, పిల్ మీద వున్నాను, నాకు రబ్బర్ ఇష్టం లేదు. నేచురల్ గా నన్ను ఫక్ చెయ్యి…” తన అసలు పని మర్చి పోకుండా.
“ఓహ్.. బట్ ఐ స్టిల్ ప్రేఫెర్ కండోమ్.”
“ప్లీజ్.. కండోం వద్దు.”
ఉదయ్ ప్రియ మాటలు లెక్కపెట్ట కుండా కండోం తొడుక్కుని ప్రియ మోకాళ్ళు తన చేతులతో పైకెత్తి పువ్వు వైపే చూస్తూ దెంగటం మొదలెట్టాడు. “రాత్రి ఇంకా చాలా టైం వుంది కదా..” అనుకుంది ప్రియ.
 
==================================
మెత్తటి పక్క మీద ఉదయ్ నెమ్మది గా దంచుతూ వుంటే, ప్రియ వొంట్లో తీపి కంపనాలు అలలు అలలు గా మొదలయ్యాయి.
“నిన్ను ఇలా రాత్రి అంతా దెంగాలని చాలా సేపటి నించి వెయిటింగ్ ఇక్కడ…” అంటూ ఉదయ్ ప్రియ కాళ్ళ మధ్య స్పీడ్ గా కదలటం మొదలెట్టాడు. ఆ ఊపులకి ప్రియ బంతులు పైకి కిందకి, పక్కకి, ఇష్టం వచ్చినట్టు వూగుతున్నాయి.
 
“మ్.. ” ప్రియ ఉదయ్ మొడ్డ పోట్లు ఎంజాయ్ చేస్తూ కళ్ళు మూసుకుని మూలిగింది. చేతులెత్తి ఉదయ్ బాడీ ని పట్టుకోవటానికి ప్రయత్నించింది కానీ గాల్లో ఊపిన చేతులకి ఏమీ తగల్లేదు.
ఉదయ్ ప్రియ కాళ్ళు రెండూ ఎత్తి తన భుజాల మీద వేసుకున్నాడు. తను ముందుకి వాలి ప్రియ ని నడుం దగ్గర వంచాడు. చేతుల్ని ప్రియ పిరుదుల మీద కి తెచ్చాడు. ప్రియ నడుం నించి పైకి లేచి విల్లు లా వొంగినట్టు అనిపించింది. వొంచిన పొజిషన్ లోనే, ప్రియ పువ్వు ని గట్టి గట్టి గా దంచుతున్నాడు. చేతుల్ని పిరుదుల మీద పాముతూ, పిసుకుతూ, మర్దనా చేస్తున్నాడు. వేళ్ళు అప్పుడప్పుడూ గుద్ద ద్వారాన్ని తడుముతున్నాయి.
ప్రియ కి స్వర్గం లో వున్నట్టు వుంది. తప్.. తప్.. మనే చప్పుళ్ళతో ఆ రూం అంతా నిండి పోయింది. ఉదయ్ మొడ్డ తన పువ్వు మీద చేస్తున్న దాడి, పిరుదులను చేతోల్తో పిసికేస్తున్న అతని చేతులు.. తన బంతుల్ని నలిపేస్తూ, చను మొనలని మీతుటూ.. నిపిల్ ప్లే అంటే తనకి ఎంత ఇష్టం ? భలే బావుంది…
 
ఇంతలో ప్రియ కి ఏదో అనుమానం వచ్చింది. “సంథింగ్ రాంగ్..” ఆల్కహాల్ ప్రభావాన్ని ఎదురుకుంటూ ప్రియ మెదడు ఆలోచించటం మొదలెట్టింది. “ఒక చెయ్యి తన కుడి పిరుదు మీద, ఒక చెయ్యి తన ఎడమ పిరుదు మీద, మూడో చెయ్యి తన కుడి చన్ను మీద.. వెయిట్.. ఈ మూడో చెయ్యి ఏమిటి ? ”
కళ్ళు తెరిచి చూస్తె, గూట్లే మొరటు వేళ్ళు చన్ను మొదల్ల దగ్గరినించి దొరక పుచ్చుకుని నలిపేస్తున్నాయి. వాడు ప్రియ మొహం లో మొహం పెట్టి చూస్తూ కనిపించాడు. “నో.. నా…” ప్రియ గొంతు లో మాట్లలు స్పష్టం గా లేవు. ఇంతో లో వాడు రెండో చేత్తో ఎడమ చన్ను వడిసి పట్టుకుని బలం గా పిసికి వదిలాడు.
ఒక్క కేక పెట్టి, ఉన్న బలం అంతా తెచ్చి పెట్టుకుని ప్రియ ఉదయ్ పక్కకి ని తోసేసింది. బెడ్ తల వైపు కి పాకి దిండు తొ తన శరీరాన్ని కవర్ చేసుకోటానికి ప్రయత్నించింది.
“ఏమైంది?” ఉదయ్ మోకాళ్ళ మీద ముందుకి వస్తూ..
“వీడు.. వీదిక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? ” గూట్లే వైపు చూపిస్తూ.
“ఇది నా సూట్..” అన్నాడు గూట్లే.
 
“నో, నువ్వు బయటికెళ్ళటం నేను చూసాను.”
“బయటికి కాదు, బాత్రూం కి వెళ్ళా”
ప్రియ కి ఏం అవుతోందో అర్థం కాలేదు. ఒక పక్క తల తిరుగుతోంది. కాళ్ళ మధ్య ఇంకా కావాలనిపిస్తోంది. ఇంకో పక్క గూట్లే గాడు చేయఎసాడు అన్న ఫీలింగ్ కి చాల షేం గా అనిపిస్తోంది. ఫీలింగ్స్ అన్నీ మిక్స్ అయినట్టు అనిపించింది.
ఉదయ్ నెమ్మది గా పాక్కుంటూ ప్రియ దగ్గరికి వచ్చి భుజం చుట్టూ చెయ్యి వేసాడు.
“రెస్టారంట్ లో ప్రేక్షకులిని నువ్వు ఎంజాయ్ చేసిన విధం చూస్తే, మనం చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఎవరైనా ప్రేక్షకులు వుంటే బావుండు అనిపించింది.”
“కానీ.. వీడు? ఎందుకు వీడు ?” ప్రియ మాటలకి స్ట్రగుల్ అవుతోంది.
 
“నేను అన్నీ చూసేసా, ఇంతక ముందే.. ” గూట్లే ఒక వెకిలి నవ్వు నవ్వాడు.
“నా మీద నమ్మకం వుంచు, నీకు నచ్చుతుంది” ఉదయ్ కవర్ చేసుకున్న దిండు ని పక్కకి లాగేస్తూ.
“నో… నన్ను టచ్ చెయ్యటానికి వీల్లేదు వాడు”
“నో ప్రాబ్లం.. సరేనా…” అక్కడే ఉండనిచ్చినందుకు గూట్లే ముఖం లాటరీ తగిలిన వాడి లా వెలిగింది.
దిండు పక్కకి పడి పోవటం తో, మొదటి సారి గా ప్రియ గూట్లే ఎదురు గా పూర్తి నగ్నం గా వుంది. ఆమె శరీరం లో ని ప్రతి వొంపు ని, గుండెల కదలికల్ని, వాడు ఇప్పడు ఆమె పర్మిషన్ తొ చూస్తున్నాడు.
గూట్లే గాడు చూస్తున్దంగానే, ఉదయ్ ప్రియ ని తొడలు పట్టుకుని ముందుకి లాగి కాళ్ళు భుజాల మీద వేసుకుని వొంచి దెంగటం కొనసాగించాడు.ప్రియ కళ్ళు మూసుకుని, గూట్లే అక్కడ లేనట్లు ఆలోచించటానికి ప్రయత్నించింది. ప్రతి గుద్దు తోను, ప్రియ మూలుగులు పెద్దవౌతున్నాయి. ప్రియ అరమోడ్పు కళ్ళకు గూట్లే చేత్తో, ప్యాంటు మీద నలుపుకుంటూ కనిపించాడు. ఉదయ్ తనని దెంగుతుంటే, వాడు అలా తనని చూడటం, ప్రియ కి కొంచెం ఎక్స్ సైటింగ్ గానే అనిపిస్తోంది ఇప్పడు.”వాడి కళ్ళకి ఇది ఎలా కనిపిస్తూ వుంది వుంటుంది? తన బంతులు అటూ ఇటూ వూగిపోతూ, తన పిరుదులు గాల్లో, ఉదయ్ దండం తన కాళ్ళ మధ్య ముందుకీ, వెనక్కి రాపిడ్ గా కదుల్తూ..”
“ఉమ్….హ్…” ఏమవుతోందో తెలిసే లోపలే, ప్రియ కి అలలు అలలు గా పెద్ద భావ ప్రాప్తి అయింది. ఆ అలలు చాలా సేపు వున్నాయా అనిపించింది. ఉదయ్ ఇంకా ఆపకుండా దంచుతూనే వున్నాడు.
తల పక్క కి తిప్పి చూస్తే, గూట్లే మొడ్డ బయటికి తీసి చూస్తూ ఊపుకుంటూ కనిపించాడు. ప్రియ వైపే చూస్తూ “కం ఆన్.. ఇలా నిన్ను చూస్తూ కొట్టుకోకుండా ఉండగలగటం చాలా కష్టం.”
 
ట్రాన్స్ లో వున్నటు చూస్తున్న ప్రియ ని వెనక్కి తిప్పి నడుం దగ్గర పట్టుకుని ఉదయ్ పైకి లేపాడు. ప్రియ ఇప్పడు తన మోకాళ్ళ మీద, చేతుల మీద వుంది. ఎడమ చేతిని ని ప్రియ వీపు మీద రాస్తూ నెమ్మది గా కిందకి నొక్కి పట్టటం తో, ప్రియ నడుం పై భాగం, పిరుదులు తో సహా పైకి లేచినట్టైంది. ముందుకి వొంగోవటం తో ప్రియ చన్నులు భారం గా కిందకి వేలాడుతున్నాయి. తన ఎడమ మోకాలిని ని ప్రియ కాలు పక్క గా తెచ్చి, ప్రియ నడుం రెండు చేతుల తొ గట్టి గా పట్టుకుని, వెనక నించి ప్రియ పువ్వు లో తన దండం దిగేసాడు ఉదయ్.
      – a4 300×170 – ప్రియ 
 
ముందుకి తూలీ పడబోయిన ప్రియ ని ఉదయ్ బలమైన చేతులు నడుం దగ్గర వడిసి పట్టి ఆపాయి. బంతుల భారానికి కిందకి వంగిన ప్రియ వెనక నించి పడే ప్రతి దెబ్బ కీ ముందుకు పడి పడి పోవటం, ఉదయ్ మళ్ళి వెనక్కి లాక్కోవటం తో చను మొనలు కింద బెడ్ షీట్ కి రాసుకోవటం, ఆ రాపిడి కి అవి గట్టి పడి మొన తేలటం, ఇదంతా గూట్లే కి కనువిందు గా వుంది.
 
ప్రియ గూట్లే చేతుల వైపు చూసింది. వాడి మొడ్డ అదే తను మొదటి సారి చూడటం. ఒక 5 అంగుళాలు వుంటుందేమో. పెద్ద లావు గా కూడా లేదు. పైన ముడతల తో ఇంకా చిన్నది గా కనిపిస్తోంది. మొడ్డ చుట్టూ నల్ల గా, తెల్లగా దట్టం గా నెరిసిన వెంట్రుకలు. ప్రియ ఆశ్చర్యం గా చూస్తున్నవి అవేమి కాదు. దాని షేప్ ని.
 
వాడి దండం తను ఇంతకు చూసిన వాటిల్లా స్ట్రైట్ గా లేదు, కర్వ్ లాగా వంగి వుంది. అది కూడా పైకి కిందకి కాకుండా, ఎడమ వైపు కి. ఒక పక్క నించి చూస్తే చిన్న హాకీ స్టిక్ లాగా వుంది చూడటానికి.
 
“నేను పుట్టినప్పటి నించి ఇంతే” అన్నాడు గూట్లే ప్రియ మనసు లో ఆలోచిన చదివినట్టు, మొడ్డ సవరించుకుంటూ.
అంటూనే ముందుకి వచ్చి ప్రియ ముందు మోకాళ్ళ మీద కూల బడ్డాడు. వెనక నించి పడే దెబ్బల ధాటికి ప్రియ ముఖం మున్డుకోచ్చినప్పుడల్లా, వాడి దండానికి తగుల్తోంది. అంత దగ్గర నించి చూస్తుంటే, దాని వంపు, దాని మీద నరాలు వుబ్బి అది ఇంకా వింత గా వుంది చూడటానికి. వాడి వట్టలు కూడా మొడ్డ కి సమ తూకం గా లేకుండా, చాలా పెద్ద గా వున్నాయి.
“కావాలంటే పట్టుకో” అంటూ గూట్లే ప్రియ చెయ్యి మొడ్డ మీద వేయించటానికి ప్రయత్నించాడు. మోకాళ్ళ మీద వుండటం తో, బాలన్స్ కోసం ప్రియ చేతులు కిందనే వుంచి సపోర్ట్ చేసుకుంది.
వెనక నించి ఉదయ్ దంపుడు లో ఊపు పెరిగింది. “ఆహ్… ” అంటూ అరుస్తూ, ప్రియ ముందుకు తోసినట్టు అయింది. గూట్లే ప్రియ జుట్టు మీద చెయ్యేసి పట్టుకుని, ఆ తెరిచి వున్నన నోట్లో తన మొడ్డ దోపేసాడు.
 
“మ్..ఫ్… మ్…ఫ్…” ప్రియ కి ఉక్కిరి బిక్కిరి ఐపోతోంది. గూట్లే ప్రియ జుట్టు మీద నించి తన పట్టు వదిలి పెట్టకుండా, ప్రియ తలని ముందుకి, వెనక్కి ఆడించాడు. చెమట, వాసన తో తొ కలిసిన తడి ఏదో జుగురు గా గొంతు లో అనిపించింది ప్రియ కి. వెనకాల నించి ఉదయ్ దంపుడు ఆపలేదు. ఉదయ్ ఏమీ కుండా సైలెంట్ గా వుండటం ప్రియ కి కొంచం ఆశ్చర్యం అనిపించింది. గూట్లే దండం చుట్టూ వెంట్రుకలు ప్రియ ముక్కు కీ, బుగ్గలకి రాసుకున్నాయి.
వొంకర తిరిగిన మొడ్డ ప్రియ నోట్లో కుడి బుగ్గ మీద, దంతాల మీద రాసుకుంది. దాని షేప్ నోట్లో కొత్త గా వుంది. కాసేపటికి అలవాటు పడ్డ ప్రియ నాలుక తో డని షేప్ తడమ టానికి ప్రయత్నించింది. పువ్వు లో ఒక మొడ్డ, నోట్లో ఒక మొడ్డ, ప్రియ కి ఇదంతా కొత్త గా వుంది. అసహ్యం, ఆశ్చర్యం కలగలిసి ఒక లంజ ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అన్నది మొదటి సారి తను అర్థం చేసుకోగలిగింది. “తను నిజం గా ఒక ట్రాంప్ ఏనా?” సిగ్గు బిడియం పక్కన పెట్టి దాన్ని నాలుక, పెదాలు ఉపయోగిస్తూ ఆబ గా చీకటం మొదలెట్టింది.
“నోట్లో ఇలా వుంటే, ఇంక పువ్వు లో ఎలా వుంటుంది” ప్రియ మనసు గూట్లే గాడి వొంగిన దండం మీద పోయింది. ఆ ఆలోచలనని వెంటనే కొట్టేసింది.
తర్వాతా అయిదు నిముషాల పాటు ప్రియ పువ్వు ని ఉదయ్ వెనక నించి, ప్రియ నోటిని గూట్లే ముందు నించి వాయించారు. గూట్లే కి మంచి ఆపుకునే శక్తి వున్నట్టు వుంది. నోట్లో కార్చేస్తాదేమో అని భయ పడ్డ ప్రియ కి అలాంటిదేమీ జరగలేదు. ఉదయ్ వేగం చూస్తున్తీ, తొందర లోనే కార్చేస్తాడు అనిపించింది.
వెనక్కి తిరిగి ఉదయ్ వైపు చూసింది. “లోపలే చేసెయ్యి”. ఉదయ్ అవేమీ వినే పరిస్తితి లో లేడు. ఒక పడి సెకండ్ల పాటు పోటు పోటు కి లోపల కారి పోవటం ప్రియ ఫీల్ అయ్యింది.”కండోం బ్రేక్ అయితే బావుండు”. ఉదయ్ ఆఖరి సారి వేసిన దెబ్బ కి ప్రియ పక్కకి పడి పోయింది. పూర్తి గా కార్చేసి ఉదయ్ మొడ్డ బయటికి తీసి బాత్రూం వైపు నడిచాడు.
కాళ్ళు ముడిచి, సైడ్ కి తిరిగి సొలిసి పోయి పక్కకు పడుకున్న ప్రియ మొత్త ఎత్తు గా కనిపిస్తోంది. బలిసిన పిరుదులు, వాటి మధ్య లో ఎర్ర గా మెరిసిపోతూ తన పువ్వూ… గూట్లే కి కనువిందు చేస్తున్నాయి. ప్యాంటు వూడ దీసి మెల్లి గా మోకాళ్ళ మీద ప్రియ మొత్త వెనకాల జేరాడు. ప్రియ ఏమి అవుతోందో అర్థం చేసుకునే లోపల వాడి వంకర మొడ్డ ప్రియ పువ్వు లో దిగేసాడు.
“ఆహ్…… నేను అనుకుంటున్నట్టు గానే వెచ్చ గా, టైట్ గా వుంది నీ పువ్వు..” అంటూ చేతులు ప్రియ హిప్స్ మీద పెట్టి, అదే పడుకున్న పోసిషన్ లో దెంగటం మొదలెట్టాడు.
“ఫక్… ఓహ్.. గాడ్..” ప్రియ తోసెయ్య టానికి ట్రై చేసింది. గొంతు లోంచి “వొద్దు వొద్దు..” అనే ప్రియ మాటలు కాసేపటికి మూలుగులు గా మారాయి. తోసే ప్రతి తోపుడు కి, ప్రియ పడుకుని వున్న ఆ ఏంగెల్ లో గూట్లే మొడ్డ ప్రియ “G” స్పాట్ కి తగుల్తూ లోపల చిత్తడి అయిపోతోంది.
“బావుంది కదూ.. నాకు తెలుసు నీకు నచ్చుతుందని” అంటూ గూట్లే ప్రియ ఎడమ పిరుదు మీద ఒక్క చరుపు చరిచాడు.
 
ప్రియ కళ్ళు మూసుకుని చేతులు ముందు కి జాపి, ఎంజాయ్ చెయ్యటానికి రెడీ అయ్యింది. “అంత పెద్ద మొడ్డ కాని వీడు తనని ఫక్ చెయ్యటం ఏమిటి ? వీడంటే తనకి అంత అసహ్యం వుంది కూడా, ఇంత ఎంజాయ్ చయ్యటం ఏమిటి? వీడు ఫక్ చేస్తుంటే, ఉదయ్ ఫకింగ్ కంటే బావుండటం ఏమిటి ? ” అంతా అయోమయం గా అనిపించింది.
ప్రియ మూలుగులు పెద్దవయ్యాయి. రిసార్ట్ లో అందరికి వినిపించే లా పెద్ద గా మూలుగుతోంది. గూట్లే షర్టు తీసీసాడు. వాడి బొజ్జ మాటిమాటికి ఊగి పోతూ ప్రియ పిరుడులకి తగుల్తోంది. వాడి చాతీ మీద వెంట్రుకలు సగం నెరిసి పోయి వున్నాయి. ప్రియ వాడి కళ్ళ లోకి చూసింది. వాడు నవ్వి, ముందుకి వంగి ప్రియ పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.
ఆ ముద్దు లో ఒక సున్నితం లేదు. పెదాలు రఫ్ గా అనిపించాయి ప్రియ కి. నోటి గబ్బు వాసన గుప్పున కొట్టింది, మోటు గా నాలిక ప్రియ నోట్లో జొప్పించాడు. అసహ్యం గా వున్నా, ప్రియ కి ఎందుకో ఆ మోటు తనం నచ్చింది.
“వెల్.. వెల్.. మీరిద్దరూ బాగా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినట్టున్నారు? ” ఉదయ్ గొంతు వినిపించింది, ఎప్పుడొచ్చాడో.
గూట్లే ముద్దు విడిపించుకుని ప్రియ ఉదయ్ వైపు చూసింది. తనకి చాల ఇష్టమైన అందగాడు ఉదయ్ చూస్తుండగా, తనకి అసహ్యం ఐన గూట్లే గాడు దెంగుతూ వుంటే, ప్రియ కి అది ప్రపంచం లోనే పెద్ద తప్పైన ఒప్పు గా కనిపించింది. గూట్లే గాడి వొంకర మొడ్డ ప్రియ జీ స్పాట్ మీద మళ్ళీ తన మేజిక్ చూపించింది.
మేలికిలు తిరుగుతున్న ప్రియ మొహం లో చూస్తో ఉదయ్ అన్నాడు “గుడ్ వర్క్ గూట్లేజీ.. దీనికి అయిపోయే లా వుంది”
“నిజంగా??!” నమ్మలేనట్లు గా గూట్లే ఇంకా స్పీడ్ పెంచాడు.
ఈ సారి భావ ప్రాప్తి ప్రియ ఊహించనంత స్ట్రాంగ్ గా వచ్చింది. ప్రియ మెలికలు తిరిగి పోవటం చూస్తూ గూట్లే కూడా ఇంక ఆపుకోలేక కార్చేసాడు. ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఆ రూం అంతా వాళ్ళ అరుపుల తో, కేకల తో నిండి పోయింది. ప్రియ పెదాల్ని ఒక్క సారి గట్టి గా ముద్దు పెట్టుకుని వాడు పక్క కి ఒరిగాడు.
ప్రియ కి ఊపిరి ఆగి పోతుందా అనిపించింది. గాలి ఆడటం లేదు. కాళ్ళు పీకి నొప్పులు పుడుతున్నాయి. ఉదయ్ పక్కనే కూర్చుని ప్రియ వీపు మీద, పిరుదుల మీద నెమ్మది గా ప్రేమ తో నిమిరాడు. ఉదయ్ కళ్ళ లోకి చూస్తూ అలిసి పోయిన ప్రియ నిద్ర లోకి జారుకుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *