ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 56

“మీ అమ్మది ప్రక్కనే వుంది నాకి చూడు చాలా రుచిగా వుంటుంది”అన్నాను రవితో.వాడు చటుక్కున లేచాడు. “వొద్దు బాబూ, వాడికి ఇది అలవాటు చెయ్యకండి, తర్వాత నన్ను ఇబ్బంది పెడతాడు”అన్నది సుబ్బు తొడలు
ముడిచేసుకొంటూ. “వొక్కసారి నాకించుకొని చూడు, స్వర్గము కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది, ఒక్క సారికే అలవాటు అయిపోదులే”అన్నది జయ సుబ్బుతో ప్రేమగా. “వొద్దమ్మగారూ,వాడి సంగతి మీకు తెలియదు, ఒక్కసారి నచ్చిందంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలని మారాము చేస్తాదు”అన్నది సుబ్బు కంగారుగా. “వొక్కసారమ్మా, మళ్ళీ నిన్ను అడగనులే”అన్నాడు రవి సుబ్బు కాళ్ళ దగ్గిర కూర్చుని. “నీ మొగుడు దెంగినాక కొడుకుతో సమ్మగా నాకించుకో,నకరాలు పోకుండా, పంగ విప్పి ఒక్కసారి నాకించుకోవే.” అన్నాను గట్టిగా. వొద్దు బాబూ అన్నది వేడుకొంటూ. “దాన్ని బ్రతిమలాడుతావేమిట్రా,పంగ విప్పి నాక్కో ఒక సారి”అన్నాను రవితో. వాడు సుబ్బు మోకాళ్ళ మీద చేతులు వేసి తొడలు బలంగా విప్పతీసాడు. లంగా సుబ్బు నడుము మీదకి జారిపోయింది. జిగురు పూకు అందముగా దర్శనమిచ్చింది.నా వీర్యము కొంచము బయటికి వచ్చింది.బంక బంక గా వుంది. వాడు తొడల మధ్య సర్దుకొని కూర్చున్నాడు. సుబ్బు కళ్ళు మూసుకొంది.”మనూరు వెళ్ళినాక మళ్ళీ అడగ కూడదు సరెనా?”అన్నది చేసేది లేక. తల వూపాడు బుద్ధిగా. ముందుకి వంగి దిమ్మ మీద ముద్దులు పెట్టుకొన్నాడు.సుబ్బు కళ్ళు మూసుకొంది. నాకటము మొదలు పెట్టి, ఐదు నిముషాలకి తల పైకెత్తి, “చాలా రుచిగా వుంది అంకుల్”అన్నాడు నవ్వుతూ. అప్పటికి నా నాకుడు అయిపొయింది.జయ వుపస్థు శుభ్రముగా మెరిసిపోతోంది. నాకు నిక్కేసింది గట్టిగా. “మెల్లిగా చెయ్యండి, కొంచము నొప్పిగా వుంది కింద, బండ సచ్చినోడు బలంగా కుమ్మాడు”అన్నది జయ. వాడు తల పైకి లేపి నేను జయ లోకి ప్రవేశించటము స్పస్టముగా దగ్గిర నుంచి చూసాడు. నేను జయ మీద పడుకొని మెల్లిగా గుల్లించటము మొదలు పెట్టాను. వాడు సుబ్బు దిమ్మని శుబ్రముగా నాకేసి లేచి కూర్చుని మా దెంగుడు చూస్తున్నాడు. నేను బలంగా వూపి వూపి కుమ్ముతున్నాను. ఎక్కువసేపు నిలబడలేక పోయాను. “నీ అమ్మ, నీ అక్క” అంటూ జయ పగులులో జావ కారిపోయాను. వాడిది గట్టిగా నిగిడి వుంది.తొండ లాగా వూగుతోంది. “ఎక్కించుకొంటావా?”అనడిగాను. “అమ్మో నాకింక అస్సలు వొపిక లేదండీ,ప్లీస్”అన్నది జయ అలసటగా. “నేనన్నది నీతో కాదే,లంజ,సుబ్బుని ఎక్కించుకో మంతున్నాను” అన్నాను డెలిబరేటుగా. “అయ్యా వాడు నా కన్న కొడుకయ్యా, నా మీద ఎక్కించకండి, పాపమయ్యా”అన్నది సుబ్బు. “నీ యమ్మ , నీతి కబుర్లు చెప్పకే, పూకు సమ్మగా పంగ విప్పి నాకించుకొన్నప్పుదు కొడుకని గుర్తు రాలేదా?ఒక్క సారి ఎక్కించుకో,వాడు నిన్ను దెంగుతుంటే చూడాలని వుంది నాకు”అన్నాను కొంచము కోపముగా. సుబ్బు జయ వంక చూసింది. “లోపల పెట్టించుకొన్నాక అన్ని మొడ్డలూ వొకటే, ఆయనకి కోపము వస్తే మనిషి కారు, వొక్క సారికి వొప్పుకో”అన్నది జయ సుబ్బుని దగ్గిరకి తీసుకొని. “వొద్దమ్మా, రొజూ ఎక్కుతానంటాడు, నాకు కష్టమైపోతుంది, అర్థము చేసుకోంది”అన్నది జాలిగా. “అనడులే,అలా అడిగితే నా దగ్గిరకి పంపేసెయ్యి నేను వాడి వేడి తగ్గించి పంపిస్తాను” అన్నది జయ సుబ్బు ని ముద్దు పెట్టుకొని. సుబ్బు మాట్లాడలేదు. రవి ఆశగా చూస్తున్నాడు. “నిజానికి నాక్కూడా వాడు నిన్ను చేస్తుంటే చూడాలని వుంది,వొప్పుకో బెట్టు చెయ్యకుందా,వొక్క సారేగా”అన్నది జయ సుబ్బు సళ్ళు పిసుకుతూ. సుబ్బు మాట్లాడలేదు. “ఎక్కరా, చూస్తావేమిటి?”అన్నాను రవి పిర్ర మీద నా అరచేతితో చరిచి. సుబ్బు తొడల మధ్యలో సర్దుకొన్నాడు. జయ లింకు తగిలించింది. మెల్లిగా పెట్టాదు సుబ్బు కళ్ళు మూసుకొని తల ప్రక్కకి పెట్టుకొని చేతులతో వాడిని బలహీనముగా వెనక్కి తొయ్యటానికి ప్రయత్నిస్తూ పడుకొంది. వాడు వుత్సాహముగా లోపల పేట్టేసాడు. “కూర్చునే చెయ్యి, కడుపు అడ్డము వస్తుంది”అన్నది జయ రవితో. మెల్లిగా కదలటము మొదలు పెట్టాడు. నేను సుబ్బు తల వైపు జరిగి, మూతి మీద ముద్దు పెట్టుకొన్నాను. మెల్లిగా నోరు విప్పి నా ముద్దుకి రెస్పాన్స్ ఇవ్వటము మొదలు పెట్టింది. జయ సుబ్బు సళ్ళ మీద దాడి చేసింది. రెండు సళ్ళనీ చపాతీ పిండిలా నలిపింది. ముచ్చికలని ప్రేమగా చీకింది. మెల్లిగా సుబ్బు వేడెక్కింది. రిలాక్సయ్యింది. వాడు కూర్చుని కోడె గిత్తలాగా బలముగా లాగి లాగి కుమ్ముతున్నాడు. నేను సుబ్బుని ప్రేమగా ముద్దు పెత్తుకొని దాని చెవిలో, బాగుందా?అని అడిగాను. సుబ్బు మాట్లాడలేదు. “చెప్పవే”అని మళ్ళీ అదిగాను. తల వూపింది అవునని. “నొటితో చెప్పవే లంజా”అన్నాను దాని కింది పెదవి కొరికి. “మీ దానికంటే వాడిది పెద్దది,గాడిద మొడ్డ,సమ్మగా వుంది బాబూ”అన్నది కళ్ళు మూసుకొని సిగ్గుగా.నేను దాని నిజాయితీకి మురిసిపోయి ముఖమంతా ముద్దులు పెట్టుకొన్నాను. వాడికి కారటానికి పావుగంట పట్టింది. “అమ్మా,అమ్మా”అంటూ గుల్లిచ్చి గుల్లిచ్చి లోపల చిప్పిల్లిపోయాడు. సుబ్బుకి సుఖప్రాప్తి కలిగినట్లు స్పష్టముగా తెలిసింది. నలుగురమూ అలసటగా అదే స్థితిలో నిద్రపోయాము. ఆ రాత్రి మా జీవితములో మరపురాని స్వర్గసుఖాల రాత్రి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *