ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 29

నేను చేసేదంతా మీ సుఖము కోసమే నండీ దొరగారు,కానివ్వండి మీ ఇష్టము”అంది కళ్ళు మూసుకొని తృప్తిగా.”రేపే ఎక్కించుకో,పోట్ల గిత్త లా వున్నాడు సమ్మగా దెంగించుకో,ఇంకొక్క వారము రోజులేగా
మనముండేది”.అన్నాను లోపల ద్రవించిపోతూ.సుఖముతో తియ్యగా మూలిగింది.తర్వాత రోజు జయ పసుపు రంగు చీర కట్టుకొంది.పసుపు రంగు టైట్ స్లీవ్లెస్ బ్లౌసు లో బ్రా వేసుకోలేదని ఈజీ గా తెలుస్తోంది.రొమ్ములు బలంగా బ్లౌస్ ని చింపుకొని బయటకి దూకటానికి సిద్ధముగా వున్నాయి. హాండు బేగ్ లో KY Jelly ట్యూబ్ పెట్టుకోవటము చూసి జయ ముందు చూపుకి ఆశ్చర్యపోయాను. ఆడది బరితెగించాలని అనుకొంటే చాలు,మగవాడి కంటే ఎక్కువ జాగ్రతలు తీసుకొంటుంది.99% రంకు కేసుల్లో మగాడి తొందరపాటు వల్లో,అజాగ్రత్త వలనో, నోటి దూల వలనో గుట్టు రట్టు అవుతుంది కానీ,ఆడదాని పొరపాటు వలన ఎప్పుడూ కాదు. మేము తోట లోకి వెళ్ళేసరికి అక్కడ వీరన్న భార్య రంగి కూడా వుంది.అక్కడ రంగి ఒక ఆవుని పలుపు తాడు తో పట్టుకొని నుంచుంది.ఆవు మాటి మాటికీ “అంబా,అంబా”అని అరుస్తోంది గట్టిగా.”ఎందుకలా అరుస్తోంది ఆవు?”అని జయ రంగిని అడిగింది.”ఈ ఆవు ఎదకొచ్చిందమ్మగారు”అని చెప్పింది రంగి.”అంటే ఏమిటండీ?”అని జయ నన్నడిగింది అమాయకముగా.”the cow is in Heat and it wants to get mounted by a bull now” అని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాను రంగి వుందని.”అమ్మగారికి ఎదకు రావటమంటే కూడా తెలియదా అయ్యగారు?” అనడిగింది రంగి నవ్వుతూ.నేను రంగి జారిన సళ్ళ వైపు కోరికగా చూస్తూ “పట్నము అమ్మాయిలకు దెంగుడు కూడా సరిగ్గా తెలియదు లేవే రంగి”అన్నాను నవ్వుతూ.జయ సిగ్గుపడింది. ఇంతలో వీరన్న గిత్తను లాక్కొచ్చాడు రంకెలేస్తూ వచ్చి ఆవు పూకుని నాలికతో నాకింది.ఆవు తన తోకను పైకి లేపి పూకిచ్చి నాకించుకొంది సమ్మగా.గిత్త నాకి, నాకి తన పై పెదవిని పైకి లేపి పై పళ్లని చూపిస్తూ ముట్టెని పైకి లేపింది.వుద్రేకపడిపోతోంది.జయా కుతూహలముగా చూస్తోంది.నేను జయకి దగ్గిరగా జరిగి తన చేతిని నా చేతిలోకి తీసుకొని నోక్కాను. జయా వొళ్ళు వేడిగా వుంది,చిరు చెమటలు పట్టుతున్నాయి,సన్నగా వొణుకుతోంది వుద్రేకముతో. నా చేతిని గట్టిగా నొక్కి పట్టుకొంది.గిత్తఆవుమీదకి ఎక్కింది సడ్డంగా. మూరెడు పొడుగు మేడ్రము సర్రున బయటికొచ్చింది.గులాబీ రంగులో తడితో మెరుస్తూ ఒక ఖడ్గము లాగా నిగిడి కనపడుతోంది.”అమ్మో ఎంత పెద్దదో”అంది జయ.”గిత్తలకంతే వుంటుందమ్మగారూ,అయినా మొత్తము దూరిపోతుంది చూడండి”అంది రంగి వుత్సాహముగా ,వుద్రేకముగా.గిత్త ఆవు వీపు మీద తన ముందు కాళ్లనుంచి దెంగడానికి ప్రయత్నించింది.మొడ్డ, పూకనే టార్గెట్ ని మిస్ అయ్యింది.వీలు కుదరక గిత్త దిగిపోయింది.”నీ యమ్మ,బారెడు మొడ్డని పెట్టుకొని, ఎదకొచ్చిన ఆవు పూకుని దెంగ లేకపోతున్నావు రా,ఎందుకురా నీ గిత్త జనమ?”అన్నాడు వీరన్న కోపముగా.గిత్త రంకె వేసింది అర్థమైనట్లుగా.”అట్టా వాడిని తిట్టకపోతే,చేతితో పట్టుకొని లోపల సర్డొచ్చుగా మామా?”అంది రంగి గిత్త మీద జాలి కురిపిస్తూ. గిత్త నడుము మీద వీరన్న చేతితో తట్టాడు.గిత్త అర్థము చేసుకొని చటుక్కున మళ్ళీ ఆవు మీదకి ఎక్కింది. బారెడు మొడ్డని చేతితో పట్టుకొని ఆవు పూకులో చాకచక్యముతో సర్దాడు వీరన్న.సర్రున లోపలికి దూసుకెళ్లి పోయింది గిత్త మొడ్డ. నా చేతిని జయ పిర్రల మీదకి జరిపి నోక్కాను.లోపల పాంటీ లేదు.లంజ తయారయ్యే వచ్చింది.బలంగా అయిదారు వూపులు వూపి,గిత్త నీరసము గా ఆవు మీద నుంచి దిగిపోయింది.”మూడు సార్లు ఎక్కించు మామా,లేకపోతే ఆవు పొల్లదు”అంది రంగి.”ఈ సారి నువ్వు సర్దు మరి”అన్నాడు వీరన్న.గిత్త వీపు మీద తట్టాడు మళ్ళీ.వెంటనే ఆవు వీపు మీదకి చెంగున ఎక్కేసింది.రంగి దగ్గిరకి వెళ్ళి ఏ మాత్రము భయము లేకుండా గిత్త మొడ్డని చేతితో పట్టుకొని ఆవు పూకులోకి సునాయాసముగా సర్డింది రంగి. దూసుకెళ్లిపోయింది మొడ్డ.. నాలుగైదు వూపులూపి కార్చుకొని గిత్త దిగిపోయింది.ఆవు కిక్కురు మనకుండా దెంగించుకోంటోంది.”మూడోసారి మీరు సర్దండమ్మగారూ ,సరదాగా వుంటుంది”అంది రంగి జయతో.”అమ్మో, నాకు భయము, వొద్దోద్దు”అంది జయ. “ఏమీ అవ్వదు అమ్మగారూ,నేను గిత్తను పట్టుకోంతానుగా, ఈ ముచ్చట మీకు పట్నములో ఎలా దొరుకుతుంది?ఒక సారి సర్దండి,బాగుంటుంది”అన్నాడు వీరన్న జయ సళ్ళకేసి ఆకలిగా చూస్తూ. “పర్వాలేదు, సర్దు, నేనిక్కడే వున్నానుగా”అన్నాను ఎంకరేజింగ్ గా. “సర్దండమ్మగారూ, మీకు గిత్త మొద్దను ముట్టుకొనే ఛాన్సు మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తుంది?” అంది రంగి. వీరన్న గిత్త వీపు మీద తట్టాడు. .మళ్ళీ గిత్త ఆవు మీదకెక్కింది.మడ్డ తడిగా మెరుస్తూ మళ్ళీ బయటి కొచ్చింది.జయని రంగి దగ్గిరకు తీసుకెళ్లింది,చెయ్యి పట్టుకొని.జయ చేతితో గిత్త మొడ్డని పట్టుకొని ఆవు పూకులోకి సర్డింది.ఒక్క వూపుతో లోపలకి వెళ్లిపోయింది.అయిదారు వూపులు బలంగా వూపి రసము లోపల కార్చేసి నీరసముగా గిత్త ఆవు వీపు పైనుంచి దిగిపోయింది.ఆవు పూకూ లోనుంచి గిత్త వీర్యము చిక్కగా బయటికి కారుతోంది.ఆవు అరుపులు మానేసి తృప్తిగా పచ్చ గడ్డి మోపు వైపు వెళ్లింది ఆకలిగా. ఈ దృశ్యము చూసిన నలుగురమూ,వేడెక్కి పోయాము. “రండమ్మగారూ,లోపల చల్లగా వుంటుంది కూర్చోండి, కొబ్బరి బోండాలు తెస్తాను”అన్నాడు వీరన్న. లోపలికి నడిచాము,రంగి కూడా మాతోటే లోపలికి వచ్చింది.లోపల ఒకటే మంచముంది.సన్నని పరుపు,శుభ్రమైన దుప్పటి, ఒక దిండు వున్నాయి.నేను,జయ మంచము మీద కూర్చున్నాము.రంగి మంచము ప్రక్కన చాప పరుచుకొని కూర్చుంది. “అంత పొడుగ్గా వుంధెమిటే గిత్తకి”అని జయ రంగిని అడిగింది ఆశ్చర్యముగా. “ఆంబోతుకి ఇంకా పెద్దది వుంటుందమ్మగారు”అంది రంగి బారెడు చేతిని చూపిస్తూ. “కిక్కురుమనకుండా మూడు సార్లు ఎక్కించుకుందే ఆవు”అంది జయ ఆలోచిస్తూ. “సుఖము గా వుంటే ఆవు కూడా వొద్దనదు అమ్మ గారు, దాని అరుపులు కూడా ఆగిపోయాయి గమనించారా?”అంది. వుక్కగా వుండటముతో,తన పైట తీసి విసురుకొంటోంది రంగి.బ్లౌస్ లో సళ్లు స్పష్టముగా కనపడుతున్నాయి. “నీకెంతమంది పిల్లలే?”అనడిగింది జయ.”ఇద్దరండి”అంది సిగ్గుగా.నేను మంచమ్మీద నడుము వాల్చాను. “ఇవి జారి పోయాయని అడిగారా అమ్మగారు,పిల్లల వలన కాదండీ,ఈ దొంగ సచ్చినోడు వీటిని పిసికి పిసికి ఇలా జార్చేశాడండి,రొట్టెల పిండి పిసికినట్టు నలుపుతాడండి. “అంది సిగ్గుగా.నేను నిద్రపోతున్నానుకొని అలా చెప్పింది జయతో.. “వాడి మోటు చేతులతో నలిపించుకొంటే స్వర్గము కనిపిస్తాదండి.” అంది మెల్లిగా. “వుక్కగా వుంది,పైటతో విసురుకొండి మీరు కూడా”అంది రంగి.జయ అలాగే చేసింది. “అయ్యా గారి చేతులు పడటము లేదు లాగుంది, మీవి కన్నె పిల్ల రొమ్ముల్లా వున్నాయి”అంది రంగి. ఈ లోపల వీరన్న నాలుగు కొబ్బరి బోండాలు తెచ్చాడు.రెండు కొట్టి మా ఇద్దరికీ ఇచ్చాడు. నేను లేచి కూర్చుని వీరన్న గూట్లో వుంచిన స్ట్రాస్ పాకెట్ నుంచి ఇచ్చిన స్ట్రా తో కొబ్బరి నీళ్ళు తాగాను. జయ పైట ని వొళ్ళో వుంచుకొని కొబ్బరి బోండాముని రెండు చేతులతో పట్టుకొని స్ట్రా తో కొబ్బరి నీళ్ళు త్రాగింది తృప్తిగా. రంగి వీరన్న చెవిలో ఏదో చెప్తే వీరన్న నవ్వాడు.”ఏమిట్రా మీలో మీరు నవ్వుకొంటున్నారు?”అన్నాను. “వొద్దు లెండి బాబు గారు,చెప్తే మీరు కోప్పడతారు”అంది రంగి నాతో. “పర్వాలేదు చెప్పవే,ఆయన నిన్ను కోప్పడరులే,నాది బాధ్యత”అంది జయ నవ్వుతూ. “ఏమి లేదమ్మగారూ,మీరు బొండాము లో నీళ్ళు తాగుతుంటే,మూడు బోండాలు ప్రక్క ప్రక్కనే వున్నట్టు నాకనిపించి,మామ కి చెప్పాను,నిజమేనని నవ్వాడు”అంది రంగి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *