పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 6

మరి ఈవిష్యాలు అన్ని మీ అయ్యకి తెలుసా అన్నాను తెలుసమ్మగారు అన్నాడు ఏరా తెలిసే నిన్ను ఊరిమీదకి అచ్చోసి వదిలేవాడా సుబ్బయ్యని రాని నేను అడుగుతాను అన్నాను అదికాదమ్మగారు మేము చేసే యదవ పనులకి ఆ ఆడవళ్ళతరుపున వాళ్ళు మాఇంటిమీదకి గొడవకి వచ్చేవాళ్ళు అలా తెలుసు అంతేగని నన్ను ఇలా చెయ్యమని మా అయ్య ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. నన్ను అలాగే వదిలేస్తే ఇంకా చెడిపోతానేమో అని నన్ను చాలాసార్లు చితక్కొట్టాడు కూడా ఆతరవత నేను అపనులు మానేశాను మా అయ్యకి నామీద ఇంకా అనుమానమే అమ్మగారు అందుకే మీదగ్గర పనిలోపెడితే నేను కుదురుగా ఉంటాను అని ఇక్కడ పెట్టాడు అన్నాడు ఓహో అదా సంగతి అని సరేరా నువ్వు చెప్పేది నేను నమ్ముతున్నాను అని నా దగ్గర తోకజాడించావో మీ అయ్యగరి సంగతి తెలుసుగా అన్నాను అమ్మో అయ్యగారితో ఈ విష్యాలు చెప్పకండి అమ్మగారు అన్నాడు సరే అలాగే కానీ నువ్వు ఆ పనులన్ని మానేశావా నిజంగా అన్నాను తల్లి తోడు అని చెప్పానుకదడి అమ్మగారు అన్నాడు ఊం సరే అని అప్పటినుండీ వాడిమీద ఒక కన్ను వేసి ఉంచాను. రాను రాను రోజులు గడిసేకొద్ది వాడి చూపులో ఏదో తేడా కనిపెట్టాను వాడి కళ్ళతో నన్ను తడుముతున్నట్టు అనిపిస్తుంది వాడి చూపు నాకు గుచ్చుకుంటుంది నిజంగా వాడు అలా చూస్తున్నాడా?? లేకపోతే నాకే అలా అనిపిస్తుందా అని ఒకసారి వీడిని టెస్ట్ చేస్తే పోలా అనుకుని వాడిముందు కావాలనే పైట జారేశాను ఆరోజు నేను కట్టుకున్నా జాకీటు కొంచెం లోనెక్ పైట జారేసరికి నా ఎదుర్రొమ్ములు వాటి మద్య గీత వాడికి దరిశనం ఇచ్చాయి అంతే వాడి చూపు నా సళ్ళమీద నుండీ తిప్పుకోకుండా అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాడు నేనే వాడిని ఏరా ఆచూపేంటి అన్నాను నా మాటకి వాడు ఈలోకం లోకి వచ్చి తల తిప్పుకున్నాడు నేను మళ్ళి ఏరా ఏమయ్యింది అన్నాను ఏమిలేదమ్మగారు అని మాట దాటేస్తున్నాడు.

ఆతరవ్వత వాడు దొడ్లో పని చేసేసి వాడి ఇంటికి పోయాడు నేను అన్నం తినేసి పడుకుని పొద్దున్న జరిగిన పనిని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుని పిల్లాడు మాంచి వయసులో ఉన్నాడు అదీకాకుండా దాన్ని దీన్ని కెలకడం అలవాటు పడ్డాడు ఈమద్య ఆపనులు కుదరడంలేదుగా ఒక్కసారే నా బంతులు కనిపించేసరికి ఎక్కడో గుంజినట్టు ఉంది వెదవకి సర్లే ఆయన ఎలాగో సరిగ్గా సుఖపెడతంలేదుగా వీడికి నావి కొంచెం కొంచెం చూపించి ముగ్గులోకి లాగితే గుట్టుచప్పుడు కాకుండా పని కానిచ్చేయవచ్చు అనుకున్నాను మళ్ళి అసలే వీడికి ఆయవ ఎక్కువలాగా ఉంది వీడెల్లీ ఎవడితో అన్నా చెపితే ఊరంతా అల్లరి అయ్యిపోతా వద్దు అనుకున్నాను. సర్లే వీడితో అసలు పని చేయించుకోవద్దు కాని వీడిని రెచ్చకొట్టి వాడి రియాక్షన్ ఏంటో చూద్దాం ఎలాగు నా మొగుడంటే వాడికి బయం ఉందిగా అంత తొందరగా నామీద చెయ్యి వెయ్యడులే ఆనుకున్నాను ఇలా చేసి వాడిని బాగా రెచ్చకొడదాం అనుకుని నిద్దరపోయా.

సాయింత్రం శ్రీను వచ్చి లేపేవరకూ నాకు మెలుకువ రాలేదు వాడు నన్ను లేపేసి దొడ్లోకి వెళ్ళిపోయాడు లేచి చూసుకుంటే నా పైట పక్కకి తప్పుకుని ఉంది చీరేమో మోకాళ్ళపైకి లేచిపోయి ఉంది నన్ను నేను చూసుకుని నన్ను నిదర లేపకముందు ఇలా వాడు ఎంతసేపు చూసి ఉంటాడో అనే ఆలోచన నా మన్సులోకి వచ్చేసరికి నాకు సిగ్గు ముంచుకుని వచ్చింది లేచి చీర సరిచేసుకుని వాడు ఏమి చేస్తున్నాడా అని దొడ్డిలోకి వెళ్ళాను వాడు అప్పుడే గడ్డివాము పక్కనుండీ వస్తున్నాడు అక్కడేమి చేస్తున్నాడు అని వాడిని ఒకసారి పరీక్షగా చూశాను. వాడి లాగు ముదల భాగం కొంచెం ఉబ్బుగా ఉండి అక్కడ రెండు చుక్కల తడి కనిపించింది. ఉచ్చపోసుకోవడానికి వెళ్ళాడా?? వీడు ఇప్పుడేగా వచ్చింది బయటపోసుకుని రాకుండా ఇక్కడెందుకు పోస్తాడు కొంపతీసి నన్ను మంచం మీద అలా చూసి తటుకోలేక చేతిపనిగాని చేసుకుని రాలేదు కదా?? అనుకుని మళ్ళి వాడి లాగు వంక చూశాను వాడి లాగు ముదల భాగం వీడు వచ్చినప్పటినుండీ ఎప్పుడూ ఇలా ఉబ్బి కనిపించలేదు పైగా ఆ చుక్కలు తడి చుక్కలు లాగా అనిపించడంలేదు అంటే వీడు నన్ను చాలాసేపు మంచం మీద చూసి బాగా కసెక్కిపోయి నామీద చెయ్యి వేసే దైర్యం లేక గడ్డివాము పక్కకి వెళ్ళి చేతికి పని చెప్పినట్టు ఉన్నాడు అని నాలోనేనే నవ్వుకున్నాను. వాడి పనులు వాడు చేసుకుంటూ అక్కడే నుంచున్నా నన్ను అప్పుడప్పుడు ఓర కంట చూస్తున్నాడు అది నేను గమనించి ఇంటిలోపలికి వచ్చేసి అబ్బోఓ గురుడికి బాగానే గుంజినట్టు ఉంది ఎంత సేపు చూశాడో వాడు నన్ను నా వొల్లంతా వాడి కళ్ళతో తడిమేసి ఉంటాడు అన్నా ఆలోచన నాలో రాగానే నా పువ్వులో అగ్గి రాజుకుంది ఆ వేడి చల్లారచకపోతే అది ఎక్కడికైనా దారి తీయిస్తుందని నాకు తెలుసు అందుకే వెంటనే కూరగాయల్లోనుండీ మాంచి పొడుగు లావు ఉన్నా వంకాయని తీసుకుని పడగదిలోకి వెళ్ళి ఈసారి తలుపు గెడపెట్టుకుని లంగాని మొల వరకూ ఎత్తేసి పంగ చపి నేను నా పువ్వుని ఒకసారి చేతితో రుద్దాను అప్పటికే లోపల ఊట బయటకి చెముర్స్తుంది నా చెయ్యి అక్కడ పడేసరికి నాకు వొల్లాంతా జివ్వు మంది. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam latest telugu sex stories part-6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *