పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 23

అబ్బహ్ నువ్వు అలా పిలుస్తుంటే ఎదోలా ఉంది రా అంది కమలమ్మ నాకూ మిమ్మల్ని కమల అనడం బాలేదమ్మగారూ అన్నాడు ఏమయ్యింది రా అంది అమ్మగారూ అంటే మా అయ్యగారి భార్య మీరు అన్నాడు హా ఐతే?? అంది మా అయ్యగారి భార్యని అలాగే ఉంచి నాకోరిక తీర్చుకుంటే బాగుంటుంది కానీ యాకంగా నా పెళ్ళం గా ఊహించేసుకుంటె ఎలా అమ్మగారూ అన్నాడు. ఇంతకీ ఏంటిరా నువు అనేది సరిగ్గా చెప్పి చావు అంది కమలమ్మ చిరాకుగా మీరు మన ఊరి మునసీబు గారు ఐన మా అయ్యగారి పెళ్ళాం ఊరందరికీ పెద్ద అయిన అయ్యగారి తాళి కట్టిన పెళ్ళాం ఇప్పుడు నా ముందు ఇలా నేను నీదానిని రా అంటే నాకెంత గర్వంగా ఉంటుందో కదమ్మ అన్నాడు అబ్బోఓ బండ వెదవా ముందు పని చూడరా తరవాత సోది చెపుదువ్ గాని అంది అమ్మ గారూ చూస్తూ ఉండండి మీతో కేక పెట్టించకుండా ఈ రాత్రి తెల్లారనివ్వను అన్నాడు అబ్బోఓ మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయి మరి చేతలు సంగతి ఏంటో అంది వాడి వైపు కైపుగా చూస్తూ వాడు ఒక్క ఉదుటున పంచె లాగేసి అప్పటికే లేచి నుంచున్నా వాడి మొడ్డ చేతితో పట్టుకుని ఒరే మొడ్డగే చూడరా అమ్మగారు నిన్ను వలచి నీతో సుఖపడదాం అని ముందుకు వచ్చారు నీ దెబ్బా రుచి ఏంటో అమ్మగారికి చూపించు ఉస్కోఓ అని వాడి మొడ్డని వాడి కండరాలతో జిగ్ జిగ్ లాడించాడు వాడు అలా చేసేసరికి వాడి మొడ్డ రెండు సార్లు ఎగిరెగిరి పడింది వాడి బిర్ర భిగిసిన మొడ్డ కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ ఏంటిరోఓయ్ నీ మొడ్డని నా మీదకి ఉసి గొడుతున్నావ్ అమ్మోఓ ఎలా ఎగిరెగిరి పడుతుందో పొలానికి ఏసేటప్పుడు దీనికి కూడా వేశావేంటిరా ఇలా ఊరిపోయింది ఇది. పనిలోపని మీ అయ్యగారి దానికి కూడా వెయ్యకపోయావా అంది నవ్వుతూ. అయ్యగారి దానికి వేస్తే అమ్మ గారు నా ముందు లంగా ఎందుకు ఎత్తుతారు నాకు ఆమాత్రం తెలియదనుకుంటున్నారా అమ్మగారూ అన్నాడు నవ్వుతూ అమ్మగారి మీద నీ కన్ను ఎప్పుడు పడిందిరా అంది. రోజు రోజుకీ మీ వంటి నిగారింపు తగ్గడం పోయి పెరుగుతుంటే కన్ను పడక ఏమి చేస్తుంది అన్నాడు అబ్బోఓ మరి నామీద బాగా మోజు పుట్టినప్పుడు ఏమి చేసేవాడివి అంది. ఏమి చేస్తాం అమ్మగారు మీ మీదా చెయ్య వేసే దైర్యం లేదాయే అందుకే…. అని ఆగిపోయాడు. అందుకే అంది కమలమ్మ అదీ అన్నాడు చెప్పరా పర్లేదు అంది నా పెళ్ళాన్ని మీ పేరుతో పిలుస్తూ మీ లాగనే ఊహించుకుంటూ పని కానిచేస్తాను అమ్మగారు అన్నాడు. ఓరి బండవెదవా ఏమో అనుకున్నాను రసికుడివే అంది పొండి అమ్మ గారు మీరు మరీను అంటూ సిగ్గుపడ్డాడు వాడు. అబ్భ్ ఇదంతా సిగ్గే?? నా పేరుతో పిలుస్తూ నీ పెళ్ళాం మీదెక్కేటప్పుడూ లేని సిగ్గు ఇప్పుడెందుకురా?? అంటూ వాడి మొడ్డ ని చూస్తుంది వాడు కమలమ్మ చూపు ఎక్కడుందో చూసి ఏంటి అమ్మగారు అంత నచ్చిందా నాది చూపు తిప్పుకోవడంలేదు అన్నాడు చిలకడ దుంపలా అంత ఉంటే అసలు నా దానిలో పడుతుందా అని అనుమానం రా అంది. మొదటిలో నా పెళ్ళానిది కూడా చిన్న బొక్కే అమ్మగారూ నాది పెట్టి బాగా గుద్దే సరికి ఇప్పుడు ఒక్క తోపులో అడుకంటా దిగబడేలా తయారైయ్యింది అన్నాడు అమ్మోఓ ఐతే ఇప్పుడూ నాది కూడా అలా చేసేస్తావా?? అంది మరి అడుక్కి తగలకపోతే గుల తీరదు కద అమ్మగారూ అన్నాడు. నువ్వు అన్నది నిజమే అనుకో కానీ పచ్చడి బండలా ఇంత ఉంది దీనిని అడుక్కి దింపుకోవడం అంటే మాటలా?? అంది మీరలా బయపడకండి అమ్మగారూ అదంతా నేను చూసుకుంటాను గా అన్నాడు. అబ్బహ్ ఆ చూసేదేదో తొందరగా చూడరా బాబు ఇంక నేను తట్టుకోలేను అంది కమలమ్మ.

ఇంక ఆపుకోలేక వాడి మొడ్డని పట్టుకుంది కమలమ్మ వాడి మొడ్డ మీద చెయ్యి వేసేసరికి అది మరింత బుసలు కొడుతుంది మొత్తనికి ఎదో ఎరువు దీనికి కూడా వేశావురా ఆ ఎరువు ఏదో నా మొగుడి మొడ్డకి కూడా కొంచెం వెయ్యవచ్చుగా అంది.
అమ్మోఓ మీరు బలేవారే అమ్మగారూ కళ్ళతో మీ అందాలని జుర్రుకుంటూ ఊహల్లో మిమ్మల్ని దెంగినట్టు ఊహించుకునే నాకు, మీరు అయ్యగారి పొలాన్నే కాదు నన్నూ కూడా దున్నుకోరా అని మీ అంతట మీరే అన్నారంటే అయ్యగారి మొడ్డ దున్నుడు మీకు అస్సలు ఆనకే కదా అలాంటిదానికి ఎరువేసి పెంచితే ఎవడికి నష్టం నాకు కాదా?? అమ్మ్మోఓ అంత పని నేనేందుకు చేస్తానూ అన్నాడు
నువ్వు మాటలు నేర్చిన బంటువి రా…
అబ్బహ్ అమ్మాగారూ ఏమి ఊపుతున్నారండీ మీ చేతి పట్టు బలే సమ్మగా ఉంది అండీ అమ్మోఓ హా ఇలా మీతో చేయించుకుంటున్నట్టు ఎన్ని సార్లు ఊహించుకున్నానో మీకు తెలుసా??
ఏంటిరా ఈ పనులన్నీ కూడా ఊహించుకున్నావా?? ఒక్క దెంగడమే అనుకున్నా
రోజు రోజుకీ మీ అందంతో మిస మిస లాడిపోతుంటే మరి రోజుకో కొత్త రకంగా దెంగాలి కదండీ
అబ్బోఓ ఇంత వెర్రెత్తి పోయేవాడివేంటిరా నా అదాన్ని చూసీ సర్లే ఈ అందం అంతా ఇంక నీదే నీకు ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకో
సరే అమ్మ గారూ నా మొడ్డ మీ సొంతం మీ ఒంటిలో ఎక్కడెక్కడ గులగా ఉందో చెప్పండీ అక్కడ నా మొడ్డతో దరువేసి ఆ గుల అంతా తీరుస్తా
అబ్బహ్ నీ మొడ్డ ఏంటిరా ఇలా ఉక్కు కడీలా ఐపోయింది

మునసీబుగాడి పెళ్ళం ఇప్పుడూ నా మొడ్డ దెబ్బ కోసం తహ తహ లాడుతున్నప్పుడు మరి అలా గట్టి పడక ఇంకెలా గట్టి పడుతుంది అమ్మగారూ…
అబ్బహ్ కైపుగా కమలా అని పిలవరా.. అంది వాడి మొడ్డని రక రకాలుగా చేతితో నలిపేస్తూనే.
ఇస్స్ష్హ్హ్ మ్మ్మ్మ్మ్ కమ్మలా నా గులపూకు దొమ్మరి లంజ ఏఏమి నలుపుతున్నావే నా మొడ్డని ఒసేఏయ్య్ నా అయ్యగారి పెళ్ళమా, నా ఉంపుడు గత్తే ముండా ఇంత గులెత్తిపోయి ఉన్నావేంటే దొంగ లంజ అన్నాడు
వాడి నాటు తిట్ట్లకి మరింత కైపెక్కిన కమలమ్మ ఒరేఏయ్య్ దొంగ లంజాకొడకా ఇక్కడ నా పూకంతా జిలెత్తిపోతుంటే ఇంకా మాట్లాడుతూనే కూర్చున్నవేంటిరా రా వచ్చి నా పూకు పగలదెంగు అంది.
ఐతే ఇంక ఆలశ్యం ఎందుకే లంజా రావే నా రసగుల్లా అంటూ తన మీదకి లాకుని వాడి బాహుపంజరంలో కమలమ్మని నలిపేస్తూ దొరికిన చోటల్లా ముద్దులు పెట్టేస్తున్నాడు
కండలు తిరిగిన వాడి కౌగిట్లో నలుగుతుంటే కమలమ్మకి చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయ్ ఐనా అప్పటికే ఒల్లంతా కామ వాంచతో సలపరమెత్తిపోతుంది కదా అందుకే వాడి బిగింపులూ పట్టులూ అన్నీ అకమలమ్మకి సమ్మగా ఉంది
వాడి ఊహలు నిజమైననందుకు వాడి ఆనందం అంతా కమలమ్మని నలిపెయ్యడంలోనే చూపిస్తున్నాడు.
ఒరేఏయ్య్ ఒరేఏయ్య్ బండ వెదవా ఏంటా నలుపుడూ ఎముకలు విరిగేలా ఉన్నాయ్ అంది కమలమ్మ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *