పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 22

అదేపనిగా చూసేసి ఏమిలేదంటావేంటిరా అంది అదీ అదీ.. అంటూ నీళ్ళు నములుతున్నా రంగడిని చూసి ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడనిదేదో చూస్తున్నట్టు అలా చూశావేంటిరా బాబు అంది.వాడేమి మాట్లాడలేదు ఏరా ఇందాకడనుండీ అడుగుతున్నా వినిపించడం లేదా?? అంది అదీ అమ్మగారు తప్పైపోయిందండి అన్నాడు ఇందులో తప్పేముందిరా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంటే చూడరా ఏంటి కాని ఆ చుపుల్లో ఎదో తేడా ఉందిరా ఎప్పుడూ చూడనివి చూస్తున్నట్టు చుస్తున్నావ్ అంది ఎందుకలా చూస్తున్నావ్ అంది ఎప్పుడూ చూడలేదు కదండీ అని నసిగాడూ వినపడేలా చెప్పి చావు అంది అదేమాట కొంచెం గట్టిగా చెప్పాడు మీ ఆవిడవి రోజూ చూస్తావ్ కదరా ఇంకా ఎప్పుడూ చూడకపోవడం ఏంటి అంది. చీ దాని తో మీకు పోలికా మీరు అప్సరస లా ఉంటారు అది అప్పలమ్మ లా ఉంటుంది అన్నాడు కమలమ్మ ఆ మాటకి పడి పడి నవ్వింది ఆ నవ్వడంతో మళ్ళి పైట జారిపోయింది వాడి చూపులు మళ్ళి అక్కడ ఆగిపోయయి వాడిమొఖం మారిపోయేసరికి ఏమిటా అని చూసుకుంటే పైట జారి కిందపడి ఉంది అంత నచ్చాయా నావి కన్ను తిప్పుకోకుండా చూస్తున్నవ్ అంది అబ్బే అది కాదమ్మగారు ఏదో అనుకోకుండా అలా జరిగిపోయింది తప్పయిపోయింది క్షమించండి అన్నాడు. సర్లే నేను ఒకటి అడుగుతాను చెపుతావా అంది అడగండి అమ్మగారు అన్నాడు మీ ఆవిడతో రోజూ చేస్తావా?? అంది ఒక్కసారే ఆ మాట అడిగేసరికి ఏమి మాట్లాడలో అర్దం కాక ఆగిపోయాడు నిన్నేరా అడిగేది అంది మళ్ళి అదీ అదీ.. అన్నాడు ఓరినీ సిగ్గు చిమడా పర్లేదులే చెప్పరా అంది వాడు అటూ ఇటూ చుస్తున్నాడు నువ్వు నేను తప్ప ఎవ్వరూ లేరు అంది. మీదగ్గర ఆ మాటలు బాగోదండి అన్నాడు ఒరేయ్య్ అడిగేది నేనేగా అలాంటప్పుడూ చెప్పొచ్చు పర్లేదు సిగ్గుపడకుండా చెప్పు అంది చేసుకుంటాం అమ్మగారు అన్నాడు. ఎన్ని సారు చేస్తావ్ ఏంటి అంది అమ్మగారు అన్నాడు క్వషెన్ మార్క్ ఫేస్తో. ఎన్నిసార్లు చేసుకుంటారు రా అంది రెండు సార్లు ఊఉ అన్నాడు అబ్బోఓ పర్లేదే అంది మెచ్చుకోలుగా పెళ్ళీడుకొచ్చిన పిల్లాడిని పెట్టుకుని రోజూ రెండు సార్లు చేస్తున్నవ్ అంటే అమ్మోఓ అంది అదేంటి అమ్మగారు రెండు సార్లు పెద్ద గొప్పేముంది అమ్మగారు అయ్యగారైతే మిమ్మల్ని అస్సలు వదిలిపెట్టరేమో పడుకోనివ్వకుండా.. అనేసి నాలుక కరుచుకుని ఆగిపోయాడు మీ అయ్యగారికి అంత సినిమా ఉంటే ఇంక అనుకోవడం ఎందుకురా అంది అదేంటి అమ్మగారు అలా అనేశారు పొలానికి వచ్చినప్పుడల్లా పొలం పనుల్లోకి వచ్చిన ఆడవాళ్ళలో బాగున్నదానిని పంపుసెట్టుదగ్గర పాకలోకి రమ్మని మద్యానం వరకూ వదిలిపెట్టరు కదమ్మగారు అంతెందుకు పట్నానికి కూడా ఈ పనిమీదే కద అయ్యగారు వెళ్ళేది మీరు అలా అంటరేంటి అన్నాడు అనుమానంగా నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా?? రోజు పంపు సెట్టు పాకలోకి దూరే మీ అయ్యగారు మంచం ఎక్కిన వెంటనే గురకపెట్టి నిద్దరపోతారేంటిరా మరీ అంది అవునా అమ్మగారు మీరు నిజమే చెపుతున్నారా?? అన్నాడు అయ్యోఓ ఈ విషయల్లో ఎవరన్న అబద్దాలు చెపుతారా?? అంది రోజూ వాళ్లతో వీళ్ళతో చేసినట్టుగా మీతో చేస్తే మీరు అరిగిపోతారేమో అని అలా చేస్తారేమో అండి అన్నాడు ఓరీడి మొఖం మండ అదేమి మాయరోగం దానిదగ్గరకి దీనిదగ్గరకి వెల్లేబదులు ఆ పనేదో నాతోనే చెయ్య వచ్చు కద రా అంది.

రోజూ అలా చేసేస్తే మీ అందం అరిగిపోదూ అన్నాడు. ఏంటిరోఓయ్య్ ఇది నీ అలోచనా మీ అయ్యగారి ఆలోఓచనా?? అంది కోపంగా అయ్యోఓ నాదేమి లేదమ్మగారూ అయ్యగారు అలా అనుకుంటున్నరేమో అని అంటున్నా అన్నాడు. నాకేమి తక్కువురా అంది కమలమ్మ అయ్యోఓ ముట్టుకుంటే మాసిపోయేలా ఉంటారు మీకేమి తక్కువండి అన్నాడు మరి నన్ను వదిలేసి దాని వెనక దీనివెనక పడటం ఏమిపోయే కాలం రా మీ అయ్యగారికీఅయన గులంతా బయటే తీర్చేసుకుని వస్తుంటే మరి నా గుల ఎవడు తీరుస్తాడు అంది?? ఆ మాటకి వాడికి షాక్ కొట్టింది. వాడు అనుమానంగా కమలమ్మ ముఖంలోకి చూశాడు ఏంటిరా అలా చూస్తునవ్ నువ్వేమన్న తీరుస్తావా అంది. అమ్మ గారూ ….. అన్నాడు. నా మొగుడు నన్ను ఇంటిలో పస్తు ఉంచి వాడు మాత్రం దొరికినదానిని దొరికినట్టు వాడుకుంటున్నాడు. అని నువ్వేగా అన్నావ్ మరి అలాంటప్పుడు నేను ఆయనలా చేస్తే?? అంది అమ్మగారూ…. అన్నాడు అవును రా ఆయనకొక న్యాయం నాకొక న్యాయమా?? అంది. మీరన్నది నిజమేనండీ కానీ అయ్యగారిసగతి తెలిసి మీ మీద చెయ్యి వేసే దమ్ము ఎవడికి ఉందడి అన్నాడు ఏఏ నీకు లేదా?? అంది అమ్మగారూ????….. అన్నాడు అనుమానం ముఖం పెట్టి. అవునురా బయటవాడు ఐటే అల్లరి ఐపోతాను అదే ఇంటిలో వాళ్ళైతే ఎవ్వరికి అనుమానం రాదు అంది.అయ్యగారికి తెలిస్తే చంపేసతరమ్మా అన్నాడు. ఇక్కడేమి జరిగిందో మీ అయ్యగారికి చెప్పవలసిన అవసరం నాకు లేదు నీకేమన్నా ఉందా?? అంది. అమ్మో నేనేందుకు చెపుతానండీ అన్నాడు మరి ఇంకెందుకురా బయపడతావ్ అంది. అమ్మగారు అసలు ఇక్కడ మీరు ఏమి మాట్లాడుతున్నరో ఏమిజరుగుతుందో నాకు ఏమి అర్దం కావడం లేదండీ అన్నాడు ఒరేయ్య్ మొద్దు వెదవా అని కమల్లమ్మ వాడి పంచెమీదనుండీ రంగడి మొడ్డ పట్టుకుని నీ మొడ్డ తో నా పూకులో పోటు వేసి నా గుల తీర్చమని అడుగుతున్నానురా అంది అమ్మగారు నేను వింటున్నాది నిజమేనా అన్నాడు వాడు ఒరేఏయ్య్ బండవెదవా నీ మొడ్డని పట్టుకున్నాను కదరా ఇదికూడా తెలియడం లేదా ?? అంది. ఐతే ఒక్కసారి మిమల్ని ముట్టుకోవచ్చా?? అన్నాడు నా ఒల్లంతా నీకు అప్పచెపుతాను రా నీ ఇష్తం వచ్చినట్టు నలగొట్టుకో అంటుంటే ఒకసారి ముట్టుకుంటాను అంటావేంటిరా?? అంది నవ్వుతూ. అమ్మగారూ అన్నాడు వాడు ఇంక అమ్మగారేంటిరా కమలా అని ప్రేమగా పిలవరా అంది. కమలా…. కమలా… అని అమ్మగారు మిమ్మల్ని ఇలా పిలిచేరోజు వస్తుందని నా కలలోకూడా అనుకోలేదమ్మ అన్నాడు ఒక్క పేరేంటిరా నా ఒల్లు మొత్తం నీకు అప్పచెప్పేస్తే అంది నవ్వుతూ అబ్బహ్ కమలా.. అన్నాడు కైపుగా వాడు. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam new mature telugu sex stories part-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *