పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 19

వాడు అలా అలోచనలో ఉండగానే ఒరేయ్య్ నేను ఆగలేకపోతున్నాను రా రారా నన్ను సుఖపెడుతూ నీ కోరికని తీర్చుకో ఇప్పటివరకూ నన్ను ఎన్ని రకాలుగా నీ ఊహల్లో ఊహించుకున్నావో అన్ని రకాలుగా నన్ను సుఖపెట్టరా అంది కమలమ్మ. అమ్మగారు మీరు అంటున్నాది నిజమేనా లేకపోతే అయ్యగారు వచ్చినతరవాత ఇవన్ని చెప్పి నన్ను చితక్కొటిస్తారా?? అన్నాడు శ్రీను ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు నన్ను దెంగి నా గుల తీర్చకపోతే అప్పుడు నిజంగానే మీ అయ్యగారితో నువ్వు చేసినపని చెపుతా అంది అమ్మో అంతపని చెయ్యకండి అమ్మగారు మీరు చెప్పినట్టే చేస్తాను అన్నాడు ఇంకా అమ్మగారంటావేంటిరా అంది మరి ఏమన్మంటారండి అన్నాడు వాడు అమాయకంగా. కమల అను అంది అమ్మోఓ అలా అనడం తప్పుకదండి అన్నాడు ఇలా మొడ్డ నిగడదన్నించి చూపించడం తప్పుకాదా?? అంది మీరు చుపించమంటేనే కదండి చూపించాను అన్నాడు మరి అలా ఐతే నేనే నన్ను గులతీరా దెంగమంటున్నాను దెంగు అంది దెంగు అని కమలమ్మ నోటినుండీ వినేసరికి వాడిమనసులో బయం పోయి ఆ ప్లేసులో కమలమ్మ మీద కోరికి పుడుతుంది అమ్మాగారూ అన్నాడు ఇంకా అమ్మాగారేంటిరా కమల అనమన్నానుగా అంది అమ్మోఓ మిమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలవడమా తప్పు కదండీ అన్నాడు తప్పా తప్పున్నర్రా దెంగరా అంటే ఇందాకడనుండీ ఎదవ సోది చెపుతున్నావ్ అని కసిరింది కమలమ్మ ఆ కసురుడికి వాడు బయపడిపోయి రెండడుగులు వెనక్కి వేశాడు మళ్ళి కమలమ్మే కూల్ అయ్యి సరేరా నువ్వు నన్ను నీ ఊహల్లో ఊహించుకుంటాను అన్నావ్ కదా అలా ఊహించుకునేటప్పుడు నన్ను ఏమని అంటూ నన్ను చేస్తునట్టు ఊహించుకుంటావో అలా ఇప్పుడు నన్ను అంటూ చెయ్యి అంది. అమ్మాగారూ దానికన్నా కమల నే నయ్యం అండి అన్నాడు అవునా అంటే ఇంకేమంటూ దెంగుతావ్ రా నన్ను నీ ఊహల్లో అంది. ఆ విష్యాలు ఇంక వదిలెయ్యండి అమ్మగారు అన్నాడు. నువ్వు నన్ను ఇలా ఊరిస్తుంటే నాకు అలాగే చేయించుకోవాలనిపిస్తుందిరా మరీ నాటుగా ఉంటాయమ్మగారు ఆ మాటలు మీరు వినలేరు అన్నాడు అబ్బహ్ ఎందుకురా నన్ను ఇలా ఊరించి చంపుతావ్ ముందు నన్ను నువ్వు అంటున్నట్టు నాటుగా దెంగుతావా దెంగవా చెప్పు ఎందుకొచ్చినగోల ఇదంతా అంది.

వచ్చిన అద్భుతమైన అవకాశం చెయ్యి జారిపోతుందేమో అని ఒకరకంగా అనిపిస్తుంది వాడి మనసులో ఇంకోరకంగా ఈ విష్యం బయటకి వస్తే నన్ను అయ్యగారు చంపేస్తాడు అదులో అనుమానం లేదు అనుకుని అమ్మగారు ఈ విష్యాలు ఏమి అయ్యగారికి చెప్పరు కదా?? అన్నాడు ఊమ్మ్ నువ్వు పట్నం వెళ్ళాకా నాకు గులెత్తి పాలేరు కొడుకుతో పూకు పగలదెంగించుకున్నాను అని ఎవరన్నా మొగుడికి చెపుతారా?? అంది. ఆ మాటలు కమలమ్మ నోటినుండీ వినేసరికి శ్రీనుగాడికి భయం పూర్తిగా పోయింది సరే ఇంక మీ ఇష్టం కమల అన్నాడు. నాటుగా మాట్లాడుతూ చేసినట్టు ఊహిస్తాను అన్నావ్ కదరా అలాగే ఇప్పుడు కూడా అను నువ్వు ఎంత నాటు బాష వాడతావో వినలని కోరికగా ఉంది రా అంది. అమ్మాగారూ అది మరీ బాగోదండీ అన్నాడు ఊమ్మ్ ఊహల్లో ఐతే బాగుంటుందా?? అదేమి కుదరదు ఇప్పుడుకూడా అలాగే మాట్లాడు ఆ మాటలు ఏలా ఉన్నా పరవాలేదు ఇక్కడ మనిద్దరమే కదా ఉన్నాది అంది. ఆమాటలకి వాడిలో దాగున్నా ఆ చివరి సందేహం కూడా పోయింది. ఇంక లాభం లేదని అబ్భ్ ఏమున్నావే నా కసి పురుగా రావే నా లంజ అంటూ అమాంతంగా కమలమ్మని కౌగిలించుకుని నలిపేస్తున్నాడు వాడు ఒక్కసారే అలాచేసేసరికి కమలమ్మ అదిరిపడి అబ్బోఓ ఇంత టైం పట్టిందన్నమాట బయం పోవడానికి అంది అవునే దూల లంజ ఇంత కాక మీద ఉన్నావేంటే నా గుడిశేటి లంజ అబ్బహ్ అబ్బహ్ అచ్చం నేను ఊహించినట్టుగానే ఉందికదే నీ ఒల్లు ఆబ్భ్ ఏమేసి పెంచావే ఈ ఒంటిని నీ సళ్ళు గుద్దలు ఇంతింత ఉన్నాయి. ఒక్కాసరి ముట్టుకుంటే చాలు అనుకున్నాను అలాంటిది నీ బలిసిన సళ్ళు గుద్దలు నా సొంతం చేశావ్ కదే అబ్భ్ నీకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను కదే మునసీబు పెళ్ళామా. అంటూ తెగ నలిపేస్తున్నాడు వాడి మాటలకి వాడు చేసే పనులకి కమలమ్మకి మరింత కైపెక్కిపోతుంది. ఊస్సేఏయ్య్ నా లంజ రావే అలా మంచం మీద పడుకుందువ్ గాని నీ ఒల్లంతా నలగొట్టి నలగొట్టి దెంగుతానే అంటూ కమలమ్మని అలా మంచం దగ్గరకి తీసుకుని వెళ్ళి పడుకోపెట్టి ఊస్సెయ్య్ నీ గుడ్డలు ఊడతియ్యవే ఆ ఆగాగు నీ గుడ్డలన్నీ ఒక్కోటి నేనే తీస్తాను మొత్తం గుడ్డలు తీసేశాక చూశాను ఒక్కోటి తీస్తున్నప్పుడూ చూడలేదే నా గుల పూకు లంజ అన్నాడు. ఏరా ఇవ్వాళే కాకుండా ఇంతకు ముందు కూడా నేను స్తానం చేస్తుంటే చూశావా?? అంది అంత మంచి అవకాశం ఏబుద్ది ఉన్నావోడన్న ఒదులుకుంటాడా?? అన్నాడు.

అమ్మోఓ ఏన్నిసార్లు చూసి ఉంటావ్ రా అంది ఇప్పుడు ఆ లెక్కలన్నీ ఎందుకే పాకీ లంజ లెక్కెట్టుకుంటూ చూత్తామా ఎప్పుడూ ఏది కనిపిత్తే అది చూత్తం అంటూ కమలమ్మ పైట తీసేశాడు అబ్బహ్ మునసీబు గాడు గట్టిగానే పిసికినట్టు ఉన్నాడే వీటిని ఎంతైంత ఐపోయాయో అన్నాడు జాకీటు మీదనుండీ నే సళ్ళుని చూస్తూ ఇప్పుడు వాడి గోల ఎందుకు నువ్వు ఎంత కసిగా పిసుకుతావో పిసుక్కో నేనేమన్న వద్దన్నానా?? పండగ పూట కూడా పాత మొగుడేనా అన్నట్టూ రంకు మొగుడి పక్కలో ఉండి కూడా మొగుడి దెంగులాట ఊహించుకోవడం ఎందుకురా వాడే తిన్నంగా దెంగిపెడితే నువ్వు ఎప్పటికీ నన్ను నీ ఊహల్లోనే దెంగేవాడివి ఇలా నిజంగా దెంగే అవకాశం వచ్చేదే కాదు అంది కమలమ్మ. అవునా ఐతే మునసీబు గాడు చాలా మంచి పని చేశాడు అన్నాడు నవ్వుతూ ఏమిమంచిపనిరా అంది వాడు నిన్ను గులతీరా దెంగకపోవడం తోనే కదా నా కలల దేవత నా ఊహల రాణి ఇలా నిజంగా నా తో మంచం ఎక్కింది అన్నాడు అబ్బోఓ మాట కారివే అంది కమలమ్మ నీ అందాన్ని చూస్తే ఎవడికన్నా మాటలు వాటంతట అవే వచ్చేస్తాయ్ అంటూ వాడి చేతులు జాకీటు పైనుండీనే రెండు సళ్ళ మీదా వేసి నొక్కాడు అబ్భ్హ్హ్హ్హ్హ్ స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ పిసకరా వాటిని బాగా సలపరంగా ఉంది అదీ అదీ అలాగే పిసుకు ఆ జాకీటు తీసెయ్యకపోయావా?? అదెందుకు మళ్ళి అడ్డు అంది నిజమేనే ఈ జాకీటు అడ్డు ఎందుకూ అంటూ జాకీటు హుక్కులు ఒక్కోటీ విప్పేసి అంచులు విడతీస్తూ జాకీటు విప్పేసి మంచం పక్కన పడేశాడు కమలమ్మ బంగారు కలశాలని వాటి చివర తేనె రంగులో ఈతకాయలంత పొడుచుకుని వచ్చిన ముచ్చికలు వాడి చేతికి అందే అంత దూరంలో కళ్ళ ముందు కనపడేసరికి వాడికి వెర్రెత్తిపోయి ఒక్కసారే కమలమ్మ పాల ముచ్చిక్లమీద వాడి నోటితో దాడి మొదలెడ్దాడు ముఖంతో సళ్ళని కుమ్మేస్తూ నోటితో ముచ్చికలు కొరికుతూ చీకడానికి చూస్తున్నాడు వాడు అలా చేస్తుంటే కమలమ్మ వొల్లు కామ దాహం తో రగిలిపోతుంది. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam new mature telugu sex stories part-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *