పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 18

పైకి లేచిన శ్రీనుని చూస్తూ ఒరేయ్య్ నిన్ను వదిలెయ్యలంటే నువ్వు ఒక పని చెయ్యలి అంది కమలమ్మ ఏమి చెయ్యమంటారో చెప్పండి అమ్మగారు అన్నాడు నీది లెగిస్తే ఎంతుంటుందో నాకు చూపించు నిన్ను వదిలేస్తా అంది అమ్మగారు.. అన్నాడు ఏరా అంది కమలమ్మ అమ్మగారూ వద్దండీ అంది ఏరా వదలొద్దా?? సరే ఐతే అయ్యగారు వచ్చాకా నేను స్తానం చేస్తుంటే వీడు చూస్తున్నాడు అని చెపుతాను ఆతరవాత ఆయన ఏమి చేస్తారో చూద్దం మరి అంది అమ్మోఓ వద్దండీ అన్నాడు బయపడుతూ ఏరా ఏది చూసినా వద్దంటే ఎలా ఎదో ఒకటి కావాలి అనాలి కదా?? అంది నాది లేపుకుంటాను అమ్మగారు అన్నాడు ఊమ్మ్ అలారా దారికి నేను నీకు ముందే చెప్పాను కదా అంది వాడు పడుకున్న వాడి సుల్లని చేతిలోకి తీసుకుని ఊపుతున్నాడు అది మెత్తగానే ఉంది అస్సలు చెలనం లేదు ఏంటిరా లెగవడం లేదు అంది అమ్మ గారు బయమేస్తుంది అమ్మగారు అన్నాడు ఎందుకురా బయం నీది లేపి చూపిస్తే ఎవ్వరికి చెప్పనులే అంది సరే అమ్మగారు అని మళ్ళి ట్రయ్ చేస్తున్నడు కాని ఏమి లాభం లేదు ఏరా లెగవడం లేదేంటిరా అంది కమలమ్మ అసలు ఇది ఇందాకడ ఎలా లేచిందిరా అంది అప్పుడూ మీరు బట్టలు లేకుండా ఉన్నారు కదండీ అని నసిగాడు ఏరా ఒల్లు ఎలా ఉంది ఉప్పుడు నీది లెగాలంటే నేను గుడ్డలూడదీసుకుని నీ ముందు నుంచోవాలా?? అంది ఆ అది కాదమ్మగారు నేను అలా అనలేదు అన్నాడు మరి ఏమన్నవ్ రా అని కోపంగా ఎవరినన్నా ఊహించుకుంటే లెగుస్తుందన్నవ్ గా ఊహించుకో అంది కమలమ్మ కంగారులో ఎవరిని ఊహించుకోవాలో గుర్తురావడం లేదమ్మగారు అన్నడు నన్ను ఊహిచుకోరా అంది అమ్మగారు అన్నాడు ఆచర్యంగా షాక్ తిని నన్ను మొదటి సారి చూసినప్పుడే ఊహించుకున్నాను అన్నవ్ గా ఇప్పటికి ఎన్నిసారు ఊహించుకున్నవో ఈ ఒక్కసారికీ ఏమి కొంపలు మునగవులే ఊమ్మ్ కానీయ్ అంది కమలమ్మ నోటినుడీ ఆ మాట వినేసరికి శ్రీను గాడి సుల్ల లో కదలిక వచ్చింది వాడిలో బయం పోయి కోరిక పుట్టింది వాడి చేత్తో ఊపేసరికి అది నిగానంగా లేగుస్తూ లావెక్కుతుంది అది అలాపెద్దది అవుతుంటే కమలమ్మ చూపు దానిమీదనుండి తిప్పుకోకుండా చూస్తూ ఉంది వాడు చేతి వేగం పెంచేసరికి అది పూరిగా నిగిడిపోయింది ఉక్కు ముక్కలా ఉంది నరాలు తేలి లావుగా జానెడు పైనే ఉంటుంది అది తన మొగుడి దానికన్నా రవి దానికన్నా లావులోనూ పొడుగులోనూ కూడా శ్రీను గాడిదే పెద్దది కన్నార్పకుండా దానినే చూస్తున్న కమలమ్మని చూసి ఏంటమ్మగారు అలాచూస్తునారు అన్నాడు ఆమాటలకి ఈలోకంలోకి వచ్చిన కమలమ్మ ఏటిరా ఇదాకడనుండీ ఎంత ఊపినా లెగలేదు ఇప్పుడెమో బిర్ర బిగిసి లేచినుంచుంది ఏంటిరా ఈ తేడా?? అంది దానినే చూస్తూ మీరే కదమ్మగారు మిమల్ని ఊహించుకోమన్నారు అన్నాడు అమాయకంగా మొకం పెట్టి అమ్మో నేనేదో మాటవరసకి అంటే నిజంగానే నన్ను ఊహించుకున్నవా?? ఇదేంటిరా ఇంత ఐపోయింది ఏమి చేస్తున్నట్టు ఊహించుకున్నవ్ రా బాబు ఇటు రా అంది వాడు వెళ్లాడు చటుక్కున వాడి మొడ్డని పట్టుకుంది కమలమ్మ ఒక్కసారే అనుకోని పనిచేసేసరికి శ్రీనుగాడు ఒక అడుగు వెనక్కి వేశాడు కమలమ్మ ఒక అడుగు ముందుకు వచ్చి వాడి మొడ్డని గుప్పేటతో బిగించింది ఇనప రాడ్డు ని పట్టుకున్నట్టు ఉంది కమలమ్మకి అమ్మో ఇంత గట్టిగ ఉందేంటి ఇది గిప్పిటకి చాలనంత లావు అనుకుంటూ పట్టుకున్న చేతిని అలాగే బిగించే ముందుకు తీసుకుని వచ్చి మళ్ళి వెనక్కి లాగింది అలాచేసేసరికి వాడి ఎర్ర బాల్ లోపలనుండి బయటకి వచ్చింది అది గుండులా ఉంది ఏమేసి పెంచావురా దీనిని ఉక్కు కడ్డీ లా ఉంది అంది వాడిని చూస్తూ వాడు ఏమి మాట్లాడలేదు తన చేతిని ముందుకి జరిపి అలాగే వాడి ఎర్ర బాల్ మీదకి తెచ్చి అక్కడ పట్టుకుని నొక్కింది వాడు విలవిలాడిపోయాడు మళ్ళి నొక్కింది కసిగా అమ్మగారూ….. అన్నాడు కమలమ్మ మళ్ళి నొక్కింది నొప్పెడుతుంది అమ్మగారు అన్నాడు నీ మొడ్డ బాగుందిరా అంది అప్పటికే కామ కోరిక కమలమ్మ శరీరమంతా ఆవహించి ఆ కోరిక తన నోటినుండి బయటకి అనుకోకుండానే వచ్చేసింది.

కమలమ్మ నోటినుండి మొడ్డ అనే మాట అదీ కాకుండా అది బాగుందనడం ఈ రెండు మాటలు విని నేను విన్నది నిజమేనా?? అనుకుంటూ ఉండగా నన్ను ఎలా ఊహించుకున్నావురా అంది అదీ అదీ అన్నాడు చెప్పెరా అంది ఇందకడ వెనక చూశాను కదమ్మగారు అందుకే…. అంటూ అగాడు ఊమ్మ్ అందుకే?? అంది మిమ్మల్నీ అని మళ్ళీ ఆగాడు ఊం చెప్పరా అంది ఒంగోపెట్టి చేస్తున్నట్టూ అనేశాడు కంగారుగా ఏకంగా ఒంగోపెట్టేశావా?? అంది వాడిని చూస్తూ తప్పు ఐపోయిందమ్మగారు అన్నాడు. ఒక్క ఊహల్లోనేనా నిజంగా కూడా లా చెయ్యలి అని ఉందా?? అంది వాడి కళ్ళల్లోకి చుస్తూ అమ్మగారూ?? అన్నాడు వాడు విన్నది నమ్మలేక నువ్వు కరెక్ట్గానే విన్నవ్ అంది వాడు గుటలకలు మింగుతున్నాడు ఏరా అడిగినదానికి సమాదానం చెప్పవు అంది ఇదంతా నిజమేనా అమ్మగారూ అన్నాడు వాడు నిజమేరా బండవెదవా అంది కమలమ్మ ఊం ఉప్పుడు చెప్పు అంది నేను ఇంకా నమ్మలేకపోతున్నాను అమ్మగారు అన్నాడు వాడు. కమలమ్మ పక పకా నవ్వి నీ ఉక్కు ముక్క చూసినతరవాత ఒక్కసారైనా దీనితో గుద్దించుకోవాలనిపిస్తుంది రా ఏముందిర నీ మొడ్డ అంది దానిని సవరదీస్తూ వాడి కలల రాణీ వాడి మొడ్డ పట్టుకుని సవరదీస్తూ దానిని పొగిడేసరికి వాడి ఆనందానికి అవదులు లేవు. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam new mature telugu sex stories part-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *