పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 17

వాడు అలా చెపుతు ఉండగానే వాడిని ఒకసారి పరీక్షించింది కమలమ్మ కళ్ళతో వాడు చామన చాయలో ఉంటాడు జబ్బల బనేను వేసుకోవడం తో వాడి కండలు కనిపిస్తున్నాయి. కింద లాగు ముందు బాగం కొంచెం కనీ నకపడకుండా ఉబ్బి అక్కడ తడి అయ్యింది అది కూడా పెద్దగా ఏమి కాదు. వాడిని అలా చూస్తు ఉండగానే కమలమ్మ మనసులోకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది వెంటనే ఒరేయ్య్ బట్టలు విప్పరా అంది అమ్మగారు అన్నాడు అర్దం కాక నీకేరా చెప్పేది బట్టలు విప్పు గదిమింది వద్దండి అన్నాడు ఏరా నన్ను బట్టలు లేకుండా చూశావ్ గా నిన్ను నేను బట్టలు లేకుండా చూస్తే చెల్లుకు చెల్లు అంది సరే అమ్మగారు అంటూ వాడు బనేను తీశాడు లాగు గుండీలు విప్పి దానిని కూడా విప్పేశాడు లోపల అండర్వేర్ లేదు లాగు కిందకి లాగగానే వాడి అంగం మీద పడింది కమలమ్మ దృష్టి అది పడుకుని ఉంది ఐనా పెద్దదిగానే ఉంది దానినే చూస్తున్న కమలమ్మ ని చూసి అమ్మగారు ఇంక వేసుకోమంటారా?? అన్నాడు శ్రీను ఏఏయ్య్ ఏంటా కంగారు నన్ను స్తానం చేస్తున్నా అంతసేపూ చూడలా ఉండు అని గదిమింది వాడి అంగం మీద ఆతులు ఉన్నాయి వాటిని అలా వదిలెయ్యకపోతే సుబ్రం చేసుకోవచ్చుగా అంది వాడి ఆతులు చూస్తూ శ్రీను ఏమి మాట్లాడలేదు నీకేరా చెప్పేది గోడకి కాదు అంది కోపంగా ఆ ఆలగే అమ్మగారు అన్నాడు ఏంటి అలాగే అంది సుబ్రం చేసుకుంటాను అన్నాడు ఊమ్మ్ విన్నావన్న మాట సరే అది ఎప్పుడూ అలాగే పడుకుని ఉంటుందా?? అంది వాడు ఏమి మాట్లాడలేదు నిన్నేరా అంది లె లేదమ్మగారు అన్నాడు అంటే?? అంది ఏమి లేదమ్మగారు అన్నాడు.

ఏమి లేదంటావ్ ఏరా ఒల్లు ఎలా ఉంది సరిగ్గా చెప్పకపోతే అయ్యగారు వచ్చాకా తోలు వలిపించేస్తాను అంది కోపంగా వద్దమ్మగారు అంతపని చెయ్యకండి అన్నాడు మరి సరిగ్గా సమదానం చెప్పు అంది అప్పుడప్పుడూ పెద్దది అవుతుంది అమ్మగారు అన్నాడు అవునా? ఎప్పుడెప్పుడు అవుతుంది?? అంది అదీ అదీ… అన్నాడు చెప్పూ… అంది దేనినైనా చూస్తే లెగుస్తుంది అమ్మగారు అన్నాడు దేనినన్నా ?? అంటే అంది ఎవరన్న ఆడవాళ్ళని చుస్తే లెగుస్తుంది అమ్మగారు అన్నాడు ఉమ్మ్మ్ నన్ను చూసినా లెగుస్తుందా?? అంది వాడి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ అమ్మోఓ మిమ్మల్ని చూస్తే లెగదమ్మగారు అన్నాడు వాడు ఏరా నేను ఆడదానిలా కనపడటం లేదా నీకు?? అంది కోపంగా అదికాదు అమ్మగారు అని గుటకలు మింగుతున్నాడు మరేంటి అంది మీరు మా అయ్యకి అమ్మగారు కందండి అన్నాడు ఊమ్మ్ ఐతే?? నేను ఆడదానిని కాదా?? అంది అది కాదమ్మగారు అన్నాడు ఆ సోదంతా అనవసరం ఇందాకడ నన్ను బాత్రూం లో చూసేటప్పుడు ఇది లేచిందా?? అంది డైరక్ట్ గా వాడు ఏమి మాట్లాడలేదు అంటే లేచిందన్న మాట అంది లెగలేదమ్మగారు అని అబద్దం ఆడేశాడు మరి లెకగపోతే ఈ లాగుకి ఈ తడి ఏంటిరా?? అంది లాగు తడి చూపిస్తూ వాడికి ఏమి చెప్పలో అర్దం కాక అలగే నిలబడిపోయాడు లెగిసింది కదా అంది మళ్ళి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ ఇంక తప్పదు అని నిజం ఒప్పుకున్నాడు వాడు ఉమ్మ్మ్ సరే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడన్న ఇల బాత్రూం లోఉండగా చూశావా?? అంది లేదమ్మగారు అన్నాడు నన్ను చూసినప్పుడూ ఇది ఎప్పుడన్న లేచిందా అంది వాడు మట్లాడలేదు అంటే లేచిందా?? అంది వాడు తల వంచుకున్నాడు ఎప్పుడు రా అంది అదీ అదీ అంటున్న వడితో చెప్పనుగా నిజం చెప్పు లేకపోతే అయ్యగారు నీ తోలూ అంది మిమ్మల్ని మొదటి సారి చుసినప్పుడే అని తల వంచుకునే చెప్పాడు అవునా మరి ఏమి చేశావ్ అప్పుడు అంది గడ్డి వాము చాటుకు వెళ్ళి….. అని ఆగాడు ఊం చెప్పరా అంది కొట్టుకున్నాను అమ్మగారు అనేసాడు కొట్టుకున్నావా?? అంటే నన్ను ఊహించుకున్నవా?? అంది వాడు మాట్లాడలేదు చెప్పరా అంది అవునమ్మగారు అన్నాడు ఎలా ఊహించుకున్నవ్రా అంది అదీ అదీ అంటున్నడు చెప్పరా అని గదిమింది మిమ్మలని చేస్తున్నట్టు ఊహించుకున్నను అండీ అనేశాడు ఏది ఐతే అది అవుతుందిలే అని ఏమి చేస్తునట్టు రా అంది అమ్మగారు నన్ను క్షమించండి మీగురించి తప్పుగా అనుకుంటూ చేసుకున్నను అండి అంటూ ఏడుస్తున్నాడు వాడు తప్పుగా అంటే అంది మిమ్మల్ని అని ఆగాడు హా నన్ను మిమ్మల్ని … చెప్పరా అంది దెంగుతున్నట్టు ఊహించుకున్నాను అమ్మగారు అన్నాడు అమ్మనీయమ్మ నన్ను మొదటి రోజే దెంగేశావా?? అంది కమలమ్మ అది కాదు అమ్మగారు అన్నాడు ఏది కాదురా మీ అయ్యగారు రాని ఈ విష్యం ఈ రోజు తేలిపోవాలి అంది కోపంగా అమ్మగాను నన్ను క్షమించండి అంటూ కమలమ్మ కాళ్ళమీద పడ్డాడు చీ వదలరా ముందు పైకి లెగు అంది లేచాడు. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam new mature telugu sex stories part-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *