పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 16

అలా కమలమ్మని లేపి బట్టలు కట్టుకోమని చెప్పి రవీ వెళ్ళి తలుపు తీసేసరికి శ్రీను గాడు ఎదురుగా ఉన్నాడు డాక్టర్ బాబు అమ్మగారికి ఎలా ఉంది తగ్గిందా?? అన్నాడు ఆ రాత్రంతా మెలుకువగా ఉండి ఇంజెకషన్స్ చేసి మందులు వేస్తేగాని అమ్మ గారికి తగ్గలేదు అన్నాను అవునా నేను ఉంటాను అంటే మీరు వెళ్ళి పోమ్మన్నారు ఉంటే నేను మీకు తోడుగా ఎదో ఒకటి చేసేవాడిని కదా?? అన్నాడు శ్రీను గాడు సరే అమ్మ గారు నిద్దర పోతున్నారు లేపకు నీ పని చూసుకో అన్నాడు రవి హా సరే అండి నేను వచ్చాను గా మీరు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి అన్నాడు శ్రీను. సరే ఐతే అమ్మగార్ని లేపకు నేను మళ్ళి మద్యానం వస్తాను ఈలోపు ఏదన్న అవసరం ఐతే పిలువ్ అని రవి వెళ్ళాడు శ్రీను కమలమ్మ పడుకున్నా గది తలుపు తీసి చూశాడు కమలమ్మ బట్టలు కట్టేసుకుని మళ్ళి నిద్దర పోతుంది ఆ పడుకున్న భంగిమని చూసి శ్రీను గాడు కసెక్కిపోయి స్స్స్స్స్స్ అని ఒక నిట్టుర్పు వదిలి మళ్ళి బయటకి వచ్చి పని చుస్తున్నాడు ఒక గంటకి కమలమ్మ లేచి ఒరేయ్య్ శ్రీను అంది అమ్మగారూ.. అంటూ అక్కడికి వెళ్ళాడు వెడి నీళ్ళు కాయిరా స్తానం చేస్తాను అంది కమలమ్మ సరే అమ్మగారు అని వెళుతూ ఇంకేమన్న కావాల అమ్మగారు అని అన్నాడు ముందు చెప్పింది చెయ్యిరా అంది కమలమ్మ. నీళ్ళు కాసి కమలమ్మ దగ్గరకి వచ్చి చెప్పాడు ఉమ్మ్ ఈ బాత్రూం లో పెట్టరా అంది నీళ్ళు తీసుకుని వచ్చి పెట్టాడు శ్రీను సరే నువ్వు వెళ్ళీ పని చూసుకో అంది శ్రీను అక్కడనుండి వచ్చేసి ఒక ఐదు నిముషాలకి మళ్ళి గది తలుపులు తీసి చూశాడు అక్కడ కమలమ్మ లేదు ఉమ్మ్ అనుకుని నిదానంగా గదిలోకి వెళ్ళి బాత్రూం దగ్గరకి వెళ్ళి చూశాడు తలుపు గెడ పెట్టుకోలేదు దగ్గరకి వేసి ఉంది ఆ తలుపు గాడిలోనుండి లోనకి చూశాడు అక్కడ ఏమి కనపడలేదు ఏమి చేస్తుందా అని అనుకుని అటూ ఇటూ చూశాడు.

ఆ గదిలో ఒకపక్కన కమలమ్మ విడిచిన బట్టలు ఉన్నాయి వాటిని చూసి గబ గబా వెళ్ళి వాటిలో కమలమ్మ వేసుకున్న జాకీటు తీసి వాసన చూశాడు అది చెమట వాసన రావడం లేదు ఇదేంటి అనుకుని లంగా తీసి చూశాడు అది అంతే నిన్న కట్టుకున్న బట్టలు చెమట పట్టి వాసన వస్తాయి కదా రావడం లేదేంటి అమ్మ గారు చెమట పట్టకుండా ఏదన్న వాడతారేమో అనుకుంటూ ఉండగా బాత్రూం లోనుండి నీళ్ళ సౌండ్ వినిపించింది ఉమ్మ్ అనుకుని మళ్ళి బాత్రూం దగ్గరకి వెళ్ళి ఆ తలుపు గాడిలోనుండి చూశాడు తలుపు ఇందాకడికన్న కొంచెం తెరుచుకుని ఉంది కమలమ్మ అటు తిరిగి నుంచుని స్తానం చేస్తుంది వంటిమీద ఒక్క నూలుపోగు కూడా లేకుండా అబ్భ్ ఏముందిరా స్స్స్స్స్స్స్ష్హ్హ్హ్హ్ కేక అమ్మ దీనెమ్మోఓఓ అంటూ కమలమ్మ వెనక అందాలు శ్రీనుగాడు కళ్ళతోనే జుర్రేస్తున్నాడు పసుపు పచ్చటి రంగుతో కమలమ్మ ఒల్లు మెరుస్తుంది విశాలమైన వీపు మడతలు పడని నడుము కిందకి వస్తే అబ్బహ్ అనిపించే బలిసిన పిర్రలు బాగా ఊరిన తొడలు కాళ్ళు అన్ని అణువణువూ తడిమేస్తూ చూస్తున్నాడు అయ్యబాబోఓయ్య్ అయ్యగారు చాలా అదృష్టవంతుడు అనుకుంటూ లోనికి చూస్తున్నాడు కమలమ్మ లక్స్ సబ్బుని వంటికి పట్టించి వల్లంతా తోమి తోమి రుద్దుతూ చేతులు కిందకి పోనిచ్చి కాళ్ళు వెడం చేసింది కమలమ్మా ఏమి చేస్తుందో శ్రీను గాడికి అర్దం అయ్యి అబ్బహ్ స్స్స్ష్హ్మ్మ్మ్మ్ అనుకున్నాడు మనసులో అలా అక్కడ రుద్ది చేతులు వెనక్కి పెటి పిర్రలకి సబ్బు పట్టించి గాడిలో చేతి వేళ్ళతో పైకీ కిందకి తోమి మళ్ళి నీళ్ళు పొసుకోవడం మొదలెట్టింది ఒక్కసారి ఇటు తిరగ వచ్చుకదా అనుకుంటున్నాడు శ్రీను గాడు మనసులో కాని కమలమ్మ శ్రీను కోరిక తీర్చకుండానే స్తానం పూర్తి చెయ్యడంతో అక్కడ ఉంటే కొంపలంటుకుంటాయని పిల్లిలా చప్పుడు చెయ్యకుండా అక్కడనుండి బయటకి వెళ్ళిపోయాడు కాని కళ్ళముందు కమలమ్మ వెనక బాగాం అలాగే కనిపిస్తుంది వాడికి దేనిని చూసినా కమలమ్మ లాగే కనిపిస్తుంది. ఒక పావుగంట తరవాత శ్రీను అని పిలిచింది కమలమ్మ పరిగెత్తుకుని గలోకి వెళ్ళాడు అక్కడ కమలమ్మ అటు తిరిగి ఏదో చేస్తుంది బట్టలు లేకుండా కనిపిస్తుంది వాడికి ఈవిడేంటి బట్టలు కట్టుకోకుండా నన్ను పిలిచింది అనుకుంటున్నాడు ఏరా ఏంటి అలా చూస్తున్నవ్ ఇదిగో వెళ్ళి వేడి వేదిగా ఇడ్లీ తీసుకుని రా నీకు కూడా తెచ్చుకో అంటూ డబ్బులు ఇస్తుంది శ్రీను గాడికి మాత్రం కమలమ్మ నగ్న రూపమే కనిపిస్తుంది ఏంటిరా చెప్పింది వినిపిస్తుందా?? అంది కమలమ్మ హా వినిపించిందమ్మగారు అంటూ ఆడబ్బులు తీసుకోవడానికి చెయ్యి చాపాడు అప్పుడు చూసింది వాడి చెయ్యి వణుకుతుంది ఏంటిరా ఏమి చేశావ్ ఎందుకు చెయ్యి వణుకుతుంది అంది కోపంగా ఏమి లేదమ్మగారు అన్నాడు ఇంకా బయపడుతూ లేదు ఎదో చేశావ్ చెప్పు ఏమిచేశావ్ అంది నేను ఏమి చెయ్యలేదమ్మగారు అన్నాడు వాడు వెనక్కి వెనక్కి జరుగుతూ అప్పుడు చూసింది శ్రీను గాడి లాగు ముందు బాగం లో తడి కమలమ్మ మనసులో అక్కడ తడి ఉందేంటి వీడేమో వణికి ఫోతున్నాడు ఏమయ్యి ఉంటుందీ అనుకుని ఏమి చేశావో చెప్పరా అంది మళ్ళి అమ్మగారు అది అదీ అంటున్నాడు శ్రీను చెపుతావా నాలుగు తగిలించమంటావా అంది కోపంగా వద్దమ్మగారు ఇంకెప్పుడూ అలా చూడను తప్పైపోయిదమ్మగారు నన్ను క్షమించండి అన్నాడు ఇంకెప్పుడూ చూడవా?? అసలు ఏమి చూశావు రా అంది కమలమ్మ వాడు ఏమి మాట్లాడలేదు చెపుతావా చెప్పవా?? అని కసిరింది అది అదీ అన్నాడు మళ్ళి ఊమ్మ్ చెప్పు అంది ఇందాకడ మీరు అన్నాడు హా నేను మీరు మీరు అంటు నసుగుతున్నాడు నీకు రెండు తగిలితేగాని మాట చెప్పేలా లేవురా అని కసిరింది గట్టిగా అంతే శ్రీను గాడు స్తానం చేస్తుంటే చూశానమ్మగారు అనేశాడు కంగారుగా. ఏంటీ అంది కమలమ్మ వాడు చెప్ప్పింది సరిగా అర్దం కాక. వాడు నసుగుతూ మళ్ళి చెప్పాడు కమలమ్మ షాక్ తిన్నది ఒక్కసారే అవునా?? ఎలా చూశావ్ రా అంది అది అదీ అంటున్నాడు సరిగ్గా చెప్పు అంది కొపంగా మీరు తలుపు వేసుకోలేదు అమ్మగారు ఆ తలుపు సందులోనుండీ చూశాను అన్నాడు మొత్తం చూశావా అంది మొత్తం చూడలేదమ్మగారు వెనక వైపే చూశాను అన్నాడు ముందుకి కూడా వచ్చి కూడకపోయావా?? అంది కోపంగా తప్పు ఐపోయిందమ్మగారు ఇంకెప్పుడూ చూడను అన్నాడు. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam new mature telugu sex stories part-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *