పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 13

కమలమ్మ ఒంటిమీద ఉన్నా నగలు అలాగే ఉంచి రవి దెంగడం మొదలెట్టేశాడు కదా ఆ దెంగులాట ఊపుడికి ఆ నగలు ఒకటికొకటి కొటుకుని గల గల మని సౌండ్ చేస్తున్నాయి అప్పటికే పుకు అడుక్కి తగిలిన రవి మొడ్డని కమలమ్మ తన పు కండరాలతో నొక్కి పెట్టింది అలా నొక్కేసరికి రవి మొడ్డ మీద ఒత్తిడి పెరిగి ఏంటి నా మొడ్డని నీ పూకు తో నలిపేస్తున్నవ్ ఇంక దంచుడు మొదలెట్టనా అన్నాడు ఊమ్మ్ ఇంక చుపించరా నీ దెబ్బ రుచి అంది కమలమ్మ ఉండవే అంటూ కమలమ్మ మెడలో ఉన్నా కెంపుల నెక్లెస్ తీశాడు రవి ఎందుకు తీశావ్ అంది నువ్వెగా ఒక్కొ నగా ఒలుస్తూ ఒక్కో యాంగిల్ లో దెంగమన్నవ్ అన్నాడు రవి ఓహో అదా అని ఉమ్మ్ ఐతే ఇప్పుడు యాంగిల్ ఎంటి అంది ఒక కాలు మోకలు దగ్గర మడత వేసి ముడిచడు కమలమ్మది అమ్మోఓ ఎంటీ రా ఇది అంది ఉమ్మ్ ఇప్పుడు చూడు అంటూ ఒకసారి బయటకంటా లాగి ఒక్క తోపుతో లోపలికి నెట్టాడు అబ్బోఓఓఓ ఒరీయ్య్ సచ్చినోడా ఆ తోపుడేంటిరా నీదేమన్న పచ్చి మిరపకాయ అనుకున్నవా?? రోకలి బడలా ఉంది నిదనంగా తొయ్యి అంది నిదనంగా దెంగితే నీ గుల ఎలా తీరుతుందే నా కసిపూకు లంజ అన్నాడు రవి ఆ మాట నిజమే గాని మొదలు లేకుండా పుకు చింపేస్తే రాత్రంతా నీతో ఎలా దెంగించుకోవాలి రా నా రంకు మొగుడా అంది కమలమ్మ. ఆ మాత్రనికే ఏమి చిరగదులే నీ బంగారు పూకు అన్నాడు రవి సరే రా సొల్లు ఆపి నా గుల తీర్చరా కుర్రోడా అంది నీ యమ్మ గుద్దితేనేమో అమ్మోఓ చిరిగిపోద్ది అంటున్నవ్ ఆపితేనేమో దెంగటంలేదు అంటున్నవ్ నీకు ఇలా కాదే అంటూ రవి దరువు వెయ్యడం మొదలెట్టాడు బాగా పైకంటూ లేపి కొడుతున్నాడు అబ్బోఓ అబ్బోఓ దెబ్బ దెబ్బకి మంచం కిర్రూ కిర్రు అమంటూకమలమ్మ ములుగులతో సమనంగా ఆ మంచం కూడా ములుగుతుంది ఒరేయ్య్ నీ మొడ్డకి దండం రా బాబు మంచం కోడు దిగేసుకుంటున్నట్తు ఉందికదరా అది అది అలా వెయ్యి రా అంటూ పరవసించిపోతుంది కమలమ్మ రవి మళ్ళి ఆపి. కమలమ్మ మెడలో ముత్యల హరం తీసి పక్కన ఉన్న టేబుల్ మీద పెట్తాడు అబ్బోఓ నా రంకు మొగుడు బంగిమ మారుస్తున్నడా అంది కొంటెగా అవునే అంటూ ఇంకోకాలు కూడ మడతవేసి పుకు లోకి తోశాడు రవి అబ్బోఓఓ ఒరీయ్య్ ఇది ఇందకడ కన్న బాగుంది రా అబ్బాహ్ కత్తి దిగేస్తున్నట్టు ఉంది కదా రా ఒక్కో భంగిమలో ఒక్కో రుచి చుపిస్తున్నవ్ రా అబ్భ్ ఈ కమలమ్మ నీ సొంతం రా నా బారు మొడ్డ మొగుడా అని అబ్భ్ ఇంక ఊపరా ఊపు అంది అబ్బహ్ హోఓఓఓ ఆఅ హహహహ్ అది అది అది అది రా దెబ్బ అంటే ఏమి దేంగుతున్నవ్ రా సరిగ్గా దొరికావ్ రా రోజు వచ్చి నా వంటి పులపరం తీర్చిపోరా నీకు పుణ్యం ఉంటుంది అంది కమలమ్మ నీ మొగుడూ ఊరుకుంటాడ అన్నాడు రవి. ఏడిశాడు వాడు దెంగడు ఇంకోడితో దెంగించుకోనివ్వడా?? నాపుకు నా ఇష్టం నాకు నచ్చినవాడితో దెంగించుకుంటా ఆడెవడు అడుగుతాకి అంది.

కోపంతో ఊగిపోతూ ఎంతైనా నీకు తాళి కట్టిన మొగుడు కదే అన్నడు రవి మొగుడంటే పెళ్ళం పుకు నిండా మొడ్డ పెట్టి దానికి గుల తీరేదాకా దెంగి దెంగి పెట్టేవాడు అంతే గాని పెళ్ళం పుకు గుల తో రగిలిపోతుంటే పక్కన పడుకుని గురక పెట్టి నిద్దరపోయేవాడు కాదు రా. ఇప్పూడు ఆగోల ఎందుకు సమ్మగా దరువు వెయ్యిరా అంది. అలాగే ఒక పది ఊపులు ఊపి కమలమ్మ జబ్బకి ఉన్నా అరవంకి తీశాడు ఏంటిరో అరవంకీ తీస్తున్నవ్ అంది చెపుతా ఉండవే నీకన్ని కంగారే అని ఉమ్మ్ ఈ చెయ్యి నా పిర్రమీద వేసి నా గుద్ద బొక్క దగ్గర కదుపుతూ ఉండు నిన్ను దెగుతున్నప్పుడు అన్నాడు హహ్ నా మీద పడుకో ఐతే అంది హుమ్మ్ సరే అని కమలమ్మని పూర్తిగా ఆక్రమించుకున్నాడు రవి పెదవులు కమలమ్మ పెదవులనుండి అదరామృతాన్ని జుర్రుతున్నయి సల్లు రవి గుండెల కిండ నలిగిపోతున్నయి మెడలో ఉన్నా నగలన్ని ఒక కుప్పలాగా కమలమ్మ కుడి వేపుకు జరిగిపోయి సన్ను మీదనుండి పక్క మెదకి పడ్డాయి ఆ నగలన్ని తన కుడి సన్నును గుచ్చేస్తున్నయ్ పైన రవి మద్యలొ నగలు కింద కమలమ్మ సన్ను ఒరేఏయ్య్ నా సన్ను జిలెత్తి పోతుంది రా అంది ముందు నా గుద్ద దగ్గర వేలు పెట్టి ఆడించవే అన్నాడు ఉమ్మ్హ్హ్ అంటూ కమలమ్మ చూపుడు వేలు రవి పిర్రలమద్యలో పెట్టి రవి జి స్పోట్ కోసం తడుముతుంది ఈలోపు తన మొడ్డ కమలమ్మ పుకు అడుక్కి దిగేసేసరికి రవి గుద్ద బొక్క కమలమ్మ వేలికి అందింది ఊమ్మ్ అందిందిరా అంది అక్కడ కదపవే కుదిరితే బొక్కలోకి నీ వేలు తొయ్యి అన్నాడు రవి అబాహ్ ఒస్సేయ్య్య్ ఏమి తడుముతున్నవే నా లంజ అబ్బహ్ అలగే చెయ్యి అంటూ పూకు దెంగుడు మొదలెట్టాడు రవి ఊపుడికి కమలమ్మ పట్టు తప్పుతున్నా మళ్ళి సద్దుకుని కెలికేస్తుంది రవి గాడి గుద్ద అలా కెలికేసరికి రవి ఆపుకోలేక కమలమ్మ పుకులో పిచికారి చేసేసి అమ్మోఓఓ బలే కెలికావే నీకెలుకుడుకి ఆపుకోలేకపోయా అంటూ కమలమ్మ మీద వాలిపోయాడు. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam new mature telugu sex stories part-13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *