పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 11

నేను కూడా ఉంటాను అండి అమ్మ గారికి మీకు ఏదన్న అవసరం అవుతుందేమో అన్నాడు శ్రీను గాడు కావలసిన మందులు ఇంజక్షన్లు ఉన్నయిలేరా ఇద్దరం మెలుకువగా కుర్చోవడం ఎందుకు రెపొద్దున్నే నువ్వు వచ్చేయ్ నేను వెళతాను రేపు రాత్రికి మళ్ళి నేను వస్తాను ఇలా అమ్మ గారికి తగ్గేవరకు రాత్రి పూట నేను ఇక్కడ ఉండి చూసుకుంటాను లే గబుక్కున ఏదన్న తేడా వస్తే దానికి తగ్గా మందు వెయ్యాలి కదా?? అన్నాడు రవి అవును డక్టర్ గారు మీరన్నది నిజమే అన్నాడు శ్రీను ఇంక నువ్వు వెళ్ళి రేపు పక్క ఊరి పని కూడా చుసుకుని రా అంది కమలమ్మ సరే అమ్మ గారు అని వాడు వెళ్ళాడు రవి వెంటనే వీది తలుపు మూసేసి నేను ఉన్నా గదిలోకి వచ్చాడు నా కమతాన్ని నీ మొడ్డ నాగలికి లీజుకి ఇచ్చాను రా బీడు బారిపోయినా నా కమతాన్ని మళ్ళి సాగు బుమిలా చెయ్యాలి ఎలా చేస్తావో ఏంటో అసలే కుర్రాడివి అంత అనుభవం లేనట్టు కనిపిస్తుంది అంది కొంటెగా కమలమ్మ నీ బీడు బారిన పుకుని ముందు నా ఆకురాయితో రుద్ది దానికి పట్టిన బీడుని వదిలించి నా నాగలిని నీ గాడిలోకి దిగేసి బాగా రుద్ది ఆ తరవత గుంట కొట్టుడు మొదలెడతానే నా రసిక సుందరి రావే నా గుల పూకు ముండా అంటూ కౌగిలించుకోబోయే రవిని ఆ ఆ ఆగు అంత కంగారైతే ఎలా? నా వల్లంతా నగలు అలంకరిచ్ణుకుని చక్కగా తాయరవుతాను మరి రంకు మొగుడిథో నాకు ఈరోజు శోభనం కదా? నువ్వేమో నా ఒంటిమీద ఒక్కో నగా తీస్తూ నా పూకు గులా ఒక్కోరకంగా తీర్చు సరేనా?? అంది ఆబ్భ్ మజా వచ్చే మాట చెప్పావే అన్నాడు రవి. ఊమ్మ్మ్మ్ నువ్వు ఆ గదిలో కూర్చుని ఒక అరగంట ఆగి రా సరేనా అంది సరే సరే అని ముదల గదిలోకి వెళ్ళాడు కమలమ్మ తలుపు దగ్గరకి వేసి భిరువా తీసి పట్టుచీర లంగా జాకీటు బ్రా తీసుకుని అప్పటికి తన ఒంటి మీద ఉన్నా బట్టలు తీసేసి సంకల్లో గజ్జల్లో ఫొడర్ రాసుకుని మెడలో వేలాడుతున్నా సూత్రల గొలుసు తీసి టేబుల్ మీద పడేసి ముదు బ్రా వేసుకుని సళ్ళా షేపు చూసి ఇప్పటివరకూ నలగలేదుగా ఇవ్వళ్టినుండి మీకు సరైన పని ఉంటుందిలే అనుకుంటూ లంగా కట్టుకుంటూ బుజ్జి ముండా ఆ ముసలోడి మొడ్డా ఎప్పుడూ పైపైనే అడించి కార్చేసేవాడు వీడి బలుపు పొడుగు చూస్తే నిన్ను పగలకొట్టడం ఖయం అనిపిస్తుంది అంటూ పుకు మీద అరచేతితో అలా పాముతూ ఆఅబ్భ్హ్హ్హ్హ్హ్ అనుకుంది గులెక్కి పోయి పుకు నుండి చెమ్మ చేతికి తగిలితే అప్పుడే ఊఉట ఊరుతుందా అనుకుని నవ్వుకుంటూ లంగా ముడి వేసి పైన జాకీటు ని తొడుక్కుని చీరని కత్తిలా కట్టుకుని లంగాని బొడ్డు కిందకి దింపి తన గుంట బొడ్డు చక్కగా దరిశనం అయ్యేలా చేసి ఇనపెట్టి తీసి నగల బోక్సులు తీసి నెక్లెస్స్, లూజ్ నెక్లెస్స్, స్టెప్ నెక్లెస్స్, కెంపుల మిని హారం, ముత్యల హారం, బంగారు పెద్ద హారం, అవన్ని దిగేలా 6 వరసల పెద్ద చద్రహారాలు, సల్ల ముచ్చికలు కవర్ చేస్తూ కట్ల కాసులపేరు, రెండు జబ్బలకి పెద్ద అరవంకీలు, రెండు చేతులకీ రాళ్ళ గాజులు, బండగాజులు, బంగారు గాజులు, వేళ్ళకి ఉంగరాలు, చేవులకి జుంకలు, వెనక్కి పైకి వరసల మేటీలు, పాపిట బిళ్ళ, పైటకి రాళ్ళ నెమలి పిన్ను,నడుముకి పెద్ద వడ్డణం, యడమ పిర్రమీదకి వేలడే ఐదు వరసల పిర్ర వడ్డాణం, బొడ్డులో బంగారు తాళాల గుత్తి, చీర కుచ్చిళ్ళకి బంగారు పువ్వు పిన్ను, కాళ్లకి బంగారు పట్టిలు పెట్టుకుంది కమలమ్మ. ఒకసారి నిలువద్దం దగ్గరకి వెళ్ళి తనని తను చూసుకుంది నన్ను ఇలా చూసి ఏమైపోతాడో అనుకుని ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ రవీ అంది.

అబ్బహ్ అప్సరస లా అలంకరించుకున్నవ్ గా నగలని నువ్వు పెట్టుకోవడం తో నగలకి అందం వచ్చింది కమల అబ్బహ్ ఇప్పుడు ఏమి చెయ్యాలో చెపితే అలా చేసుకుని పోతా నిన్ను ఇలా చూస్తుంటే నామీద నాకే నమ్మకం పోతుంది ఇంత అందం నా సొంతం అయ్యిందా?? అని అబ్బహ్ స్స్స్స్ష్హ్హ్ ఎంత బాగున్నావో తెలుసా ఒక్కో అంగానికి నువ్వు అలంకరించిన నగలు నీ అందాన్ని రెంట్టింపు చేశాయి ఇంకా ఆగడం నా వల్లా కావడం లేదు చెప్పు నేను ఏమి చేయ్యాలో అన్నాడు రవి నీకు ముందే చెప్పానుగా?? నా ఓంటి మీద ఒఖ్ఖొ నగా తీస్తూ ఒక్కో రకంగా నాకు మధన సుఖాన్ని ఇవ్వాలి నాలో ఇన్నేళ్ళనుండి పేరుకుని పోయినా కామ కోరికలు ఇవాళ్ళ తీర్చాలి అంది కమలమ్మ ఇంత రగిలిపోయే కోరికతో ఉన్నా ఆడదాన్ని ఒక్కాసారిథో సుఖపెట్టడం ఎవ్వరి వల్లా కాదు అన్నాడు రవి అందుకే కదా రా కుర్రాడా నిన్ను తగులుకున్నాది నా ఓంటిమీద నుండీ ఓక్కో నగా ఒలుస్తూ నన్ను ఓక్కోలా అనుభవించు దా నేను కూడా ఇంకా ఈ విరహాన్ని తట్టుకోలేను రా నన్ను అణువణువూ ఆక్రమించుకో ఇంక ఈ కమలమ్మ నీది రా రా రా నా రంకు మొగుడా.. వచ్చి నా అందాని దోచుకో అంటూ రవిని తన చేతులు చాపి ఆహ్వానించింది కమలమ్మ.. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam new mature telugu sex stories part-11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *