గర్ల్స్ హైస్కూల్ – girls high school 67

అంజలి రెడీ అయ్యి వచ్చి సుజాత పక్కన కూర్చోగానే
సుజాత అంజలి కామరసాలతో తడిచిపోయిన పేంటీని దిండు కిందనుంచి తీసి ఆమెకు చూపించింది. అంజలి
ఇందాకంతా దాని గురించే వెదికింది. సుజాత అలా చూపించగానే అంజలికి వెన్నులో సన్నగా వణుకు మొదలైంది.
“సుజీ… ఏఁ… ఏంటీ తమా..షా..గా ఉందా… అదిటీయ్..!” అంటూ లాక్కోబోయింది.
సుజాత ఓసారి నవ్వి, “తమాషా కాదక్కా… ఇది చాలా సీరియస్ మేటర్!” అంటూ పేంటీని అంజలికి అందనీకుండా ఉంచి తన ముఖాన్ని సీరియస్‌ గా పెట్టింది.
అంజలి సుజాత కళ్ళలోకి చూడలేక తల దించుకుంది. గుండెల్లో గాభరా మొదలయింది. ఏం చెప్పాలో వెంటనే తోచలేదు… రెండు ఘడియల మౌనం తర్వాత మెల్లగా తలెత్తి, “అదీ… నేను… అసలు… రూమ్ లో… మర్చిపోయి… నాకు.. తెలీదు… ఇది… ఎలా-” అని తడబడుతూ ఏదేదో చెప్తుండగా సుజాత, “అక్కా… నేను శంకర్ సార్ నీ గది నుంచి బయటకి రావడం చూసాను… ఇంకాబుకాయించమాకు. జరిగిందేంటో నేను ఆమాత్రం అర్ధం చేసుకోలెననుకోకు,” అంటూ ఓ రాయేసింది. అంజలి భయంతో… సిగ్గుతో కుచించుకుపోతూ తన తలని మళ్ళీ దించుకుంది. తను ఊహించిన రియాక్షన్ తన ‘అక్క’నుంచి రాగానే సుజాత ఆమె భుజం మీద చెయ్యేసి, “నువ్వేం కంగారు పడకక్కా… నేను ఎవరికీ చెప్పనులేఁ… నువ్వు చేసింది తప్పు అని అనుకోవడం లేదక్కా… నాన్న ఎప్పుడూ బయట ప్రయాణాల్లో బిజీగా ఉంటారు… ఓపిక తగ్గివుంటుంది… మరి నీ శరీరం అవసరాలు నీకుంటాయిగా…! సార్ తో అవి తీర్చుకోవడం ఏమీ తప్పు కాదు…! నీ గురించి సార్ గురించీ నేనెవరికీ చెప్పను. మ్… సార్ కి…కూడా… నా గురించి ఓ సీక్రెట్ తెలుసు… అది అతను ఎవరికీ చెప్పకూడదని నువ్వే అతనికి చెప్పు… సరేనా..!” అని అంది.
సుజాత చెప్పింది విన్నాక అంజలి మనసు కాస్త కుదుటపడింది. హాయిగా ఓసారి ఊపిర పీల్చుకుని వదిలి అంతలోనే సుజాతతో, “నీ సీక్రెటా… అదేంటీ?” అనడిగింది.
“ఏం లేదులే అక్కా… నేను చెప్పింది సార్ కి చెప్పు చాలు!” అంది సుజాత.
అంజలి సుజాత చుబుకాన్ని పట్టుకుని బుజ్జగిస్తున్నట్టుగా, “చెప్పొచ్చుగా… సుజీ… నాతో చెప్పవా… ప్లీజ్!” అంటూ బతిమాలింది. సుజాత సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసుకోడం తనకు కూడా లాభించవచ్చు అన్నది అంజలి ఆలోచన.
సుజాత తటపటాయిస్తూ, “ఆ… అక్కా… సార్ నా దగ్గర ఓ బ్లూ ఫిల్మ్ సీడీని చూసారు…!”
“హ్మ్… ఏమైనా అన్నారా?”
“ఊహూ… ఇంతవరకు ఏం అన్లేదు!”
“సరే… నేఁ శంకర్ కి చెప్తాలేఁ! అయినా నిజంగా నువ్వెంత మంచి దానివి సుజి…!” అంటూ అంజలి సుజాతను కౌగిలించుకోబోయింది.
కానీ, సుజాత చేతులు అడ్డుపెట్టి, “ఆ…ఆ… నన్ను మరీ మోసేయడానికి ప్రయత్నించకక్కా…! నేను నీ సీక్రెట్ ని ఎవరికీ చెప్పకుండా ఉండాలంటే నువ్వు నాకో పని చేసిపెట్టాలి!” అంది.
అంజలికి మళ్ళీ భయంగా సుజాతని చూస్తూ, “ఏఁ..ఏంటది?” అని అడిగింది.
సుజాత, “అబ్బే… పెద్దగా ఏం లేదక్కా… నాకు టీవీలో మ్యాచ్ లు చూసి చూసి విసుగొచ్చేసింది.. అందుకే, డైరెక్టుగా స్టేడియంలోనే కూర్చుని లైవ్ మ్యాచ్ చూడాలనుకుంటున్నాను… నీది సార్ ది!” అంటూ కన్ను గీటింది.
అంజలికి గొంతు తడారిపోయినట్లయింది… “ఎఁ-ఏయ్… ఏం మాట్లాడుతున్నావ్ సుజీ…? అది క్..కుదరదు!”
“కుదురుతుందక్కా… అదే కుదురుతుంది! ముందుగా మీ ఇద్దరూ కూడబలుక్కుని ఒక మంచి ప్లేస్ చూసుకుని పని మొదలుపెట్టండి… నేను మీ పక్కనే ఓ కుర్చీ వేసుకుని విలాసంగా కూర్చొని చూస్తూ వుంటాను!”
అంజలికి ఇది అస్సలు ఇష్టం లేదు. ‘ఛ… అనవసరంగా శంకర్ తో తొందరపడి తప్పు చేశానే’ అనుకుంది. ఇప్పుడు సుజాత చెప్పినదానికి ఒప్పుకోకుండా తప్పించుకోవడానికి వేరే మార్గమేమీ తోచలేదామెకు. దాంతో, “సరే సుజీ…! కానీ, నువ్వు ఏ కిటికీలోంచో చూడొచ్చు కదా… జరిగేది… అలా మా ముందు కూర్చుంటే… నాకు– ఏం బాగోదు-“
“లేదక్కా… అలా సీక్రెట్ గా కిటికీలోంచి దొంగలా చూడాల్సిన ఖర్మ నాకేంటి! దర్జాగా కాలుమీద కాలేసుకుని మీ ముందే కూర్చుంటాను… హా!”
“అదెలా కుదురుతుందే…? శంకర్ కూడా దానికి ఒప్పుకోవాలిగా…! ఊహు… అదేం కుదరదుగానీ, నువ్వు గదిలోనే ఎక్కడో ఒకచోట దాక్కొని చూడు… కావాలంటే… అయినా, నీ ముందు అలా చేయాలంటే సిగ్గుగా ఉంటుంది నాకు… అందుకే, వద్దు… ప్లీజ్!”
“హ్మ్… ఇంక వాదన అనవసరం అక్కా… నేను దాక్కొని చూడను… అలాగే, సార్ ని ఒప్పించే బాధ్యత కూడా నీదే… నా ముందు చెయ్యాలంటే మీకెంత సిగ్గుగా ఉంటుందో మీరు చేసుకుంటున్నప్పుడు చూడాలంటే నాకూ అంతే సిగ్గుగా ఉంటుంది… అయినా కూడా నేను అడుగుతుంటే నీకేంటి చేయడానికి ప్రాబ్లం…!”
చివరికి అంజలి సుజాతకి ‘అలాగే!’ అని మాటిచ్చి శంకర్ తో మాట్లాడటానికి లివింగ్ రూమ్ కి వెళ్ళింది.

★★★

లివింగ్ రూమ్‌లో శంకర్ టీవీ చూస్తున్నాడు. కానీ, అతని మైండులో మాత్రం ‘కొంపదీసి సుజాతకి దొరికిపోయామా?’ అనే ప్రశ్న తొలిచేస్తోంది. అంజలి తలుపు తెరవగానే శంకర్ తల తిప్పి చూసాడు. ఆంజలిని చూసి చిన్నగా నవ్వాడు. అంజలి కూడా నవ్వి తలుపు మూసి వెళ్ళి అతని పక్కన కూర్చుంది. సుజాత తలుపు దగ్గరకు పోయి వాళ్ళ మాటలు చాటుగా వినసాగింది.
అంజలి నెమ్మదిగా శంకర్ తో, “సుజాతకి తెలిసిపోయింది… అంతా..” అని చెప్పింది.
శంకర్ కి షాక్ కొట్టినట్టయింది.”ఏంటీ……? తెలిసిపోయిందా…! ఎఁ… ఎలా?” అంటూ కంగారుగా అడిగాడు.
“అదీ… నా పేంటీ… తను మంచం దగ్గర చూసింది… కంగారులో నేను దాన్ని అక్కడ మర్చిపోయాను…”
“అయితే ఏంటీ… ఏదో ఒకటి చెప్పుండాల్సింది… నిన్న… స్నానం చేసి… మర్చిపోయాననో… అలా… చెప్పాలిగానీ…”
‘హ్మ్… శంకర్ ఎంత ఈజీగా చెప్పేశాడు! ఆ క్షణంలో తనకు ఏమీ తోచలేదసలు… కానీ, ఇప్పుడు తనిక చేసేదేముంది?’
“నాకు ఆ సమయానికి ఏమీ తోచలేదు, శంకర్… ఇప్పుడు నేను ఒప్పేసుకున్నాను కూడా జరిగిందాన్ని…”
శంకర్ తల పట్టుకొని, “దేవుడా…! ఎంత పని చేసావు అంజలి…! ఈ విషయం గానీ మా ఆవిడకి తెలిస్తే తనూ చస్తుందీ… నన్నూ చంపేస్తుంది…!”
“లేదు… సుజాత ఎవరికీ చెప్పనని నాతో అంది…”
శంకర్ అంజలి వైపు చూసి, “నిజంగా… తను ఎవరికీ చెప్పనందా…?” అని వెలిగిపోతున్న మొహంతో అడిగాడు.
“కానీ… అందుకు రెండు షరతులు పెట్టింది…!” అంది అంజలి మెల్లగా…
శంకర్ ముఖం మళ్ళీ వాడిపోయింది. “రెండు… ష-ర-తు-లా…? ఏఁ-ఏంటవి…?”
“మొదటిది… తన సీడీ గురించి. తన దగ్గర ఓ బ్లూ ఫిల్మ్ సీడీని నువ్వు చూసావటగా… దాని గురించి ఎవరికీ చెప్పొద్దని అంది.”
శంకర్ కాస్త రిలీఫ్ గా ఫీలయ్యాడు… ఆ సీడీ గురించయితే తను ఎప్పుడో మర్చిపోయాడు… ‘ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలను తను అందరికీ ఎలా చెప్తాడని అనుకుంది సుజాత!’ అనుకున్నాడు. కానీ అంజలితో,
“హ్మ్… సరే… తను మన రహస్యాన్ని బట్టబయలు చేయనట్లయిన నేను ఈ విషయాన్ని ఎవరికీ చెప్పనులేఁ..! అది ఎవరికీ చెప్పకుండా ఉండడం కష్టమే అనుకో… సర్లే, ఇంతకీ ఆ రెండో షరతేంటీ?” అని అడిగాడు.
“రెండోది ఇంకా చాలా కష్టమైనది. తను… హా… చెప్పాలంటేనే చాలా సిగ్గుగా వుంది…”
“తొందరగా చెప్పు… తరవాత తీరిగ్గా సిగ్గుపడుదువుగానీ…”
“అదీ… సుజాత… సుజాత… మనం తన ముందే సెక్స్ చేయాలని…. అడిగింది…”
శంకర్ కి ఇది షరతులా అనిపించలేదు… సుజాతని కూడా ముగ్గులోకి దింపటానికి ఇదో చక్కని అవకాశంగా అతను దీన్ని భావించాడు. అతని భావాలు ముఖంలో ప్రకటితమవకుండా ముఖాన్ని వేలాడేసుకుని, “అదెలా కుదురుతుంది… అంజలీ?” అన్నాడు.
“అదే నేనూ అనుకుంటున్నాను… ప్చ్..! ఇంకోసారి తనతో మాట్లాడి చూస్తాను… ఇప్పుడే నాకో అయిడియా వచ్చింది,” అంది అంజలి.
అంజలి ఎక్కడ సుజాతని తన కొత్త(చెత్త) అయిడియాతో ఒప్పించేస్తుందోనని శంకర్ కి భయం వేసింది. “ఆహ… వద్దు… అంజలి…! నువ్వింకేం చెప్పినా తను వినకపోవచ్చు… మళ్ళీ తన మనసు మారిపోయి శ్రీదేవికి గానీ లేదా మీ ఆయనకి గానీ చెప్పేస్తే మన ఇద్దరి పని అయిపోతుంది… సరే, ఈసారికి తను చెప్పినట్టుగా చేసేద్దాం… కానీ, తను చెప్పినట్లు చేసాక మళ్ళీ మనని తను ఇలా బ్లాకమైల్ చేయకూడదని తనకు చెప్పు,” అన్నాడు. ఇలాటి బ్లాకమైల్ జీవితాంతం ఉన్నా అతనికి ఓకే…!
అక్కడ చాటుగా వారి మాటలు వింటున్న సుజాత ఆనందంగా ఎగిరి గెంతేసింది… తనకిప్పుడు లైవ్ మ్యాచ్ చూసే అవకాశం దొరికిందిగా మరి!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *