గర్ల్స్ హైస్కూల్ – girls high school 50

శిరీష్ ఎప్పట్లాగే లేబ్ లో(ఆ అల్మరాల వెనుక) కూర్చొని వున్నాడు. కానీ, ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉండే అతని ముఖంలో ఈరోజు కాస్త అసహనం కనబడుతోంది… దానికి కారణం పొద్దున్న అంజలితో జరిగిన సంభాషణ…

★★★

శిరీష్: Good morning, ma’am.
అంజలి: (కనీసం తలెత్తి శిరీష్ ని చూడకుండా) హా… మార్నింగ్, మిస్టర్ శిరీష్. రేపట్నుంచీ నుండీ పదిరోజులకి నేను లీవ్ తీసుకున్నాను… ఈ టెన్ డేస్ మిమ్మల్ని స్కూల్ కి ఇంచార్జ్ గా నియమిస్తూ, దానికి సంబంధించిన పేపర్స్ తయారుచేసి ఉంచాను… మీరు ఈ రోజే వీటిని తీసుకెళ్ళి DEO గారి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి… నేను –
శిరీష్: (మధ్యలో కల్పించుకుని) అంజలి… ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆలోచించు… ఇంత అందం, వయసు, మంచి ఉద్యోగం ఉంచుకొని ఓ రెండో పెళ్ళివాడ్ని చేసుకునవలసిన ఖర్మ నీకేంటి? నువ్వీ పెళ్ళిచేసుకుని ఏం సుఖపడతావు…? ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు. వెంటనే ఈ పెళ్ళికి నో చెప్పెయ్.
అంజలి: సారీ, శిరీష్.! నాకిష్టమైన వాళ్ళకి నన్ను పెళ్ళిచేస్కోవడం ఇష్టంలేనప్పుడు నా జీవితం ఏమైపోతే వాళ్ళకేంటి? ఇప్పటికీ నా శారీరిక సుఖం గురించే ఆలోచిస్తున్నారు తప్ప నా – (గొంతు సవరించుకుని) – నాకింకా చాలా పనులున్నాయ్… నన్ను వదిలేయండి, ప్లీజ్… మీకిదేం కొత్త కాదు కదా..!”
శిరీష్: అంజలి.. కావాలంటే నా ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరినైనా నిన్ను పెళ్ళి చేసుకో-
అంజలి: షటప్!
అంజలి కోపంతో ఊగిపోయింది. కానీ, ఆ అరుపుకి ప్యూన్ లోపలికి తొంగి చూడటంతో అంజలి వెంటనే తన కోపాన్ని దిగమింగుకుని ప్యూన్ కి ఏదో పని పురమాయించి వాడు వెళ్ళాడని నిశ్చయించుకున్నాక, శిరీష్ వైపు తిరిగి, “నేనేమీ అంగడిలో బొమ్మని కాదు… వాడుకున్నంతకాలం వాడుకుని – (ఓసారి కళ్ళు మూసుకొని గాఢంగా ఊపిరితీసుకుని మళ్ళా అతన్ని చూస్తూ) – థాంక్యూ ఫర్ యువర్ ఎడ్వైజ్… నా జీవితాన్ని ఉధ్ధరించింది చాలు… ఇక వెళ్ళి మీ పని చూస్కోండి…” అని కటువుగా చెప్పింది
శిరీష్ తలుపు దగ్గరికి వెళ్తుండగా అంజలి వెనకనుంచి, “శిరీష్… దయచేసి ఇంకెవ్వరినీ ఇంత క్షోభ పెట్టకండి,” అని చెప్పింది.

★★★

‘క్షో…భ!!! నేను తనని క్షోభ పెట్టానా…? తను కూడా ఎంజాయ్ చేసిందిగా… ఇందులో తను క్షోభ పడిందేముంది? నేను పెట్టిందేముంది? నాన్సెన్స్.!!!’ శిరీష్ ఇలా ఆలోచిస్తుండగా అప్పుడే ఎవరో డోర్ దగ్గర, “May I come in, Sir!” అని అన్నారు.
శిరీష్ అదే మూడ్ లో ఉండి, “కమిన్!” అని అరిచినట్టుగా అన్నాడు.
ఆ వచ్చిందెవరో కాదు, నేహా…
శిరీష్ అరుపుకి నేహా కాస్త భయపడింది. లోపలికి వచ్చి, “స్..సార్… ఏమ్..మైంది ?” అని తడబడుతూ అడిగింది.
శిరీష్ నేహాని కాసేపు చూసి, “ఏం లేదు,” అని మెల్లగా లేచి వాష్ బేసిన్ దగ్గరకు పోయి ఫేస్ వాష్ చేసుకుని నేహాని చూసి ఓసారి నవ్వాడు.
నేహా కూడా నవ్వుతూ శిరీష్ దగ్గరికి వెళ్ళి చొరవగా తన చున్నీని అతనికి అందిస్తూ, “తుడుచుకోండి, సార్!” అంది.
శిరీష్ ఆ చున్నీతో తన ముఖం తుడుచుకుంటుండగా నేహా కావాలని శిరీష్ వైపు తన వెనుక భాగాన్ని ప్రదర్శించసాగింది.
శిరీష్ అది గమనించి చిన్నగా నవ్వుతూ ఇంతకుముందులాగ ఆమె పిరుదులమీద తన వేళ్లతో దరువువేస్తూ మెల్లగా ఓసారి వత్తాడు… అంతే, నేహాకి సర్రున ఒళ్ళంతా తిమ్మిరెక్కినట్టయ్యింది… కాళ్ళలో వణుకు మొదలైంది… టేబుల్ ని రెండు చేతులతో పట్టుకుని తన పిరుదులని ఇంకాస్త వెనక్కి వంచి నిలబడింది… శిరీష్ ఓమారు గట్టిగా ఆమె పిరుదులను చరిచాడు… నేహా చిన్నగా రాగం తీస్తూ,
“స్..సార్… మీరలా చేస్తుంటే న్..నాక్..కు నొప్పిగా ఉంటోంది, స్..సార్..!” అని చెప్పింది.
శిరీష్ ఆమె మీదనుంచి చేతులు తీసేసి, “అయితే, చెయ్యనులేఁ…!” అంటూ నేహాను టీజ్ చేయసాగాడు.
నేహా వెంటనే శిరీష్ వైపు తిరిగి, “స్..సార్ నేను… అలాగని అనలేదు!” అంది కంగారుగా…
శిరీష్ మెల్లగా ఆమె నడుమును పట్టుకుని వేళ్ళతో పొట్ట దగ్గర నిమురుతూ, “మరి ఎలాగన్నావ్… నేహా..?” అంటూ చిన్నగా ఆమె నాభి దగ్గర గిల్లాడు. “ఆహ్… సార్!” అంటూ తమకంతో కళ్ళు మూసుకుంది… ఆమెకి తొడల మాటున తడి మొదలైంది…
“ఆ… ఏంటీ..?” అంటూ నెమ్మదిగా తన చేతిని అలా కిందకి… ఆమె తొడలమధ్యకు తీసుకువెళ్ళి ఒక్కసారి ఆ ప్రదేశంలో నొక్కాడు.
నేహా, “స్సార్…!” అని మూల్గుతూ శిరీష్ మీద పడిపోయింది.
సరిగ్గా అప్పుడే బయటనుండి కూడా, “సార్..!” అంటూ ప్యూన్ పిలుపు వినబడింది.
నేహా ఉలిక్కిపడి శిరీష్ ని వదిలి టేబుల్ దగ్గరకు పోయి నించుంది.
శిరీష్ తనని సైలెంట్ గా ఉండమని చెప్పి బయటకి వెళ్ళి ప్యూన్ తో, “ఏంటీ?” అని అడిగాడు.
“సార్… ప్రిన్సిపాల్‌ మేడం మీకు ఈ పేపర్స్ ఇమ్మన్నారు… ఇవాళ పన్నెండున్నరకి DEO గారి అపాయింట్‌మెంట్ తీసుకున్నారంట. మీకు చెప్పమని పంపించారు.”
శిరీష్ టైం చూసాడు. పదకొండు అవుతోంది… ‘DEO ఆఫీసుకి వెళ్ళడానికి కనీసం గంట పడుతోంది… అంటే ఇప్పుడే బయల్దేరాలి!’ అనుకుంటూ… “సరే,” అని పేపర్స్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళి నేహాతో, “రేపు స్కూల్ అయ్యాక ఇక్కడికి రా..!” అని చెప్పి ఆమెను పంపేసి తను కూడా వెళ్ళిపోయాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *