గర్ల్స్ హైస్కూల్ – girls high school 43

శిరీష్ దీప్తిని, సరితని పంపించి కుర్చీలో కూలబడ్డాడు… సరిత తన పిరుదుల్ని పాముకుంటూ వెళ్ళింది; బహుశా అక్కడ దెబ్బ బా..గా పడుంటుంది.

రాత్రికి మళ్ళీ లతతో ఎపాయింటుమెంటు వుందాయే…
టైం చూసాడు… ఏడు కావొస్తుంది… గబగబా లేచి లేబ్ కి తాళం వేసి బయటకు వచ్చాడు.
అప్పుడే గేట్ కీపర్ రావడంతో అతనికి తాళాలిచ్చి ఇంటికి బయలుదేరాడు.

★★★

ఇక వాణీకి ఒంట్లో బాగోకపోవడంతో లత కూడ వాణీకి తోడుగా ఉండటానికి స్కూల్ మానేసింది… సాయంత్రానికి జ్వరం తగ్గిపోవడంతో లత ఆనందంతో వాణీ బుగ్గమీద ముద్దుపెట్టి, “వాణీ!” అని పిలిచింది.
“మ్..!” వాణీ కళ్ళు మూసుకొనివున్నాయి.
“ఇప్పుడెలావుంది…?” వాణీ నుదుటిమీద వేళ్ళతో నిమురుతూ అడిగింది.
వాణీ తన కళ్ళను తెరిచి తన అక్కని చూసి సమాధానంగా చిన్నగా నవ్వింది.
“వాణీ, నేనంటే నీకు… ఇష్టమే కదా!”
వాణీ లేచి లత మెడచుట్టూ చేతులువేసి ఆమెను కౌగిలించుకొని తన పెదాలను ఆమె చెంపకి ఆనించింది.
లత వాణీ తలను తడుతూ, “నిన్ను…నేనొకటి అడిగితే…నువ్వేం అనుకోవు కదా, వాణీ!”
“ఏంటక్కా అది?”
“ముందు నామీద ఒట్టెయ్… చెప్తానని!”
వాణీ అలాగే అని ఒట్టేసింది.
“Hmm… చెప్పు… నిన్నసలు… మేడపైన ఏం జరిగింది?”
వాణి కళ్ళలో మళ్ళీ నీళ్ళు చేరాయి… ఆ విషయం చెప్పడం తనకు ఇష్టంలేదు, కానీ తన అక్కకి ఇప్పుడే ఒట్టేసింది… చెప్తానని!
అందుకే దీప్తీ తను కలసి మేడమీదికెళ్ళిన దగ్గరినుంచీ తను ఏడ్చుకుంటూ మెట్లు దిగినంతవరకూ జరిగిందంతా లతకి పూసగుచ్చినట్టుగా చెప్పేసింది.
టూకీగా, నేను మీకు ఎలా చెప్పానో అలాగన్న మాట!

అంతా విని లత నిర్ఘాంతపోయింది… ‘తన పిచ్చీ ఇక చిన్నపిల్ల ఏమాత్రం కాదు! తనలో యౌవన స్పందనలు మొదలయ్యాయి… తను ఆ ‘ఆటని’ ఆస్వాదించింది కూడా…’
లత వెంటనే వాణీని తన గుండెలకి హత్తుకొంది. ‘కానీ, శిరీష్ ఏం జరిగిందో నిన్నే తనకు చెప్పుండచ్చుగా…! ఎందుకు చెప్పలేదు???… పైగా తను అన్ని మాటలంటున్నా… ఏం మాట్లాడకుండా చాలా నిర్మలంగా ఉన్నారు… చాలా…!’

“వాణీ, నువ్వేం కంగారు పడకు. నేను చెప్పేది విను… సార్ కి నీ మీద కోపం ఏమీ ఉండదు… అతను నిన్ను ఎప్పటికీ ఇష్టపడుతూనేవుంటారు…ఎంతంటే… తనని తాను ఎంత ఇష్టపడుతారో అంతకన్నా ఎక్కువగా నిన్ను ఆయన ప్రేమిస్తున్నారు…”
“నిజంగానా… అక్కా!” వాణీ కళ్ళలో మళ్ళీ పాత వెలుగు కనిపించింది.
లత వాణీ ముక్కుకు తన ముక్కును రాస్తూ, “అవును, పిచ్చీ!” అంది.
“థాంక్యూ, అక్కా!” అంటూ తన అక్కని కరుచుకుపోయింది.

★★★

దీప్తీ వడివడిగా ఇంటికి వెళ్ళసాగింది. ఈ రోజు తను కలలో కూడా ఊహించనివి చూసింది… చేసింది. సార్ తనకి ఏదో శిక్ష వేస్తారోనని చాలా భయపడింది… కానీ, సార్ కూడా తనకి అదే మజాని అందించారు… మ్… పూర్తి ఆటని ఆడుంటే బాగున్ను! సరిత ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పొద్దని అంది… కానీ, వాణీతో ఈ విషయం చెప్పాలని మనసు లాగేస్తూవుంది… చెప్తే, ఇక తను పూర్తి ఆటని నేర్చుకోవడానికిి రాజేష్ దగ్గరికి వెళ్ళనక్కర్లేదు… సార్ ఎలాగూ వాళ్ళింట్లోనే వున్నారుగా…! అలా అనుకుంటూ వాణీ ఇంటివైపు నడిచింది.
వాణీ ఇప్పుడు మళ్ళీ మామూలయింది… లత వాణీలు ఆనందంగా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు… ఇద్దరూ స్నేహితురాళ్ళకు మళ్ళే ఇప్పుడు అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకుంటున్నారు…
దీప్తీ గుమ్మం దగ్గర కనబడగానే లత తనని అక్కడే ఆపి ఆమెపై తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడింది. “ఏవేఁ… నువ్వు చెడ్డది కాక… మా చెల్లిని కూడా చెడగొడదామనుకున్నావా…! దొంగ ముండా… ఇంకెప్పుడూ నువ్వు మాయింటికి రాకు… మళ్ళీ మా వాణీ జోలికివచ్చావని తెల్సిందా…” అంటూ ఛెడామడా వాయించేసింది. వాణీ కూడా లత పక్కన నిల్చుని దీప్తిని కోపంగా చూస్తూవుంది.

దీప్తీ ఆ తిట్లని భరించలేక ఏడ్చుకుంటూ తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది… ఇక సరిత చెప్పినట్టుగా ఆ విషయాన్ని ఇంక ఎవరికీ చెప్పకూడదని తను దృఢంగా నిశ్చయించుకొంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *