ఒక పెళ్ళాం ముగ్గురు మొగుళ్ళు telugu sex stories

నవీన్ ఒక కంపెనీ లో మేనేజర్ గ పనిచేస్తున్నాడు.అతని భార్య సంధ్య ఏంటో అందం గ ఉంటుంది.చూడ్డానికి ఆపిల్ పందుల జున్ను మూకల నాజుగ్గా తీగలాగా చూసే వాడికి నోరు ఉరేలగా ఉంటుంది.అలంటి పెళ్ళాన్ని ఒక
సరి ఆఫీసు పార్టీ కి తీసుకెళ్ళాడు నవీన్.జున్ను ముక్క లాంటి సంధ్య అందాల్ని చూసి చొంగ కర్చుకొంతున్నారు అందరు అక్కడ.నవీన్ బాస్ రవి,కెఒ జాన్ చూపులతో కోరుక్కుతిన్తున్నారు.ఎలాగైనా దానితో పడుక్కోవాలని,కసిదీరా దేన్గాలని వాళ్ళ కోరిక.కానీ దానికి నవీన్ ఎలా ఒప్పించాలి వాడి పెళ్ళాం ఒప్పుకున్తుందా అని వాళ్ళ డౌట్.అదునుఒసమ్ చూస్తున్నారు రవి ,జాన్.ఎలాగైనా రవిని ఏదైనా కేసు లో ఇరికించి
వాడి పెళ్ళాన్ని కసి దీర దేన్గాలని వాళ్ళ ప్లాన్.దేశి సెక్స్ కత లాగా ఆరోజు ఆఫీసు సలరీస్ సూట్ కేసు లో ఏభై వేల సుఇత్కసె ఇచ్చి అందులో పది వేలు తగ్గేల చూసాడు జాన్.ఆ దొంగతనం నవీన్ మీద పెడతామని ,పోలీసు కేసు పెడతామని ,ఉద్యోగం తేఇస్తమని బెదిరించి బ్లాక్మెయిల్ చెయ్యడం మొదలెట్టారు రవి,జాన్.దీన్నుంచి తప్పించుకోవాలంటే నెక్స్ట్ సండే వాడి పెళ్ళాన్ని వీళ్ళ పక్కన పడుకో పెట్టాలని షరతు పెట్టారు దేశి సెక్స్ లాగా. telugu sex stories
నవీన్ కి పెళ్ళాన్ని ఎలా ఒప్పించాలో తెలియక ఏడుస్తున్నాడు.ఏమైతినేం అని తెగించి జరిగింది చెప్పాడు పెళ్ళానికి .పెళ్ళానికి కూడా ఇదేదో బాగుందనిపించిది.రోజు ఒకే మొగుడుతో దేన్గిచుకోడం కంటే వెరైటీ గ వేరే వాడితో దేన్గించుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూడాలని దురద దలింది.మొగుడు చెప్పగానే ఒప్పేసుకుంటే బాగుండదని కొంచం బెట్టు చ్సినట్టు నటించి ఒప్పుకుంది.పెళ్ళాం ఇంట సులువుగా ఒప్పుకున్నన్దూ సంబరపడిన నవీన్ సండే వెనుఎ కి తీసుకెళ్ళాడు.ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు ఎంగుడమ అని చూస్తున్న రవి,జాన్ కి మంచి ఉబలాటం గ ఉంది. telugu sex storiesఅది రాగానే ఆగలేక ఒకడు చీర మించే చల్లు పిసికేస్తుంటే మరొకడు గుడ్డలు పిసకడం మొదలెట్టాడు.ఒకడు చీర లాగేసాడు,మరొకడు జాకెట్ చిమ్పెసాడు,బయట పడుతున్న చల్లుని బ్ర లోంచే లగిపరేసాడు.ఇక మిగిలిన లంగా,పంత్రి కూడా లాగి పారేసి నగ్నం గ నిలపెట్టి ,పడుకోపెట్టి వంగోపెట్టి ఒకడు తర్వాత ఒకడు కుమ్మడం మొదలెట్టారు..ఆకర్లో మొగుడుతో సహా..అల దేశి సెక్స్ లాగా ఒక పెళ్ళాం ముగ్గురు మొగుళ్ళ ర్యాంకు మొదలయ్యింది.
అల కుమ్మించి దెన్గిన్చుఒదమ్ అలవాటు పడ్డ సంధ్యకి సండే ఐతే చాలు దేన్గించుకోడానికి రెడీ ఇపోడంతో బాగా కుతి తేర్చూన్తొన్ది.అల సంధ్య నవీన్ ల కాపురం ఒక పెళ్ళాం ,ముగ్గురు మొగుళ్ళ దాంపత్యం ల వర్దిల్లుతోంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *