ఒక్కసారి అలుసిస్తే Part 28

అయితే అక్కడ చీకటిగా ఉండడంతో ఎవరో తెలియలేదు వాళ్ళకి. వాళ్ళు తనని చూడడం గమనించి, గబుక్కున అక్కడనుండి పారిపోయింది రవళి. హతాసురాలై అలాగే కూర్చుండిపోయింది కవిత. “ఆంటీ…ఆంటీ..” అంటూ ఆమె భుజాలు పట్టి కుదిపాడు రవి. ఆమె తేరుకొని, “అమ్మో! దొరికిపోయాంరా, అందరికీ ఈ విషయం తెలిసిపోతుంది, ఇప్పుడెలా!” అంది పాలిపోయిన మొహంతో. అతనిలోనూ భయం ప్రవేశించడంతో ఏం చేయాలో తెలీక అలాగే ఉండిపోయాడు. అంతలో ఎవరో తలుపు కొట్టిన శబ్ధం వినిపించింది. కవిత ఉలిక్కిపడి రవి వైపు చూసింది. అతను భయంభయంగా తలుపు వైపు చూసాడు. “ఎ..ఎవరై ఉంటారూ!?” అంది కవిత తడబడుతూ. అంతలో మళ్ళీ తలుపు శబ్ధం అయ్యింది. రవి ఆమె వైపు చూసింది. ఇక ఏదైతే అది అయ్యిందనుకొని, కవిత రవితో “పోయి తలుపు తియ్యి. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం..” అంది పక్కనే పడి ఉన్న నైటీ తీసుకుంటూ. రవి గబుక్కున పక్కనే చేతికి దొరికిన టవల్ కట్టుకొని, పోయి తలుపు తీసాడు. బయట ప్రమీల, రమేష్ నిలబడి ఉన్నారు.

అతను తలుపు తీయగానే దాదాపు అతన్ని నెట్టుకుంటూ లోపలకి వచ్చేసారు ఇద్దరూ. లోపలకి రాగానే, “తలుపు వేసేయ్..” అంది ప్రమీల రహస్యంగా. రమేష్ గబగబా తల్లి దగ్గరకి వెళ్ళాడు. అప్పటికే ఆమె నైటీ వేసుకొని కూర్చొని ఉంది. రమేష్ ఆమె పక్కనే కూర్చొని, “రాజీ కిటికీ లోంచి మొత్తం చూసేసిందమ్మా..” అన్నాడు. అప్పుడు అర్ధమయింది ఆమెకి, తమని చూసింది రవళి అని. అదేమాట అతనితో చెప్పింది. “మొత్తానికి దొరికిపోయాం, ఇప్పుడేం చేద్దాం?” అడిగింది ప్రమీల. అప్పటికి షాక్ నుండి పూర్తిగా తేరుకుంది కవిత. “మ్…మరేం ఫరవాలేదు. తాము చూసిన విషయం వాళ్ళు ఎవరికీ చెప్పరులే..” అంది కవిత. “అదేంటే, చెప్పకుండా ఎలా ఉంటారూ!?” అంది ప్రమీల. “ఎలా చెబుతారే!? ఈ టైమ్ లో అసలు మన గది దగ్గరకు ఎందుకు వచ్చారూ అని అడగరా?” అంది కవిత.

ప్రమీల నిజమే అన్నట్టు తల ఊపింది. “మహా అయితే, నన్నూ నిన్నూ అదోలా చూస్తారు ఇద్దరూ. అదికూడా తప్పించుకోవాలంటే ఒకటే మార్గం.” అంది కవిత. “ఏంటమ్మా?” అడిగాడు రమేష్. కవిత నవ్వి, “రవళిని రవిగాడు కాస్త లైన్ లో పెట్టాడు. నువ్వు కూడా రాజీని లైన్ లో పెట్టావనుకో…” అని కవిత అంటూ ఉండగా, ప్రమీల “మ్..వాడు ఆల్ రెడీ దాన్ని లైన్ లో పెట్టేసినట్టే…” అంది నవ్వుతూ. కవిత “అవునా!” అన్నట్టు రమేష్ వైపు చూసింది. వాడు సిగ్గుతో నవ్వుతూ తల దించుకున్నాడు. అది చూసి కవిత నిట్టూర్చి, “వీళ్ళని వదిలితే, చుట్టూ ఎవరినీ మిగలకుండా వాయించేసేటట్టు ఉన్నారు.” అని నిట్టూర్చి, “సరే, ఎలానూ వాళ్ళు లైన్ లోనే ఉన్నారు కాబట్టి, బాగా రెచ్చగొట్టి, టైం చూసుకొని, మా ముందే వాయించేయండి. ఇక అలా పడి ఉంటారు.” అంది. అది వినగానే “గుడ్ ఐడియా..”

అన్నారు అందరూ. కవిత పిల్లలవైపు చూసి, “మా ఇద్దరికీ బాగా దూలెక్కువ కాబట్టి, మీకు మాతో పని సులువైపోయింది. వాళ్ళు ఇంకా పిల్లలు కాబట్టి, కాస్త సున్నితంగా డీల్ చేయండి.” అంది కవిత. “అలాగే ఆంటీ, కానీ సున్నితంగా డీల్ చేయడమంటే ఎలా!?” అన్నాడు రవి. “అవునమ్మా, ఎలా!?” అన్నాడు రమేష్ కూడా. కవిత నిట్టూర్చి, ప్రమీలతో “ఒక్కసారి మన పెళ్ళికి ముందు ఎలా ఉన్నామో, మానసికంగా అలా తయారవుదామే, పాపం పిల్లలకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి కదా..” అంది నవ్వుతూ. ప్రమీల “నేను రెడీ..” అంది ఉత్సాహంగా. వాళ్ళ మాటలు విని పిల్లలు ఇద్దరూ ఎగ్జైటింగ్ గా నవ్వారు. కవిత ప్రమీలతో, “అయితే వాడిని పక్క గదికి తీసుకుపోయి ట్రైనింగ్ మొదలెట్టు..” అంది.

రమేష్ వెంటనే “వద్దమ్మా, ఇక్కడే ఉంటాం. మధ్యలో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే, మీరు ఒకరికి ఒకరు హెల్ప్ గా ఉంటారు కదా..” అన్నాడు రమేష్. రవి కూడా వెంటనే ప్రమీలతో “అవునమ్మా…” అన్నాడు. కవిత, ప్రమీల ఒకరినొకరు ఇబ్బందిగా చూసుకున్నారు. “చెప్పమ్మా…” అన్నారు ఇద్దరూ ఒకేసారి. “ఒరేయ్! మన ఇద్దరి మధ్యా రహస్యాలు లేనంత మాత్రాన, నీ కళ్ళముందు వాడితో ఎలా కులకగలను చెప్పూ..” అంది ప్రమీల రవితో. “అవునురా, చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది.” అంది కవిత. ఇక చేసేదిలేక, “సరే అయితే..” అన్నారు ఇద్దరూ. “ఇక మీదట గదిలో ఉన్నప్పుడు తలుపులే కాదు, కిటికీలు కూడా వేసేయాలన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి.” అంది కవిత బయటకి వెళ్తున్న జంటతో. వాళ్ళు సిగ్గుగా నవ్వుకుంటూ తమ గదికి పోయారు.

ఇక బయట ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం.

తనని కవితా వాళ్ళు చూడగానే, గబుక్కున అక్కడనుండి పరుగెత్తి, మెట్ల వైపుకు వెళ్ళిపోయి, చీకటిలో నక్కింది రవళి. ఆమె పరుగెత్తడంతో, ప్రమీల గది దగ్గర ఉన్న రాజీ గబుక్కున వెనక్కి తిరిగింది. అలా తిరగడంలో అక్కడే ఉన్న చిన్న డబ్బాలాంటిది ఆమె చేతికి తగిలి, కింద పడింది. దాంతో ఆమె కంగారుగా మళ్ళీ కిటికీ వైపు చూసింది. సరిగ్గా అప్పుడే రమేష్ ఆమెని చూసాడు. దాంతో ఆమె కంగారుగా రవళి వైపుకు పరుగెత్తి, ఆమెతో పాటూ చీకట్లో దాకుంది. కొద్దిసేపటి తరవాత ప్రమీల, రమేష్ లు కవిత గదిలోకి వెళ్ళడం చూసారు. వాళ్ళు లోపలకి వెళ్ళి తలుపు వేయగానే, రాజీ రవళితో, “పదవే..మనం టేంక్ పైకి పోదాం..” అంది గుసగుసలాడుతూ. ఇద్దరూ కలసి టేంక్ ఎక్కాక, రాజీ తన గుండెల మీద చేయివేసుకొని, “అబ్బా! వాళ్ళ యవ్వారం చూస్తుంటే, నాకు ఫుల్లుగా వేడెక్కిపోయిందే…” అంది. “ఏం జరిగిందే లోపల!?” అడిగింది రవళి. రాజీ చెప్పడం ప్రారంభించింది.

రమేష్ ప్రమీల ఉన్న గదిలోకి పోయి, తలుపు వేసి, వెనక్కి తిరిగే సరికి, ప్రమీల పరుపుని, విరిగిన మంచం మీద నుండి పక్కకి లాగి, దానిపై దుప్పటి సర్దుతూ కనిపించింది. అంతకు ముందు ఆమె విప్పిన లంగా, జాకెట్, బ్రా, పేంటీలు పక్కనే పడి ఉన్నాయి. ఆమె ఒంటిమీద చీరమాత్రమే చుట్టుకుంది అని గ్రహించగానే, రమేష్ రెడీ అయిపోయాడు. తన బాక్సర్ తీసేసి, ఆమె దగ్గరకి వస్తుంటే, నిగిడి ఉన్న వాడి అంగాన్ని చూసి, నవ్వి “మ్…ఈసారి ఏం విరగ్గొడతావు బాబూ!?” అంది కొంటెగా. “సరే అయితే…ఈసారి ఏదీ విరగకుండా నువ్వు ప్రయత్నించు…” అంటూ పరుపు మీద వెల్లకిలా పడుకున్నాడు. సరిగ్గా అప్పుడే రాజీ కిటికీ దగ్గరకి చేరుకుంది. కిటికీ తలుపును కొద్దిగా తెరిచి, లోపలకి చూసేసరికి, రమేష్ వెల్లకిలా పడుకొని ఉండడంతో, అతని అంగం పైకి చూస్తూ చిన్నగా ఊగుతుంది. దాన్ని చూడగానే, “అమ్మో! బావది పెద్దదే. అది అసలు తన లోపలకి దూరుతుందా!” అనుకుంది ఆమె. అలా అనుకుంటూ ఉండగానే ఆమె తొడల మధ్య సన్నగా దురద మొదలయ్యింది.

అంతలోనే ప్రమీల తన వంటికి చుట్టుకున్న చీరను తీసేసి, పక్కన పడేసి, అతని పక్కన కూర్చొని, “దేనితో ప్రయత్నించనూ! నా పువ్వుతోనా, లేకా…” అంటూ చిన్నగా నవ్వింది. ఆమె అలా అనగానే వాడిది మరింత ఎగిసిపడింది. రాజీ “అమ్మ దొంగముండా! పువ్వుతో కాకుండా ఇక దేనితో చేస్తావే!?” అనుకుంది కసిగా. వాడు మోహంగా ప్రమీల మొహాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకొని, “ఆంటీ, నువ్వు దేనితో చేసినా స్వర్గమే ఆంటీ…” అన్నాడు. ఆమె మోహంగా నవ్వుతూ “మ్…అయితే నేను నీకు స్వర్గం చూపిస్తాను, నాకు నువ్వు చూపించు.” అంటూ తన తొడలు వాడి తలవైపుకు వచ్చేట్టు, వాడి పైకి ఎక్కింది. అది చూస్తున్న రాజీకి తట్టుకోవడం కష్టమైపోతుంది. ఈలోగా ప్రమీల వాడి అంగంపై చిన్నగా ముద్దుపెట్టింది. వాడు “మ్…ఆంటీ…” అంటూ, ఆమె పువ్వుమీద చిన్నగా కొరికాడు. ఆమె “హుమ్..”

అంటూ వాడి అంగంపై తోలును వెనక్కి లాగి, గుండుమీద చిన్నగా ముద్దుపెట్టింది. అది చూసిన రాజీ, “బావది పువ్వులో పట్టకపోతేనేం!? నోటిలో పడుతుందిగా…” అనుకుంటూ, లంగాలో చెయ్యిపెట్టి తన పువ్వును నలుపుకుంటూ చూడసాగింది. ప్రమీల అలా వాడి గుండుమీద ముద్దుపెట్టి, పైన నాలుకతో మసాజ్ చేయసాగింది. ఆమె అలా చేస్తుంటే, వాడి నరాలు మెలితిరిగిపోతున్నట్టు అయ్యి, అమె పువ్వుమీద కసిగా ముద్దులుపెట్టసాగాడు. వాడి వేడి ముద్దులు తన పువ్వుని తాకుతుంటే, ఆ సుఖానికి ఆమె “స్..స్..” అంటూ, వాడి అంగాన్ని చిన్నగా తన పెదవులతో నొక్కసాగింది. “ఆహ్…ఆంటీ…” అంటూ వాడు తన నాలుకతో ఆమె పూరెమ్మలు విడదీసాడు.

ఆ తాకిడికి ఆమె “స్..అబ్బా..చంపేస్తున్నావ్ కదరా…” అని గొణుకుతూ, వాడి అంగాన్ని నోటిలోకి దోపుకొని, లోపలకు దించుకుంది. అది చూస్తున్న రాజీకి గొంతు తడారిపోతుండగా, “అమ్మో! నా బావది మొత్తం తినేస్తుంది ఈ దొంగ లంజ..” అనుకుంటూ, కింద పుడుతున్న వేడికి తట్టుకోలేక, తన లంగా పైకెత్తి, పేంటీ సందులోంచి, తన వేలిని పువ్వులోకి నెట్టుకుంటూ, నిట్టూర్చసాగింది. ప్రమీల నోటిలో తన అంగం వెచ్చదనాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటే, వాడికి దూల నషాలానికి అంటుకున్నట్టు ఉంది. “ఆంటీ, అలాగే చీకు ఆంటీ..కసిగా చీకు…” అంటూ, ఆమె పువ్వులోకి తన నాలుకను తోసి కెలకసాగాడు. ఆమె “మ్..మ్..” అని కొట్టుకుంటూ, తన తలను పైకీ కిందకీ కదుపుతూ వాడి అంగాన్ని గొంతువరకూ దింపుకొని ఆయాసపడిపోతుంది.

వాడు ఆమె పిర్రలపై చేతులువేసి, ఆమెని కసిగా అదుముకుంటూ మరీ ఆమె తేనెలను బయటకి చిలుకుతూ తీయసాగాడు. వాడి అంగాన్ని దించుకుంటూన్న ప్రమీలకు ఊపిరిఅందడం లేదు. దాంతో ఒక్కక్షణం బయటకు తీసి, ఆయాసాన్ని అణుచుకొని, “ఏం వేసి పెంచావురా బాబూ…పూకులో పట్టదూ, నోటిలో పట్టదూ…నేను కాబట్టి సరిపోయింది. అదే ఏ కన్నెపిల్లో అయితే దాని పూకు చిరిగిపోయి ఉండేది..” అంది. అది వింటున్న రాజీ మరింత కసిగా తన పువ్వుని కెలుక్కుంటూ, “మ్..ఒక్కసారి వాడిని నాకు వదిలి చూడవే…నాది చిరిగిపోతుందో, వాడిది విరిగిపోతుందో తేలిపోతుంది..” అనుకుంది కసిగా.

అంతలో రమేష్ ఆమె పువ్వును నాకడం ఆపి, “అబ్బా! మధ్యలో ఆపకు ఆంటీ…చీకు..చీకు..సమ్మగా ఉంది.” అన్నాడు. “అబ్బా! నీకు సమ్మగానే ఉంటుంది. నేనే ఊపిరిఅందక చచ్చిపోతున్నాను.” అంటూ గబుక్కున లేచి, మామూలు పొజిషన్ కి వచ్చేసింది. వాడు ఆమెని తన మీదకి లాక్కొని, “ప్లీజ్ ఆంటీ..” అని ఆమె మొహమంతా ముద్దులు పెడుతూ, “నువ్వు చీకుతూ ఉంటే స్వర్గంలో ఉన్నట్టు ఉంది..ప్లీజ్..ప్లీజ్..చీకవా..చీకవా..” అంటూ కసెక్కిపోతున్నాడు. వాడి ముద్దుల ప్రవాహాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ, “నా వల్లకాదు. ఇందాక నీ మరదలిని గోకావు కదా , దాన్ని అడుగు, బాగా చీకి పెడుతుంది.” అంటూ వాడి పెదాలు అందుకొని కొరకసాగింది. ఆమె అలా అనగానే రాజీ, “స్…స్..ఒక్కసారి నాకు వదలవే…వాడికి ఏం చూపించాలో అది చూపిస్తానూ..” అంటూ మరింత కసెక్కిపోసాగింది. ప్రమీల వాడి పెదాలు కొరుకుతూనే వాడి మీదకు ఎక్కేసి, వాడి అంగాన్ని అందుకొని తన పువ్వు దగ్గర పెట్టుకొని, “ఇక నా దెంగుడు పవర్ చూడు..”

అంటూ కసుక్కున లోపలకి దించుకుంది. ఆమె దింపుకున్న వేగానికి వాడు “అవ్..” అని అరిచాడు. ఆ అరుపు విని రాజీ, “అమ్మో! ఇది నా బావది విరిచి, లోపల పెట్టేసుకునేట్టు ఉంది…దెయ్యం..దెయ్యం…” అని తిట్టుకుంటూనే, కసిగా కొట్టుకుంటుంది. ప్రమీల “ఈ ఒక్క దెబ్బకే అలా అరిస్తే ఎలా! నువ్వు ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టలేదు నన్నూ..” అంటు కసిగా ఊగసాగింది. అలా ఊగడంలో ఇద్దరి మొత్తలూ తగులుకుంటున్నప్పుడు “తపక్…తపక్..” అని శబ్ధం వస్తుంది. ఆ శబ్ధానికి ఇక్కడ రమేష్ కీ, బయట రాజీకి ఇద్దరికీ సమానంగా కైపెక్కిపోతుంది. రమేష్ “ష్..ఆంటీ..” అంటూ ఆమె పిర్రలపై చేతులు వేసి కసిగా పిసక సాగాడు, ఆమె దెంగుడుకి ఊగిపోతున్న ఆమె సళ్ళని నోటితో అందుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ. అది చూసి ఆమె తన సళ్ళను వాడి నోటికి అందించినట్టే అందించి, మళ్ళీ పైకి లేస్తూ వాడిని టీజ్ చేస్తూ, ఇంకాస్త కసిగా కుమ్మసాగింది. వాడు కూడా తన మొహాన్ని పైకెత్తుతూ ఆమె ముచ్చికలను దొరికినప్పుడల్లా పెదాలతో పట్టి లాగుతూ, కింద నుండి ఎదురొత్తులు ఇవ్వసాగాడు. దెంగతూ ప్రమీల ఆయాసంతో ఒగరుస్తుంది. కొట్టుకుంటూ రాజీ ఆయాసపడిపోతుంది.

ఆమె దెంగుడుకి రమేష్ ఆయాసపడిపోతున్నాడు. గది లోపలా, బయటా వాళ్ళ నిట్టూర్పులతో వాతావరణం వేడెక్కిపోతుంది. ప్రమీల తన తొడలను దగ్గరకు బిగించి, వాడి అంగంపై మరింత వత్తిడిని ఇస్తూ, ఇస్తూ సడెన్ గా లూజ్ చేయగానే, వాడు ఒక్కసారిగా రిలాక్స్ అయ్యి, “స్..స్..” అంటూ వేడిగా తన రసాన్ని కక్కేసాడు. ఆమె కూడా “స్..” అని, వాడి పైకి వాలిపోయి, “ఎలా ఉంది నా దెంగుడూ!?” అంది వాడి బుగ్గలు నాకుతూ. “అబ్బా! నువ్వు దెంగించుకున్నా, దెంగినా…ఎలా ఉన్నా కసిగా ఉంటావు ఆంటీ..” అన్నాడు వాడు ఆమె వీపుపై చేయివేసి గట్టిగా అదుముకుంటూ. ఆమె “మ్..” అంటూ వాడి పెదాలపై ముద్దుపెట్టి, “కానీ నాకు ఒకటే బెంగ పట్టుకుందిరా..” అంది. “ఏంటి ఆంటీ?” అన్నాడు వాడు తన చేతులను ఆమె పిర్రలపైకి జరిపి. ఆమె వాడు జుట్టును తన వేళ్ళతో సవరిస్తూ, “ఇక్కడ కాబట్టి సరిపోయింది. అదే మన ఊరికి వెళ్ళాకా, రోజూ నీ దెబ్బ ఉండదు కదా, ఎలా అని బెంగ పట్టుకుంది.” అంది.

వాడు ఆమె పిర్రలను చిన్నగా నొక్కుతూ, “దాందేం ఉంది ఆంటీ…రోజూ కాలేజ్ అయ్యాక, మీ ఇంటికి వస్తానుగా.” అన్నాడు. “మ్..వచ్చీ!?” అంది ఆమె కొంటెగా నవ్వుతూ. “నీ తీపులు అణిగేట్టుగా..” అంటూ, కసిగా ఆమె పిర్రలు పిసుకుతూ, “నిన్ను దెంగుతాను, సరేనా!” అన్నాడు. అలా అంటూ ఉండగానే వాడిది మళ్ళీ రెడీ అయిపోయి ఆమె తొడలకు గుచ్చుకోసాగింది. అలా గుచ్చుకోగానే ఆమె, “మ్..మళ్ళీ దెంగడానికి రెడీ అయిపోయావా!?” అంది మురిపెంగా వాడి కింద పెదవిని కొరికి. “నువ్వు పక్కన ఉంటే, అది 24గంటలూ రెడీగానే ఉంటుంది అన్నాడు వాడు ఆమె కొరుకుడుకి జవాబు ఇస్తూ. “అంటే ATM లా ATF అన్నమాట.” అంది ఆమె నవ్వుతూ. “అంటే!?” అన్నాడు వాడు. ఆమె వాడిమీదకు ఒరిగిపోయి, వాడి చెవిలో గుసగుసగా “ఎనీ టైం ఫక్..” అంది. రాజీకి ఆమె ఏం అందో వినబడలేదు. ఏం అని ఉంటుందా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా, పక్క గది దగ్గర రవళి చేసిన శబ్ధం వినబడింది. కంగారుగా తిరుగుతుంటే, అక్కడ ఉన్న డబ్బా ఒకటి కింద పడింది. మరింత కంగారుగా మళ్ళీ కిటికీ వైపుకు చూసేసరికి, అప్పటికే రమేష్ ఆమెని చూసేసాడు. కిటికీ లోంచి సన్నగా వెలుతురు ఆమెపై పడుతూ ఉండడంతో, ఆమెని గుర్తుపట్టేసాడు. దాంతో రాజీ కంగారుగా పరుగెత్తి, రవళి పక్కన చీకట్లో దాక్కుంది.

అక్కడ వరకూ చెప్పిన తరువాత, రాజీ ఒకసారి గట్టిగా ఊపిరిపీల్చుకొని, “అది చూస్తుంటే, దాన్ని తోసేసి, బావ మీదకు ఎక్కిపోవాలన్నంత కసి వచ్చేసిందే నాకూ..” అంది. రవళి భారంగా నిట్టూర్చి, “నాకు కూడా రవి గాడిది లోపల పెట్టేసుకోవాలని కసిగా ఉందే..” అంది, లోపల జరిగింది చెప్పి. “మ్..ఎలాగైనా సరే, వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళిపోయేలోగా, మనం కన్నెరికం చేయించేసుకోవాలి. కానీ ఆంటీలు ఉండగా వాళ్ళు అసలు మనల్ని పట్టించుకుంటారంటావా!?” అంది. “జాగ్రత్తగా పధకం వేసుకొని మరీ రెచ్చగొడదాం వాళ్ళని. అయితే ఆ టైంలో వాళ్ళ పక్కన ఆంటీలు లేకుండా చూడాలి. సరేనా!” అంది రాజీ. సరే అని తలఊపింది రవళి. “సరే, ఇక పోయి పడుకుందాం. రేపు లేచేటప్పటికి ఫ్రెష్ గా కనిపించాలి కదా వాళ్ళకి.” అని నవ్వింది రాజీ. రవళి కూడా నవ్వుతూ పైకి లేచింది. ఆ తరువాత ఇద్దరూ తమ గదికిపోయి పడుకున్నారు. (ఇంకా ఉంది)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *