అక్కా తమ్ముడు ల దెంగుడు కథ-2

హాల్లో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నాగరాజు. నేను రెండు వ భాగం వ్రాస్తున్నాను. మొదటి భాగం మీకు నచ్చిందని అన్ని భావించి, రెండు వ భాగం వ్రాస్తున్నాను. ఇంకా కథలోకి వెలుదాం.

అమ్మ అక్క ఇద్దరు నన్ను చూసి భయంతో వణుకుతున్నారు. నేను ఏమి చూడనట్లు వారిని పాలకరించిన్నాను. అమ్మ ఏమేంది అన్ని అమ్మను కట్టిగా అరిచిన్నాను, అప్పుడు అమ్మ తేరుకొని ఏమేంది ఏమికాలేదు రా. నువ్వు ఏంటి అప్పుడే వచ్చావు అన్ని అంది. ఏమి లేదు అమ్మ బంద్ వల్ల కాలేజ్ కి సెలవు ఇచ్చారు.
అందువల్ల నేను కాలేజ్ నుండి ఇంటికి వచ్చాను, అన్ని అన్నాను. అ అ అన్ని అమ్మ వంట గది లోకి వెళ్ళింది. అమ్మ తో పాటు అక్క కూడా వంట గది లోకి పోయింది. నేను ఒక్కడినే టి. వి చూస్తూ వున్నాను. అప్పుడు అక్క వచ్చి నా పక్కన కూర్చినది.

అక్క : ఎరా కాలేజ్ కి సెలవు ఇస్తే అలా సినిమా వెళ్ళచ్చూ కదరా అన్నింది.
నేను : అక్క ను ఒక్క కంటితో అక్కను చూస్తూ, అక్కను నీకు ఏమేంది నేను ఇంటికి వస్తే అని అన్నాను.
అక్క : అది కాదు రా, నీ వయస్సు లో వాళ్ళు కాలేజ్ లేకపోతే మూవీ కి వెల్లుతారు కాబట్టి నేను అన్నాను.
నేను : అవును అక్క నువ్వు అంది నిజం మే, నా ఫ్రెండ్స్ వారు అందరూ మూవీకి వెళ్ళారు, నేను వెళ్ళలేదు.
అక్క: ఎందుకు వెళ్ళలేదు రా, నీకు లవర్ లేదా రా.

నేను: అవును అక్క నాకు లవర్ లేదు.
అక్క: నీకు లవర్ లేకపోవడం ఏమిటి రా. అందము గా ఉంటావు.
నేను: అది కదా అక్క, నీ లాంటి అందమేన్న అమ్మాయి దొరకలేదు కాబట్టి.
అక్క: అది విని అక్క ఆశ్చర్యం గావుంది.
నేను: అవును అక్క నువ్వు చాలా అందమేన్న అందగత్తె వి, నీ లాంటి అమ్మాయి దొరకలేదు కాబట్టే నాకు లవర్ లేదు.
అక్క: అప్పురా నీ మాటలు, నేను అంత అందంగా లేను నాకు తెలుసు రా.

నేను: నీ అందము గురించి నేను తెలియదు అక్క.
అక్క: నీ మాటలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి రా.
నేను: ఏమి ఎక్కువగా మాట్లాడిన. నా అక్క అందము గురించి నేను మాట్లాడ కూడదా.
అక్క: అది కాదు రా
నేను: ఏది కాదు నా అక్క అందంగా ఉంటది, అన్ని అనడం తప్ప,
అక్క: అవును రా నేను అంతా అందము గా వుంటాన.

నేను: నువ్వు నా అక్క వి కాకపోతే, నేను నిను పెళ్ళి చేసుకొనేవాడిని అక్క.
అక్క: ఏరా అక్క అంటే అంతా ఇష్టం రా నీకు.
నేను: అవును అక్క నువ్వు అంటే నాకు పిచ్చి, ప్రాణము.
అక్క: ఆనందము గా నను చూస్తూవుంది. అక్క నావైపు తిరిగి ఉంది.
నేను: అక్క తొడలు మీద నా చేయి వేసి గట్టిగా వతాను. అక్క ఏమి అన్నలేదు, నేను ఇంకా ముందుకు పోనిచ్చాను. అక్క పూకు మెడ చేయి వేసి న్నాను. నాకు కొంచెం తడిగా తగిలింది. అక్క అమ్మ ల కామక్రీడ మధ్యలో ఆగడం వల్ల తడి గా ఉంది.

అక్క: ఒక్కసారిగా అక్క అమ్మ అహ్హ్ అంది.
నేను: నాకు భయం వేసింది. అమ్మ విన్నదా అన్ని, వెనుకకు తిరిగి చూసిన్నాను. అమ్మ వంటల్లో నమిగ్న అయి ఉండి. నేను అక్క లంగా లోంచి చేయి పోనిచ్చి అక్క పూకును తాకను. అక్కడ వెంట్రుకలు ఉన్నాయి. నేను వాటిని పక్కకు జరిపి ఒక్కసారిగా రెండు వేళ్ళు లోపలికి దూర్చి నాను. అక్కడ తడి గా ఉండటం వల్ల ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళింది.
అక్క: అమ్మ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అబ్బ అహ్హ్ ఉమ్మ్ అహ్హ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్హ్ అబ్బ అహ్హ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ రే నాగరాజు అహ్హ్ అహ్హ్ నను చంపకు రా. అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ నీ అబ్బ నా కొడకా అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అబ్బ అహ్హ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అంటూ ఉంది.
నేను: అక్క ఎ పెంచినావే లంజ నీ పూకు కు దండ ము అన్ని అన్నాను.
అక్క: అమ్మ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అబ్బ అహ్హ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ అంటూ మొత్తము నా చేయి పైన కార్చింది.

నేను: నా చేయి ని తిచి అక్క నోట్లో పెట్టాను
అక్క: రచమ్ మొత్తము నాకింది.
నేను: నేను అక్క ఇద్దరమూ గముగా కుర్చీలో కుర్చీని ఉన్నాము. అంతలో అమ్మ భోజనానికి రండి అని పిలుపు వచ్చింది. నేను అక్క అమ్మ భోజనం చేసి, అన్ని సర్ది అమ్మ గదిలోకి వెళ్ళింది.
నేను అక్క ఇంకో గదిలో కి వెళ్ళి మంచము మీద కుర్చీన్నాము. అక్క ఒక్క చేయి ని నా ప్యాంట్ పై వేసి నా లవడా అప్పుడే లేసి ఉంది. ప్యాంట్ పై నుండి ముందుకు, వెనుకకు అంటూ ఉంది. అక్క లంగా, వొంని మీద ఉంది. నేను అక్క ను పనుకోపెట్టిి, అక్క ఓణీ పై నుండి అక్క సల్లు ను వస్తువున్నాను. అక్క అమ్మ అహ్హ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అబ్బ అహ్హ్ అంటూ ఉంది.

నేను అక్క ఓణీ ని ఓపెన్ చేసే సరికి ఒక్కసారిగా అక్క సల్లు బయటకు వచ్చి ఉంన్నాయి. నేను వాటిని దగ్గర గా చూడటం మొదటి సారి, నేను వాటిని చేతుల్లోకి తీచుకోని, ఒక్క దాన్ని నోట్లో పెట్టుకొని చీకడం మొదలు పెట్టాను. ఇంకో చేయి ని అక్క పూకు మీద వేసి రుద్దడం చేస్తువున్నాను. అక్క వాటి వల్ల అగడం లేదు. ఎక్కడ నేర్చుకోనవు రా, ఇంత బాగా చేస్తున్నావు.
అంటూ అహ్హ్హ్ ఆమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అబ్బ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అంటూ ఉంది.

నావల్ల కాదు నీ బట్టలు విపి నీ లవడను నా పూకు లో పెట్టు రా, అంటూ నా బట్టలు మొత్తం విపినాన్నను. అప్పుడికే నా మోడ్డ లేసి ఉంది. అప్పుడు అక్క నా మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకొని చీకడం చేస్తూవుంది. నాకు స్వర్గం లో ఉన్నట్లు ఉంది. అక్క నా మోడ్డ ఐసీక్రెమ్ చికినట్లు చికియింది. అక్క నా వల్ల కాదు రా నీ లవడను నా పూకులో దూర్చి దెంగు రా నా రాజా అని, నను తన మీదికి లాగి, నా లవడను తన పూకులోకి పెట్టుకొంది.

నేను ఒక్కసారిగా నా నడుమును ముందుకు, వెనుకకు ఊగడం మొదలు పెట్టింన్నాను. అక్క ఆమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అబ్బ అహ్హ్ అహ్హ్ అబ్బ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అబ్బ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అలాగే అలా ఆమ్మ్ కానీ రా మొగుడా అహ్హ్ ఏమి దెంగుతువ్వురా అహ్హ్ ఆమ్మ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఎక్కడ నేర్చుకొనవ్వు రా నా లోజ్ కొడుకు అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ కానీ ఇంకా పాస్ట్ గా కానీ ఇంకా పాస్ట్, అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ కానీ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అంటూ ఉంది.

నేను అబ్బ ఏమి పెంచవే లంజ ఎంత బాగున్నాయి. అబ్బ నేను ఎంత దెంగింన ఇంకా దేన్గాలి ఉన్నది లంజ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అబ్బ అంటూ. నీ ఆమ్మ దేంగా. ఏమి పెంచావే లంజ అహ్హ్ నీ అమ్మ దేంగా అహ్హ్, నీ అమ్మ దేంగా అనగానే ఏమిటి రా అమ్మ ను కూడా దెంగుతావా.

ఏమందే లంజ నిన్ను దెంగలే, అలాగే అమ్మ ను దెంగుతా అన్ని అన్నగానే అక్క ఒక్క సారిగా మోనంగా ఉంది. ఏమేంది లంజ అన్నీ అన్నా, తప్పు రా అనగానే, నేను నువ్వు అమ్మ బట్టలు లేకుండా ఒకరి పూకు ఇంకొకరు నాకి నప్పుడు ఏమేంది. అనగానే అక్క మోనంగా వుతుంది. నువ్వు అమ్మా చేసింది. నేను మొత్తం చూసిన్నాను. కాబట్టి నేను నిన్ను లైన్ లోకి లాగింది. అనగానే అక్క కు ఆనందానికి అవధులు లెవ్వు.

నీకు ముందే తెలిసుకొంటే ఎప్పుడు నుంచే నాను, అమ్మ ను దెంగే వాడివి కాదురా అన్ని అంది. నేను అ మాట విని అక్క ను ఇంకా పాస్ట్ గా దెంగడం జరిగింది. అ దెబ్బ కు అక్క ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అబ్బ అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ అంటూ ఒక్కసారి గా కార్చింది. నేను నాలుగు ఊపు లు ఉపి నేను కార్చినాను.

నేను అక్క ఇద్దరం మంచం మీద నే బట్టలు లేకుండా అల్లగే పండుకొని ఉన్నాము. ఎవరో నా మోడ్డ ను పైకి కిందికి అంటువున్నారు. ఎవరు అన్ని చూస్తే మా అమ్మ. మా అమ్మ ఎప్పుడు వసిందో నాకు తెలియలేదు. నేను మా అమ్మ ను చూడగానే నాకు ఆనందంగా ఉంది.

తరువాత భాగం లో కలుదాం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *